Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
183430 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2021 13
2 3.00 NIE NIE
183431 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2021 1
2 3.00 NIE NIE
183432 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2021 14
2 3.00 NIE NIE
183433 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
1 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2020 13
2 2.00 NIE NIE
183434 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
1 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2020 1
2 2.00 NIE NIE
183436 730000000 15 životné prostredie 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403011 2018/6569:47-15A0 31.08.2022 13
1 4.00 NIE NIE
183437 730000000 15 životné prostredie 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403011 2018/6569:47-15A0 31.08.2022 1
1 4.00 NIE NIE
183438 730000000 15 životné prostredie 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403011 2018/6569:47-15A0 31.08.2022 14
1 4.00 NIE NIE
183439 730000000 15 životné prostredie 0 19.06.2018 22.06.2018
1 403011 2018/6569:47-15A0 31.08.2021 13
1 3.00 NIE NIE
183440 730000000 15 životné prostredie 0 19.06.2018 22.06.2018
1 403011 2018/6569:47-15A0 31.08.2021 1
1 3.00 NIE NIE
183276 796000000 921 záhradníctvo (kertészmérnöki alapképzési szak/Horticultural Engineering) 0 24.10.2017 09.10.2017
2 001011 2017-11460-15A0 8
1 0 3.50 NIE NIE
101002 794000000 999 business administration 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001011 2014-8376/35618:5-15A0 1,9,14
1 0 3.00 NIE NIE
101003 794000000 999 business psychology 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001011 2014-8376/35618:5-15A0
1 0 3.00 NIE NIE
101004 794000000 999 business psychology 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001012 2014-8376/35618:5-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
101005 794000000 999 media management & entreprenurship 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001012 2014-8376/35618:5-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
142281 794000000 999 Digitálny management 0 27.06.2016 27.06.2016
3 001022 2016-14836/27936:5-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
142282 794000000 998 Podniková psychológia 0 27.06.2016 27.06.2016
3 001022 2016-14836/27936:5-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
107601 795000000 999 - CHEF DE PRODUIT MODE ET HABILLEMENT (Produktový manager pre módny a odevný priemysel) 0 17.08.2015 24.07.2015
1 001011 2015-6723/34878:5-15A0
1 0 3.00 NIE NIE
30320 791000000 999 politológia a politický marketing 0 22.05.2013 22.05.2013
3 001022
30320 2 2.00 NIE NIE
175436 794000000 998 Corporate Finance and Controlling (Podnikové financie a kontroling) 0 22.10.2015 07.10.2015
3 001012 2015-15460/31075:1-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
30309 790000000 999 bankovní management 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30309 1 3.00 NIE NIE
30310 790000000 999 elektronické obchodování 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30310 1 NIE NIE
30311 790000000 999 informační technologie 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30311 1 NIE NIE
30312 790000000 999 makléř 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30312 1 NIE NIE
30313 790000000 999 oceňování majetku 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30313 1 NIE NIE
30314 790000000 999 pojisťovnictví 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30314 1 NIE NIE
30315 790000000 999 právní administrativa v podnikatelské sféře 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30315 1 NIE NIE
30316 790000000 999 finance 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001022
30316 2 2.00 NIE NIE
30317 790000000 999 informační technologie a management 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001022
30317 2 2.00 NIE NIE
30318 791000000 999 európske štúdiá a verejná správa 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001022
30318 2 2.00 NIE NIE
30319 791000000 999 medzinárodné a diplomatické štúdiá 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001022
30319 2 2.00 NIE NIE
30321 791000000 999 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001021
30321 1 3.00 NIE NIE
30322 791000000 999 verejná správa a styk s verejnosťou 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001021
30322 1 3.00 NIE NIE
30323 792000000 999 sociálna práca 0 20.08.2009 20.08.2009
3 001021
30323 1 3.00 NIE NIE
30324 792000000 999 andragogika v profilácii na personálny manažment 0 20.08.2009 20.08.2009
3 001021
30324 1 3.00 NIE NIE
183472 701000000 16 liečebná pedagogika 0 18.09.2018 30.11.2018
701050000 2 101072 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
105182 701000000 53 matematická analýza 0 05.11.2015 30.11.2018
1104V00 701090000 2 901043 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
105183 701000000 53 matematická analýza 0 05.11.2015 30.11.2018
1104V00 701090000 2 901043 ex offo 1,14
3 0 5.00 NIE NIE
105184 701000000 53 matematická analýza 0 05.11.2015 30.11.2018
1104V00 701090000 1 901043 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105185 701000000 53 matematická analýza 0 05.11.2015 30.11.2018
1104V00 701090000 1 901043 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
10001 1104900 714000000 53 matematická analýza 0 21.08.2009 31.12.2016
1104V00 714070000 2 901043 ex offo - zrušenie ŠP 01.01.2017
3 0 5.00 NIE NIE
10006 1104900 714000000 53 matematická analýza 0 31.08.2013 31.12.2016
1104V00 714070000 1 901043 ex offo - zrušenie ŠP 01.01.2017
3 0 4.00 NIE NIE
103206 1104900 714000000 53 matematická analýza 0 12.11.2015 30.10.2015
1104V00 714070000 1 901043 2015-18820/47344:2-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
100595 1104900 714000000 53 matematická analýza 0 12.11.2015 30.10.2015
1104V00 714070000 2 901043 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
3 5.00 NIE NIE
100594 1104900 714000000 53 matematická analýza 0 12.11.2015 30.10.2015
1104V00 714070000 1 901043 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
103208 1104900 714000000 53 matematická analýza 0 12.11.2015 30.10.2015
1104V00 714070000 2 901043 2015-18820/47344:2-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
3969 1106900 714000000 53 pravdepodobnosť a matematická štatistika 0 12.11.2015 30.10.2015
1106V00 714070000 2 901113 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2019 14
3 5.00 NIE NIE
103207 1106900 714000000 53 pravdepodobnosť a matematická štatistika 0 12.11.2015 30.10.2015
1106V00 714070000 2 901113 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2019 1
3 5.00 NIE NIE
12321 1106900 714000000 53 pravdepodobnosť a matematická štatistika 0 21.08.2009 30.10.2015
1106V00 714070000 1 901113 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
103018 714000000 53 pravdepodobnosť a matematická štatistika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
1106V00 714070000 1 901113 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
103037 714000000 53 pravdepodobnosť a matematická štatistika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
1106V00 714070000 1 901113 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
12648 1107900 701000000 53 numerická analýza a vedeckotechnické výpočty 0 05.11.2015 30.10.2015
1107V00 701090000 2 901053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
12650 1107900 701000000 53 numerická analýza a vedeckotechnické výpočty 0 05.11.2015 30.10.2015
1107V00 701090000 1 901053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
105996 1107902 701000000 53 numerická analýza a vedeckotechnické výpočty 0 05.11.2015 30.10.2015
1107V02 701090000 2 901053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
105997 1107902 701000000 53 numerická analýza a vedeckotechnické výpočty 0 05.11.2015 30.10.2015
1107V02 701090000 1 901053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
105998 1111900 701000000 53 diskrétna matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1111V00 701090000 2 901063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12670 1111900 701000000 53 diskrétna matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1111V00 701090000 2 901063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
105999 1111900 701000000 53 diskrétna matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1111V00 701090000 1 901063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12669 1111900 701000000 53 diskrétna matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1111V00 701090000 1 901063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
12267 711000000 53 diskrétna matematika 0 13.04.2018 26.03.2018
1111V00 711020000 1 901063 2018/4183:11-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
12268 711000000 53 diskrétna matematika 0 13.04.2018 26.03.2018
1111V00 711020000 2 901063 2018/4183:11-15A0 1,14
3 5.00 NIE NIE
11612 1113700 714000000 15 matematika 0 21.08.2009 31.12.2016
1113R00 714070000 2 901011 ex offo - zrušenie ŠP 01.01.2017
1 0 3.00 NIE NIE
106006 1113700 701000000 15 matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1113R00 701090000 1 901011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
17814 1113700 701000000 15 matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1113R00 701090000 1 901011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE NIE
17432 1113700 711000000 15 matematika 0 13.11.2015 30.10.2015
1113R00 711020000 1 901011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
11614 1113700 714000000 15 matematika 0 12.11.2015 30.10.2015
1113R00 714070000 1 901011 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
24929 1113704 711000000 15 ekonomická a finančná matematika 0 13.11.2015 30.10.2015
1113R04 711020000 1 901011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17425 1113711 711000000 15 matematika - fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1113R11 711020000 1 901011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 401011 0 3.00 NIE NIE
17422 1113712 711000000 15 matematika - chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1113R12 711020000 1 901011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 401141 0 3.00 NIE NIE
17424 1113713 711000000 15 matematika - biológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1113R13 711020000 1 901011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 402011 0 3.00 NIE NIE
17419 1113714 711000000 15 matematika - informatika 0 13.11.2015 30.10.2015
1113R14 711020000 1 901011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 902011 0 3.00 NIE NIE
17420 1113718 711000000 15 matematika - psychológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1113R18 711020000 1 901011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 301091 0 3.00 NIE NIE
11604 1113719 711000000 15 matematika - filozofia 0 28.05.2012 30.10.2015
1113R19 711020000 1 901011 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 201011 0 3.00 NIE NIE
17421 1113795 711000000 15 matematika - geografia 0 13.11.2015 30.10.2015
1113R95 711020000 1 901011 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 401351 0 3.00 NIE NIE
106003 1113800 701000000 16 matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1113T00 701090000 1 901012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
9923 1113800 701000000 16 matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1113T00 701090000 1 901012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
17423 1113800 711000000 16 matematika 0 21.07.2004 30.10.2015
1113T00 711020000 1 901012 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16963 1113803 714000000 16 matematická štatistika a finančná matematika 0 21.08.2009 31.12.2016
1113T03 714070000 2 901012 ex offo - zrušenie ŠP 01.01.2017
2 0 2.00 NIE NIE
16964 1113803 714000000 16 matematická štatistika a finančná matematika 0 21.08.2009 30.10.2015
1113T03 714070000 1 901012 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17455 1113804 711000000 16 ekonomická a finančná matematika 0 13.11.2015 30.10.2015
1113T04 711020000 1 901012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
100770 1113804 711000000 16 ekonomická a finančná matematika (konverzný) 0 03.11.2009 30.10.2015
1113T04 711020000 1 901012 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 3.00 NIE NIE
100591 1113805 711000000 16 informatická matematika 0 13.11.2015 30.10.2015
1113T05 711020000 1 901012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
11007 1113805 714000000 16 informatická matematika 0 21.08.2009 31.12.2016
1113T05 714070000 2 901012 ex offo - zrušenie ŠP 01.01.2017
2 0 2.00 NIE NIE
11010 1113805 714000000 16 informatická matematika 0 21.08.2009 30.10.2015
1113T05 714070000 1 901012 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17430 1113806 711000000 16 manažérska matematika 0 13.11.2015 30.10.2015
1113T06 711020000 1 901012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
100772 1113806 711000000 16 manažérska matematika (konverzný) 0 03.11.2009 30.10.2015
1113T06 711020000 1 901012 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 3.00 NIE NIE
105118 701000000 16 počítačová grafika a geometria - konverzný program 0 05.11.2015 30.11.2018
1113T15 701090000 1 901012 ex offo 1
2 0 3.00 NIE NIE
105119 701000000 16 počítačová grafika a geometria - konverzný program 0 05.11.2015 30.11.2018
1113T15 701090000 1 901012 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
105983 1113815 701000000 16 počítačová grafika a geometria 0 05.11.2015 30.10.2015
1113T15 701090000 1 901012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
17810 1113815 701000000 16 počítačová grafika a geometria 0 05.11.2015 30.10.2015
1113T15 701090000 1 901012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
102987 1113841 714000000 16 poistná, finančná a štatistická matematika 0 12.11.2015 30.10.2015
1113T41 714070000 1 901012 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2018 1,14
2 2.00 NIE NIE
183290 714000000 16 matematika v analýze dát a vo financiách 0 24.01.2018 30.11.2018
1113T43 714070000 1 901012 ex offo 1,14
2 0 2.00 NIE NIE
106008 1114703 701000000 15 ekonomická a finančná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114R03 701090000 1 901091 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
17830 1114703 701000000 15 ekonomická a finančná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114R03 701090000 1 901091 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE NIE
17092 1114704 716000000 15 matematické a informačné metódy v ekonómii 0 30.11.2009 30.10.2015
1114R04 716020000 1 901091 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 3.00 NIE NIE
17093 1114704 716000000 15 matematické a informačné metódy v ekonómii 0 30.11.2009 11.11.2015
1114R04 716020000 2 901091 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
106007 1114705 701000000 15 manažérska matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114R05 701090000 1 901091 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1
1 3.00 NIE NIE
17816 1114705 701000000 15 manažérska matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114R05 701090000 1 901091 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1,14
1 3.00 NIE NIE
104586 1114706 702000000 15 matematicko-počítačové modelovanie 0 09.11.2015 30.10.2015
1114R06 702040000 1 901091 2015-18811/46628:3-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
16645 1114706 702000000 15 matematicko-počítačové modelovanie 0 09.11.2015 30.10.2015
1114R06 702040000 1 901091 2015-18811/46628:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
103422 710000000 15 matematické modelovanie 0 12.11.2015 30.11.2018
1114R07 710070000 1 901091 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
3999 1114707 710000000 15 matematické modelovanie 0 31.08.2013 31.08.2013
1114R07 710070000 1 901091 ex offo
20605 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
104292 702000000 15 matematické a počítačové modelovanie 0 09.11.2015 30.11.2018
1114R11 702040000 1 901091 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
4080 1114800 710000000 16 aplikovaná matematika 0 18.04.2011 12.11.2015
1114T00 710070000 2 901092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11881 1114800 710000000 16 aplikovaná matematika 0 18.04.2011 30.10.2015
1114T00 710070000 1 901092 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17826 1114803 701000000 16 ekonomická a finančná matematika 0 17.09.2009 30.10.2015
1114T03 701090000 1 901092 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
106004 1114805 701000000 16 manažérska matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114T05 701090000 1 901092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
17818 1114805 701000000 16 manažérska matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114T05 701090000 1 901092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
104585 1114806 702000000 01 matematicko-počítačové modelovanie 0 09.11.2015 30.10.2015
1114T06 702040000 1 901092 2015-18811/46628:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
16646 1114806 702000000 01 matematicko-počítačové modelovanie 0 09.11.2015 30.10.2015
1114T06 702040000 1 901092 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103421 1114807 710000000 16 matematické modelovanie 0 12.11.2015 30.10.2015
1114T07 710070000 1 901092 2015-18768/47299:3-15A0 31.08.2018 14
2 2.00 NIE NIE
105200 1114809 701000000 16 ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 0 19.05.2017 10.05.2017
1114T09 701090000 1 901092 2017-7372/19841:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
105201 1114809 701000000 16 ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 0 19.05.2017 10.05.2017
1114T09 701090000 1 901092 2017-7372/19841:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
104289 1114811 702000000 01 matematické a počítačové modelovanie 0 09.11.2015 30.10.2015
1114T11 702040000 1 901092 2015-18811/46627:2-15A0 31.08.2018 14
2 2.00 NIE NIE
104934 709000000 53 aplikovaná mechanika 0 13.11.2015 30.11.2018
1114V00 709030000 1 501073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
21212 1114900 710000000 53 aplikovaná matematika 0 18.11.2004 12.11.2015
1114V00 710070000 2 901093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100561 702000000 53 aplikovaná matematika 0 03.05.2013 31.03.2018
1114V00 702030000 2 901093 2018/6391:2-15A0 20.04.2018
3 0 5.00 NIE NIE
100560 702000000 53 aplikovaná matematika 0 20.04.2018 31.03.2018
1114V00 702030000 1 901093 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
12899 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 14.09.2009 14.09.2009
1114V00 702030000 1 901093 31.08.2012
10820 3 0 3.00 NIE NIE
12900 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 14.09.2009 14.09.2009
1114V00 702030000 2 901093 31.08.2012
10821 3 0 5.00 NIE NIE
11608 1114900 711000000 53 aplikovaná matematika 0 13.11.2015 30.10.2015
1114V00 711020000 1 901093 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
11605 1114900 711000000 53 aplikovaná matematika 0 13.11.2015 30.10.2015
1114V00 711020000 2 901093 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
21265 1114900 710000000 53 aplikovaná matematika 0 18.04.2011 30.11.2016
1114V00 710070000 1 901093 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 14
3 0 3.00 NIE NIE
106000 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 2 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12677 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 2 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
106001 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 1 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12676 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 1 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
104583 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 09.11.2015 30.10.2015
1114V00 702040000 2 901093 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
12810 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 09.11.2015 30.10.2015
1114V00 702040000 2 901093 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
3 5.00 NIE NIE
104584 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 09.11.2015 30.10.2015
1114V00 702040000 1 901093 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
11189 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 09.11.2015 30.10.2015
1114V00 702040000 1 901093 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
105994 1116900 701000000 53 geometria a topológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1116V00 701090000 2 901073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
9920 1116900 701000000 53 geometria a topológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1116V00 701090000 2 901073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
105995 1116900 701000000 53 geometria a topológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1116V00 701090000 1 901073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
9921 1116900 701000000 53 geometria a topológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1116V00 701090000 1 901073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
103182 714000000 53 teória vyučovania matematiky 0 12.11.2015 30.11.2018
1117V00 714070000 2 901083 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
11005 1117900 714000000 53 teória vyučovania matematiky 0 12.11.2015 30.10.2015
1117V00 714070000 1 901083 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
103211 1117900 714000000 53 teória vyučovania matematiky 0 12.11.2015 30.10.2015
1117V00 714070000 1 901083 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2020 1
3 3.00 NIE NIE
11004 1117900 714000000 53 teória vyučovania matematiky 0 21.08.2009 12.11.2015
1117V00 714070000 2 901083 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
7125 1117900 716000000 53 teória vyučovania matematiky 0 30.11.2009 11.11.2015
1117V00 716020000 2 901083 ex offo
3 4.00 01.09.2016 NIE NIE
7124 1117900 716000000 53 teória vyučovania matematiky 0 11.11.2015 30.10.2015
1117V00 716020000 1 901083 2015-18831/47353:2-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
102975 714000000 53 teória vyučovania matematiky 0 12.11.2015 30.11.2018
1117V00 714070000 2 901083 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
106042 1117900 701000000 53 teória vyučovania matematiky 0 05.11.2015 30.10.2015
1117V00 701090000 2 901083 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1
3 5.00 NIE NIE
12647 1117900 701000000 53 teória vyučovania matematiky 0 05.11.2015 30.10.2015
1117V00 701090000 2 901083 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1,14
3 5.00 NIE NIE
106043 1117900 701000000 53 teória vyučovania matematiky 0 05.11.2015 30.10.2015
1117V00 701090000 1 901083 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1
3 4.00 NIE NIE
24722 1117900 701000000 53 teória vyučovania matematiky 0 05.11.2015 30.10.2015
1117V00 701090000 1 901083 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1,14
3 4.00 NIE NIE
106323 716000000 53 teória vyučovania matematiky 0 11.11.2015 30.11.2018
1117V00 716020000 2 901083 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
4841 1117900 711000000 53 teória vyučovania matematiky 0 13.11.2015 30.10.2015
1117V00 711020000 1 901083 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
12250 1117900 711000000 53 teória vyučovania matematiky 0 13.11.2015 30.10.2015
1117V00 711020000 2 901083 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
12247 1121900 711000000 53 všeobecná fyzika a matematická fyzika 0 03.11.2009 13.11.2015
1121V00 711020000 2 401023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12251 1121900 711000000 53 všeobecná fyzika a matematická fyzika 0 03.11.2009 30.10.2015
1121V00 711020000 1 401023 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
30170 1121900 701000000 53 všeobecná fyzika a matematická fyzika 0 13.07.2011 30.10.2015
1121V00 701090000 1 401023 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
100004 1121900 701000000 53 všeobecná fyzika a matematická fyzika 0 13.07.2011 05.11.2015
1121V00 701090000 2 401023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
9925 701000000 53 environmentálna fyzika 0 30.08.2018 14.08.2018
1121V02 701090000 1 401023 2018/10524:19-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
106032 701000000 53 environmentálna fyzika 0 30.08.2018 14.08.2018
1121V02 701090000 1 401023 2018/10524:19-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
9926 701000000 53 environmentálna fyzika 0 30.08.2018 14.08.2018
1121V02 701090000 2 401023 2018/10524:19-15A0 1,14
3 5.00 NIE NIE
106031 701000000 53 environmentálna fyzika 0 30.08.2018 14.08.2018
1121V02 701090000 2 401023 2018/10524:19-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
9918 1121903 701000000 53 nové a obnoviteľné zdroje energie 0 17.09.2009 05.11.2015
1121V03 701090000 2 401023 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
9919 1121903 701000000 53 nové a obnoviteľné zdroje energie 0 17.09.2009 30.10.2015
1121V03 701090000 1 401023 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 4.00 NIE NIE
105234 701000000 53 teoretická fyzika a matematická fyzika 0 05.11.2015 30.11.2018
1121V05 701090000 2 401023 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
105235 701000000 53 teoretická fyzika a matematická fyzika 0 05.11.2015 30.11.2018
1121V05 701090000 1 401023 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105236 701000000 53 teoretická fyzika a matematická fyzika 0 05.11.2015 30.11.2018
1121V05 701090000 1 401023 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
105976 701000000 53 teoretická fyzika a matematická fyzika 0 05.11.2015 30.11.2018
1121V05 701090000 2 401023 ex offo 1,14
3 0 5.00 NIE NIE
106653 711000000 53 teoretická fyzika 0 13.11.2015 30.11.2018
1121V07 711020000 1 401023 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106654 711000000 53 teoretická fyzika 0 13.11.2015 30.11.2018
1121V07 711020000 2 401023 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
106659 711000000 53 teoretická fyzika 0 13.11.2015 30.11.2018
1121V07 711020000 1 401023 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
106749 711000000 53 teoretická fyzika 0 13.11.2015 30.11.2018
1121V07 711020000 2 401023 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
12894 702000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 20.04.2018 31.03.2018
1122V00 702030000 1 401033 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
106030 1122900 701000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 05.11.2015 30.10.2015
1122V00 701090000 1 401033 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12668 1122900 701000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 05.11.2015 30.10.2015
1122V00 701090000 1 401033 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
12666 1122900 701000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 17.09.2009 05.11.2015
1122V00 701090000 2 401033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12884 1122900 702000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 14.09.2009 30.04.2016
1122V00 702030000 2 401033 ex offo 30.04.2016
3 0 5.00 NIE NIE
7147 1122902 716000000 53 fyzika materiálov 0 30.11.2009 11.11.2015
1122V02 716020000 2 401033 ex offo
3 4.00 01.09.2016 NIE NIE
7146 1122902 716000000 53 fyzika materiálov 0 11.11.2015 30.10.2015
1122V02 716020000 1 401033 2015-18831/47353:2-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
106306 716000000 53 fyzika materiálov 0 11.11.2015 30.11.2018
1122V02 716020000 2 401033 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
106812 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 04.10.2018
1122V03 711020000 1 401033 2018/13266:10-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
106847 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 04.10.2018
1122V03 711020000 2 401033 2018/13266:10-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
12263 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 04.10.2018
1122V03 711020000 2 401033 2018/13266:10-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
12269 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 04.10.2018
1122V03 711020000 1 401033 2018/13266:10-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
106814 1122905 711000000 53 progresívne materiály 0 13.11.2015 30.10.2015
1122V05 711020000 1 401033 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
100608 1122905 711000000 53 progresívne materiály 0 13.11.2015 30.10.2015
1122V05 711020000 2 401033 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
106815 1122905 711000000 53 progresívne materiály 0 13.11.2015 30.10.2015
1122V05 711020000 2 401033 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
100607 1122905 711000000 53 progresívne materiály 0 13.11.2015 30.10.2015
1122V05 711020000 1 401033 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
106022 1123902 701000000 53 kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia 0 05.11.2015 30.10.2015
1123V02 701090000 2 401043 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12655 1123902 701000000 53 kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia 0 05.11.2015 30.10.2015
1123V02 701090000 2 401043 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
106023 1123902 701000000 53 kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia 0 05.11.2015 30.10.2015
1123V02 701090000 1 401043 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12658 1123902 701000000 53 kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia 0 05.11.2015 30.10.2015
1123V02 701090000 1 401043 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
12255 1124900 711000000 53 jadrová a subjadrová fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1124V00 711020000 1 401053 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
12256 1124900 711000000 53 jadrová a subjadrová fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1124V00 711020000 2 401053 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 5.00 NIE NIE
106024 1124900 701000000 53 jadrová a subjadrová fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1124V00 701090000 2 401053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12657 1124900 701000000 53 jadrová a subjadrová fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1124V00 701090000 2 401053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
106025 1124900 701000000 53 jadrová a subjadrová fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1124V00 701090000 1 401053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12656 1124900 701000000 53 jadrová a subjadrová fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1124V00 701090000 1 401053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
106028 1125900 701000000 53 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1125V00 701090000 2 401063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12662 1125900 701000000 53 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1125V00 701090000 2 401063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
106029 1125900 701000000 53 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1125V00 701090000 1 401063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12667 1125900 701000000 53 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1125V00 701090000 1 401063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
106018 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 2 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 401083 0 5.00 NIE NIE
12679 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 2 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 401083 0 5.00 NIE NIE
106019 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 1 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 401083 0 4.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný