Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37267
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
16640 3631812 702000000 01 nosné konštrukcie pozemných stavieb 0 14.09.2009 14.09.2009
3631T12 702040000 1 501042 31.08.2011
5348 2 501052 2.00 NIE NIE
21405 2645800 710000000 01 priemyselné inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
2645T00 710030000 1 502522 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
4253 2822821 702000000 01 riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve 0 17.07.2012 30.04.2016
2822T21 702010000 2 502182 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
103637 710000000 01 objekty dopravných stavieb 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T06 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
102376 704000000 01 rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 0 18.06.2018 28.05.2018
6218T18 704060000 1 303052 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 1,14
2 2.00 NIE NIE
21535 710000000 01 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664T00 710040000 1 502472 2018/10524:29-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21132 2118805 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118T05 709010000 2 502382 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16579 2621807 702000000 01 robotika 0 14.09.2009 30.04.2016
2621T07 702030000 2 502142 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
103635 710000000 01 plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
102457 704000000 01 technika pre biosystémy (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
4112T11 704030000 1 502462 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
104697 2329833 709000000 01 počítačové navrhovanie technologických zariadení 0 13.11.2015 30.10.2015
2329T33 709080000 1 502502 2015-18817/47332:3-15A0 31.08.2018 14
2 2.00 NIE NIE
11048 3948818 702000000 01 spracovanie a aplikácia nekovov 0 08.02.2012 30.04.2016
3948T18 702060000 2 502262 ex offo 30.04.2016
2 0 2.50 NIE NIE
103636 710000000 01 plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 1 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102456 704000000 01 technika pre biosystémy (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
4112T11 704030000 2 502462 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 14
2 0 3.00 NIE NIE
23753 733000000 01 riadenie bezpečnostných systémov 0 17.09.2018 30.08.2018
9245T09 1 803012 2018/6569:50-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
4099 9113803 712000000 01 zbraňové systémy zbrane a ich časti 0 10.03.2010 10.03.2010
9113T03 1 804032 CD-2009-35178/36670-1:071
20509 2 0 1.00 NIE NIE
4611 2822800 719000000 01 chemické technológie 0 09.11.2009 09.11.2009
2822T00 1 502182 31.08.2012
19998 2 2.00 NIE NIE
100381 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 09.11.2012 18.10.2012
9874T02 1 804022 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100381 2 0 2.00 NIE NIE
103634 710000000 01 pozemné staviteľstvo 0 13.04.2018 26.03.2018
3631T09 710020000 1 501042 2018/4183:16-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
24704 3629808 702000000 01 stavby na ochranu územia 0 08.11.2012 30.04.2016
3629T08 702040000 2 501062 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
104044 719000000 01 údržba špeciálnej mobilnej techniky 0 13.11.2015 30.11.2018
2355T03 719040000 2 502022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104940 709000000 01 integrované systémy riadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2386T04 709020000 2 502572 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
100383 9109800 712000000 01 vojenské spojovacie a informačné systémy 0 09.11.2012 18.10.2012
9109T00 1 804062 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100383 2 0 2.00 NIE NIE
16379 4173802 704000000 01 manažment rastlinnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4173T02 704010000 1 601052 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
20998 1615809 709000000 01 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 30.10.2015
1615T09 709030000 1 403032 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
104045 719000000 01 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2381T21 719040000 2 502012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16667 3631804 702000000 01 architektonické konštrukcie a projektovanie 0 09.11.2015 30.10.2015
3631T04 702040000 1 501042 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
7207 2613811 712000000 01 elektronické systémy 0 01.09.2017 01.09.2017
2613T11 2 502132 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE NIE
136229 709000000 01 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T48 709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
103508 710000000 01 finančný manažment 0 18.09.2018 14.08.2018
6276T00 710050000 1 303132 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
100385 9109800 712000000 01 vojenské spojovacie a informačné systémy (konverzný) 0 09.11.2012 18.10.2012
9109T00 1 804062 2012-15697/46856:3-071 31.08.2016
100385 2 0 3.00 NIE NIE
100746 2153807 709000000 01 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 21.08.2013 30.10.2015
2153T07 709010000 2 502322 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 3.00 NIE NIE
4104 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 01.09.2017 01.09.2017
9874T02 2 804022 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE NIE
136230 709000000 01 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T48 709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
16378 4173802 704000000 01 manažment rastlinnej výroby 0 21.10.2009 11.11.2015
4173T02 704010000 2 601052 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
20976 1615809 709000000 01 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
1615T09 709030000 2 403032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16725 2305819 702000000 01 strojárske technológie a materiály 0 14.09.2009 30.04.2016
2305T19 702020000 2 502512 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
100382 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 01.09.2017 01.09.2017
9874T02 2 804022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
103612 710000000 01 obrábanie a ložisková výroba 0 18.09.2018 14.08.2018
2381T35 710030000 1 502012 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
100387 9113800 712000000 01 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 09.11.2012 18.10.2012
9113T00 1 804032 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100387 2 0 2.00 NIE NIE
16468 6280803 703000000 01 obchodný manažment 0 21.07.2009 30.10.2015
6280T03 703010000 1 303102 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16300 6218804 704000000 01 manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu 0 21.10.2009 11.11.2015
6218T04 704060000 2 303052 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16263 4219800 705000000 01 lesníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4219T00 705010000 2 602012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16723 2302809 702000000 01 stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo 0 09.09.2010 30.04.2016
2302T09 702020000 2 502032 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
103611 710000000 01 počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve 0 18.09.2018 14.08.2018
2381T38 710030000 1 502012 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
104049 719000000 01 ľudské zdroje a personálny manažment 0 13.11.2015 30.11.2018
6279T00 719030000 2 303142 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
183505 705000000 01 aplikovaná geoinformatika a geodézia 0 10.09.2018 30.11.2018
3636T11 705010000 1 501032 ex offo 14
2 401352 1 2.00 NIE NIE
16469 6280803 703000000 01 obchodný manažment 0 21.07.2009 12.11.2015
6280T03 703010000 2 303102 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16301 6218804 704000000 01 manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu 0 21.10.2009 30.10.2015
6218T04 704060000 1 303052 2015-18737/46418:8-15A0 11.11.2015
2 2.00 NIE NIE
21053 2235802 709000000 01 zlievarenstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
2235T02 709020000 1 502392 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE ÁNO
103694 2621803 710000000 01 riadenie procesov 0 12.11.2015 30.10.2015
2621T03 710040000 1 502142 2015-18768/47288:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
16541 1420811 702000000 01 technická chémia 0 10.08.2011 30.04.2016
1420T11 702010000 2 401142 ex offo 30.04.2016
2 502182 0 2.00 NIE NIE
100384 9109800 712000000 01 vojenské spojovacie a informačné systémy 0 01.09.2017 01.09.2017
9109T00 2 804062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
103608 710000000 01 strojárstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2381T00 710030000 2 502012 2018/10524:29-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
16454 6258802 703000000 01 operačný výskum a ekonometria 0 20.08.2013 01.09.2016
6258T02 703040000 2 303242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16265 4219800 705000000 01 lesníctvo 0 13.07.2009 30.10.2015
4219T00 705010000 1 602012 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
21040 2235802 709000000 01 zlievarenstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
2235T02 709020000 2 502392 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3954 2621803 710000000 01 riadenie procesov 0 12.11.2015 30.10.2015
2621T03 710040000 1 502142 2015-18768/47288:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100386 9109800 712000000 01 vojenské spojovacie a informačné systémy (konverzný) 0 01.09.2017 01.09.2017
9109T00 2 804062 ex offo
2 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
103607 710000000 01 technické materiály 0 18.09.2018 14.08.2018
2381T29 710030000 1 502012 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
4108 2613811 712000000 01 elektronické systémy 0 10.03.2010 10.03.2010
2613T11 1 502132 CD-2009-35178/36670-1:071
20502 2 0 1.00 NIE NIE
16453 6258802 703000000 01 operačný výskum a ekonometria 0 12.11.2015 30.10.2015
6258T02 703040000 1 303242 2015-18841/47374:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11557 2353804 709000000 01 prevádzka lietadiel 0 19.11.2009 13.11.2015
2353T04 709050000 2 502042 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3955 2621803 710000000 01 riadenie procesov 0 11.08.2011 12.11.2015
2621T03 710040000 2 502142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11195 3659812 702000000 01 technológia stavieb 0 25.11.2010 30.04.2016
3659T12 702040000 2 502082 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
100388 9113800 712000000 01 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 01.09.2017 01.09.2017
9113T00 2 804032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
103478 710000000 01 technológia údržby lietadiel 0 18.09.2018 14.08.2018
3778T28 710050000 1 502592 2018/10524:29-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
104954 709000000 01 zlievarenstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
2235T02 709020000 2 502392 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
16483 6284809 703000000 01 personálny manažment podniku 0 21.07.2009 30.10.2015
6284T09 703020000 1 303162 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
2 303142 0 2.00 NIE NIE
136231 709000000 01 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T49 709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
103479 710000000 01 technológia údržby lietadiel 0 18.09.2018 14.08.2018
3772T28 710050000 1 502592 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
104053 719000000 01 materiálové inžinierstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
3948T11 719010000 2 502262 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104960 709000000 01 materiálové inžinierstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
3948T11 709020000 2 502262 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16670 2329804 702000000 01 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2329T04 702060000 1 502502 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16377 4179802 704000000 01 manažment živočíšnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4179T02 704010000 1 601022 2015-18737/46411:6-15A0 31.08.2021 14
2 2.00 NIE NIE
21169 6271800 709000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 19.11.2009 13.11.2015
6271T00 709070000 2 303062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100569 2822824 702000000 01 technológie ochrany životného prostredia 0 03.05.2013 30.04.2016
2822T24 702010000 2 502182 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
4100 9113803 712000000 01 zbraňové systémy zbrane a ich časti 0 01.09.2017 01.09.2017
9113T03 2 804032 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE NIE
136232 709000000 01 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T49 709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
11550 6259803 705000000 01 manažment a financovanie lesných podnikov 0 13.07.2009 12.11.2015
6259T03 2 303202 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
107546 709000000 01 dopravná logistika podniku 0 18.06.2018 28.05.2018
3968T04 709010000 1 805012 2018/6569:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11551 6259803 705000000 01 manažment a financovanie lesných podnikov 0 13.07.2009 30.10.2015
6259T03 1 303202 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
11559 2353804 709000000 01 prevádzka lietadiel 0 13.11.2015 30.10.2015
2353T04 709050000 1 502042 2015-18817/47331:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16583 2627800 702000000 01 telekomunikácie 0 14.09.2009 30.04.2016
2627T00 702030000 2 502152 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
171343 709000000 01 dopravná logistika podniku 0 18.06.2018 28.05.2018
3968T04 709010000 1 805012 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
103605 710000000 01 vozidlá a motory 0 18.09.2018 14.08.2018
2353T05 710030000 1 502042 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16376 4179802 704000000 01 manažment živočíšnej výroby 0 21.10.2009 11.11.2015
4179T02 704010000 2 601022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16721 3921807 702000000 01 tepelné energetické stroje a zariadenia 0 14.09.2009 30.04.2016
3921T07 702020000 2 502292 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
103632 710000000 01 technológia a manažment stavieb 0 13.04.2018 26.03.2018
3659T15 710020000 2 502082 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
107547 709000000 01 dopravná logistika podniku 0 18.06.2018 28.05.2018
3968T04 709010000 2 805012 2018/6569:11-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105080 6271800 709000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.10.2015
6271T00 709070000 1 303062 2015-18817/47331:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
171344 709000000 01 dopravná logistika podniku 0 18.06.2018 28.05.2018
3968T04 709010000 2 805012 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
16470 6225804 703000000 01 podnikanie v Európskej únii 0 21.07.2009 30.10.2015
6225T04 703010000 1 303182 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
21170 6271800 709000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.10.2015
6271T00 709070000 1 303062 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
3877 2329821 702000000 01 výrobná a environmentálna technika 0 24.08.2012 30.04.2016
2329T21 702020000 2 502502 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
104963 709000000 01 hutníctvo 0 18.06.2018 28.05.2018
2235T00 709020000 1 502392 2018/6569:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104979 709000000 01 spracovanie a recyklácia odpadov 0 13.11.2015 30.11.2018
1612T02 709020000 2 403022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16471 6225804 703000000 01 podnikanie v Európskej únii 0 21.07.2009 12.11.2015
6225T04 703010000 2 303182 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
105109 2675834 709000000 01 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2675T34 709040000 1 502092 2015-18817/47331:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
21399 3901800 710000000 01 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 12.11.2015
3901T00 710030000 2 501072 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21403 2304804 710000000 01 spaľovacie motory, letecké motory 0 11.08.2011 30.10.2015
2304T04 710030000 1 502062 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
103103 714000000 01 teritoriálne štúdiá 0 13.04.2018 26.03.2018
6218T12 714020000 2 303052 2018/4183:10-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
104962 709000000 01 hutníctvo 0 18.06.2018 28.05.2018
2235T00 709020000 2 502392 2018/6569:11-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
104075 705000000 01 ekotechnika 0 12.11.2015 30.11.2018
4112T08 705040000 2 502462 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
4124 2675834 709000000 01 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2675T34 709040000 1 502092 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21392 2304804 710000000 01 spaľovacie motory, letecké motory 0 11.08.2011 12.11.2015
2304T04 710030000 2 502062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
103104 714000000 01 teritoriálne štúdiá 0 13.04.2018 26.03.2018
6218T12 714020000 1 303052 2018/4183:10-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
104077 705000000 01 výrobná technika 0 12.11.2015 30.11.2018
2329T00 705040000 2 502502 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
30179 2621814 702000000 01 automatizácia a informatizácia procesov v priemysle 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T14 702060000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16247 3331807 705000000 01 materiálové inžinierstvo v drevárstve 0 13.07.2009 12.11.2015
3331T07 705020000 2 502422 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16248 3331807 705000000 01 materiálové inžinierstvo v drevárstve 0 13.07.2009 30.10.2015
3331T07 705020000 1 502422 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
11499 3940802 709000000 01 fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 0 19.11.2009 13.11.2015
3940T02 709040000 2 502482 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16668 2329804 702000000 01 výrobné zariadenia a systémy 0 16.12.2011 30.04.2016
2329T04 702060000 2 502502 ex offo 30.04.2016
2 0 2.50 NIE NIE
103630 710000000 01 železničné staviteľstvo 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T08 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
24635 6258806 703000000 01 aktuárstvo 0 25.05.2012 12.11.2015
6258T06 703040000 2 303242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16246 3331806 705000000 01 nábytok a výrobky z dreva 0 12.08.2011 30.10.2015
3331T06 705020000 1 502422 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
11500 3940802 709000000 01 fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 0 19.11.2009 30.10.2015
3940T02 709040000 1 502482 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
4122 2675834 709000000 01 priemyselná elektrotechnika 0 11.08.2011 13.11.2015
2675T34 709040000 2 502092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21408 3901800 710000000 01 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 30.10.2015
3901T00 710030000 1 501072 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16534 2940813 702000000 01 výživa a ochrana zdravia 0 14.09.2009 30.04.2016
2940T13 702010000 2 502242 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
16754 2621816 702000000 01 automatizácia a informatizácia strojov a procesov 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T16 702020000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11162 3973805 702000000 01 meranie a skúšobníctvo 0 09.11.2015 30.10.2015
3973T05 702020000 1 502532 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2019 14
2 2.00 NIE NIE
16245 3331806 705000000 01 nábytok a výrobky z dreva 0 12.08.2011 12.11.2015
3331T06 705020000 2 502422 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11047 2305829 702000000 01 zváranie 0 16.12.2011 30.04.2016
2305T29 702060000 2 502512 ex offo 30.04.2016
2 0 2.50 NIE NIE
104089 705000000 01 environmentálny manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
1615T00 705030000 2 403032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
21391 2381823 710000000 01 strojárske technológie 0 03.11.2009 12.11.2015
2381T23 710030000 2 502012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16756 702000000 01 aplikovaná mechanika 0 20.04.2018 31.03.2018
3901T00 702020000 1 501072 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
182899 709000000 01 riadenie a ekonomika podniku 0 10.08.2017 30.11.2018
2645T17 709030000 1 502522 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
16480 6276805 703000000 01 podnikové financie 0 21.07.2009 12.11.2015
6276T05 703020000 2 303132 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
4074 702000000 01 aplikovaná mechatronika 0 20.04.2018 31.03.2018
2387T14 702030000 1 502162 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
23326 3659821 702000000 01 ekonomika a riadenie stavebníctva 0 14.09.2009 14.09.2009
3659T21 2 502082 31.08.2012
13583 2 303202 3.00 NIE NIE
16481 6276805 703000000 01 podnikové financie 0 12.11.2015 30.10.2015
6276T05 703020000 1 303132 2015-18841/47374:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
105020 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.11.2018
2118T05 709010000 2 502382 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104620 2621817 702000000 01 automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T17 702010000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
101404 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
4168 2822818 709000000 01 priemyselná keramika 0 27.08.2012 30.10.2015
2822T18 709020000 1 502182 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
24804 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo 0 28.06.2011 30.10.2015
2511T07 710060000 1 0 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 3.00 NIE NIE
104705 709000000 01 manažment výroby 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T03 709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
105022 709000000 01 technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 0 13.11.2015 30.11.2018
2121T08 709010000 2 502352 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
16584 2621817 702000000 01 automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T17 702010000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
107230 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 13,14
2 2.00 NIE NIE
100683 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo 0 21.08.2013 30.10.2015
2511T07 710060000 1 902092 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
21402 2381823 710000000 01 strojárske technológie 0 12.11.2015 30.10.2015
2381T23 710030000 1 502012 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
104704 709000000 01 manažment výroby 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T03 709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105024 709000000 01 technológie baníctva a tunelárstva 0 13.11.2015 30.11.2018
2153T05 709010000 2 502322 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
3873 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 1 803062 CD-2009-23547/12275-14:sekr. 31.08.2012
20738 2 3.00 NIE NIE
107231 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 5,14
2 2.00 NIE NIE
4163 2822818 709000000 01 priemyselná keramika 0 27.08.2012 13.11.2015
2822T18 709020000 2 502182 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
105026 709000000 01 riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín 0 13.11.2015 30.11.2018
2118T03 709010000 2 502382 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
182904 702000000 01 inteligentné softvérové systémy (konverzný) 0 14.08.2017 30.11.2018
2533T07 702070000 1 902052 ex offo 1,14
2 902082 1 3.00 NIE NIE
3874 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 2 803062 CD-2009-23547/12275-15:sekr. 31.08.2012
20739 2 3.00 NIE NIE
16674 2305813 702000000 01 tvárnenie 0 14.09.2009 14.09.2009
2305T13 702060000 1 502512 CD-2009-30656/28677-1:sekr. 31.08.2010
5304 2 2.00 NIE NIE
107232 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 9,14
2 2.00 NIE NIE
16350 4112802 704000000 01 poľnohospodárska technika 0 21.10.2009 11.11.2015
4112T02 704030000 2 502462 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21134 2645804 709000000 01 priemyselná logistika 0 19.11.2009 13.11.2015
2645T04 709010000 2 502522 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
30302 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 0 15.07.2011 30.10.2015
2511T07 710060000 1 902092 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 3.00 NIE NIE
136233 709000000 01 Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T51 709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
105028 709000000 01 mineralurgia a environmentálne technológie 0 13.11.2015 30.11.2018
2133T03 709010000 2 502372 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
182905 702000000 01 inteligentné softvérové systémy 0 14.08.2017 30.11.2018
2533T07 702070000 1 902052 ex offo 1,14
2 902082 1 2.00 NIE NIE
16675 2305813 702000000 01 tvárnenie 0 14.09.2009 14.09.2009
2305T13 702060000 2 502512 CD-2009-30656/28677-1:sekr. 31.08.2010
5305 2 2.50 NIE NIE
16442 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16349 4112802 704000000 01 poľnohospodárska technika 0 11.11.2015 30.10.2015
4112T02 704030000 1 502462 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21142 2645804 709000000 01 priemyselná logistika 0 19.11.2009 30.10.2015
2645T04 709010000 1 502522 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
136234 709000000 01 Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T51 709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
105030 709000000 01 manažérstvo zemských zdrojov 0 13.11.2015 30.11.2018
2118T04 709010000 2 502382 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16441 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6271T02 703030000 2 303062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
101410 6216800 703000000 01 poisťovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6216T00 703030000 1 303082 2015-18841/47374:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
11541 6284816 705000000 01 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 12.11.2015
6284T16 705020000 2 303162 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16747 702000000 01 automobily, lode a spaľovacie motory 0 20.04.2018 31.03.2018
2353T02 702020000 1 502042 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
105032 709000000 01 informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 0 13.11.2015 30.11.2018
2118T06 709010000 2 502382 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
182908 704000000 01 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615T00 704060000 2 403032 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
107209 6216800 703000000 01 poisťovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6216T00 703030000 1 303082 2015-18841/47374:2-15A0 5,14
2 2.00 NIE NIE
11543 6284816 705000000 01 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 30.10.2015
6284T16 705020000 1 303162 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
113193 727000000 01 ekonomika a manažment medzinárodného podnikania 0 28.07.2016 08.06.2016
6225T06 727020000 1 303182 2016-16703/24205:4-15A0 1
2 0 2.00 NIE NIE
104116 705000000 01 drevárske inžinierstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
3331T02 705020000 2 502422 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
105034 709000000 01 geoturizmus 0 13.11.2015 30.11.2018
2118T11 709010000 2 502382 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
182909 704000000 01 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615T00 704060000 2 403032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104603 3644817 702000000 01 nosné konštrukcie stavieb 0 09.11.2015 30.10.2015
3644T17 702040000 1 501052 2015-18811/46628:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
107210 6216800 703000000 01 poisťovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6216T00 703030000 1 303082 2015-18841/47374:2-15A0 13,14
2 2.00 NIE NIE
105036 709000000 01 geologické inžinierstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
2121T02 709010000 2 502352 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
182910 704000000 01 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615T00 704060000 1 403032 ex offo 1,14
2 0 2.00 NIE NIE
24705 3644817 702000000 01 nosné konštrukcie stavieb 0 09.11.2015 30.10.2015
3644T17 702040000 1 501052 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
107211 6216800 703000000 01 poisťovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6216T00 703030000 1 303082 2015-18841/47374:2-15A0 9,14
2 2.00 NIE NIE
182911 704000000 01 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615T00 704060000 1 403032 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
16428 6216800 703000000 01 poisťovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6216T00 703030000 1 303082 2015-18841/47374:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16343 4112806 704000000 01 poľnohospodárska technika a komerčné činnosti 0 19.10.2011 30.10.2015
4112T06 704030000 1 502462 2015-18737/46418:8-15A0 11.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
4180 3968802 709000000 01 priemyselná logistika 0 13.11.2015 30.10.2015
3968T02 709010000 1 805012 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16600 702000000 01 elektroenergetika 0 20.04.2018 31.03.2018
2675T02 702030000 1 502092 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
16427 6216800 703000000 01 poisťovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6216T00 703030000 2 303082 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16341 4112806 704000000 01 poľnohospodárska technika a komerčné činnosti 0 19.10.2011 11.11.2015
4112T06 704030000 2 502462 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16279 2645800 705000000 01 priemyselné inžinierstvo 0 06.12.2004 12.11.2015
2645T00 705040000 2 502522 ex offo
2 0 2.50 01.09.2016 NIE NIE
16284 2645800 705000000 01 priemyselné inžinierstvo 0 31.05.2004 30.10.2015
2645T00 705040000 1 502522 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
21409 2381824 710000000 01 automatizované výrobné systémy 0 12.11.2015 30.10.2015
2381T24 710030000 1 502012 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
21398 2381824 710000000 01 automatizované výrobné systémy 0 03.11.2009 12.11.2015
2381T24 710030000 2 502012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
104701 709000000 01 obnoviteľné zdroje energie 0 18.06.2018 28.05.2018
2354T11 709080000 1 502492 2018/6569:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
183551 709000000 01 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 17.09.2018 30.11.2018
2153T07 709010000 2 502322 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
21139 2121802 709000000 01 geologické inžinierstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
2121T02 709010000 2 502352 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
4181 3968802 709000000 01 priemyselná logistika 0 10.12.2012 13.11.2015
3968T02 709010000 2 805012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21389 2304805 710000000 01 technika prostredia 0 03.11.2009 12.11.2015
2304T05 710030000 2 502062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
104700 709000000 01 obnoviteľné zdroje energie 0 18.06.2018 28.05.2018
2354T11 709080000 2 502492 2018/6569:11-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný