Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37267
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
100378 9601701 712000000 15 bezpečnosť a obrana štátu 0 09.11.2012 18.10.2012
9601R01 1 804041 2012-15697/46856:3-071 31.08.2016
100378 1 0 3.00 NIE NIE
11177 3901705 702000000 15 aplikovaná mechanika a mechatronika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901R05 702020000 1 501071 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 14
1 502161 0 3.00 NIE NIE
11055 3948711 702000000 15 materiálové inžinierstvo 0 09.11.2015 30.10.2015
3948R11 702060000 1 502261 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
16393 6284713 704000000 15 manažment podniku 0 11.11.2015 30.10.2015
6284R13 704020000 1 303161 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16196 8204708 707000000 15 strihová skladba 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R08 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11558 2511704 709000000 15 počítačové modelovanie 0 24.01.2011 13.11.2015
2511R04 709040000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4052 6709705 711000000 15 európska verejná správa 0 13.11.2015 30.10.2015
6709R05 711040000 1 301071 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17410 6709703 711000000 15 verejná správa 0 18.04.2011 13.11.2015
6709R03 711040000 2 301071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16879 7522700 714000000 15 andragogika 0 21.08.2009 12.11.2015
7522R00 714010000 2 101091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103198 6703700 714000000 15 politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703R00 714060000 1 301061 2015-18820/47344:2-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
17214 7518702 717000000 15 pedagogika mentálne postihnutých 0 22.10.2009 30.10.2015
7518R02 717030000 1 101061 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
22951 7873700 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7873R00 717080000 1 101031 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
7193 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 01.09.2017 01.09.2017
5605R00 723010000 2 704061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
101948 717000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 18.11.2015 30.11.2018
5605P00 717060000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
103122 714000000 15 predškolská a elementárna pedagogika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7536R00 714010000 2 101051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104040 719000000 15 verejné zdravotníctvo 0 13.11.2015 30.11.2018
5607P00 719050000 1 704021 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
183496 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 05.09.2018 30.11.2018
5602R00 1 704011 ex offo 14
724009600 1 0 3.00 NIE ÁNO
100662 7137700 701000000 15 klasická archeológia 0 21.08.2013 30.10.2015
7137R00 701030000 1 201261 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
17599 6703700 701000000 15 politológia 0 05.11.2015 30.10.2015
6703R00 701030000 1 301061 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE NIE
100478 7803700 701000000 15 učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7803R00 701040000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16394 6284713 704000000 15 manažment podniku 0 21.10.2009 11.11.2015
6284R13 704020000 2 303161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
101676 8204710 707000000 15 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8204R10 707020000 1 202031 2015-18758/47240:2-15A0 9
1 3.00 NIE NIE
21419 2645700 710000000 15 priemyselné inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
2645R00 710030000 1 502521 2015-18768/47288:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
4051 6709705 711000000 15 európska verejná správa 0 06.05.2013 13.11.2015
6709R05 711040000 2 301071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17033 7130700 716000000 15 muzeológia 0 30.11.2009 11.11.2015
7130R00 716030000 2 201241 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
23112 7827700 716000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7827R00 716030000 1 101011 2015-18831/48276:14-15A0 13,14
1 3.00 NIE NIE
100202 7873700 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 28.05.2012 18.11.2015
7873R00 717080000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103690 710000000 15 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 1 502471 2018/10524:29-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
101950 717000000 15 rádiologická technika 0 18.11.2015 30.11.2018
5621P00 717060000 2 704081 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
103123 714000000 15 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (2014) 1 12.11.2015 30.11.2018
7880R00 714010000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104041 719000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 13.11.2015 30.11.2018
5616P00 719050000 2 704031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
183497 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 1 704101 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
11522 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 2 31.08.2011
13047 1 3.00 NIE NIE
17164 6289700 722000000 15 manažment 0 01.12.2014
6289R00 722020000 1 303151 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 1 3.00 31.10.2013 NIE NIE
16676 2305700 702000000 15 výrobné technológie 0 09.11.2015 30.10.2015
2305R00 702060000 1 502511 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
11263 8211714 707000000 15 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211R14 707020000 1 202031 2015-18758/47240:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
21160 2118705 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.10.2015
2118R05 709010000 1 502381 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
21514 3772719 710000000 15 profesionálny pilot 0 12.11.2015 30.10.2015
3772R19 710050000 1 502591 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
16881 7522700 714000000 15 andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522R00 714010000 1 101091 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
23871 7886700 714000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7886R00 714010000 1 101031 2015-18820/48279:14-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100435 7827700 716000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7827R00 716030000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100204 7407709 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 0 28.05.2012 30.10.2015
7407R09 717080000 1 101031 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 801021 3.00 NIE NIE
100157 6161709 722000000 15 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161R09 722030000 2 201131 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21550 710000000 15 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 1 502471 2018/10524:29-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
101951 717000000 15 rádiologická technika 0 18.11.2015 30.11.2018
5621P00 717060000 1 704081 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
103124 714000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7880R84 714010000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104042 719000000 15 fyzioterapia 0 13.11.2015 30.11.2018
5611P00 719050000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
104927 709000000 15 technika ochrany životného prostredia 0 13.11.2015 30.11.2018
2354R08 709030000 1 502491 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
113510 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5607R00 723020000 2 704021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178033 705000000 15 tvorba a konštrukcia nábytku 0 22.05.2017 30.11.2018
3331R21 705020000 2 502421 ex offo 14
705029100 1 0 4.00 NIE NIE
183498 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 2 704101 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
11523 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 1 502241 31.08.2011
13046 1 3.00 NIE NIE
30185 9211705 726000000 15 komunálna bezpečnosť 0 16.12.2011 29.11.2011
9211R05 1 803071 2011-19423/47609:2-071 31.08.2015
30185 1 0 3.00 NIE NIE
17165 6289700 722000000 15 manažment 0 01.12.2014
6289R00 722020000 2 303151 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 1 3.00 31.10.2013 NIE NIE
101401 6230700 703000000 15 národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 1 303011 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 1
1 0 3.00 NIE NIE
21029 1612704 709000000 15 environmentálne inžinierstvo stavieb 0 19.11.2009 30.10.2015
1612R04 709060000 1 403021 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 501051 3.00 NIE NIE
21150 2118705 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118R05 709010000 2 502381 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17491 6107700 711000000 15 filozofia 0 13.11.2015 30.10.2015
6107R00 711050000 1 201011 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
100205 7407709 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 0 28.05.2012 18.11.2015
7407R09 717080000 2 101031 ex offo
1 801021 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17142 7357705 722000000 15 nemecký jazyk a kultúra 0 13.12.2009 09.11.2015
7357R05 722010000 2 201321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7203 5607700 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607R00 723020000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
101959 717000000 15 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 18.11.2015 30.11.2018
3940R03 717050000 1 502481 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
183499 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 1 301071 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
107212 6230700 703000000 15 národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 1 303011 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 5,14
1 0 3.00 NIE NIE
4151 1612704 709000000 15 environmentálne inžinierstvo stavieb 0 06.05.2013 13.11.2015
1612R04 709060000 2 403021 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
17394 5607700 711000000 15 verejné zdravotníctvo 0 27.08.2012 13.11.2015
5607R00 711010000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17143 7357705 722000000 15 nemecký jazyk a kultúra 0 13.12.2009 30.10.2015
7357R05 722010000 1 201321 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
102269 7658773 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy 0 22.10.2009 30.11.2016
7658R73 717080000 1 101031 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
1 0 3.00 NIE NIE
100901 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.05.2017 10.05.2017
5602R00 1 704011 2017-7372/20191:16-15A0 14
724000600 1 3.00 NIE ÁNO
23413 733000000 15 riadenie bezpečnostných systémov 0 17.09.2018 30.08.2018
9245R09 1 803011 2018/6569:50-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
101988 717000000 15 vychovávateľstvo 0 18.11.2015 30.11.2018
7501R04 717050000 2 101041 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
106420 716000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 11.11.2015 30.11.2018
3965P00 716010000 2 803051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
183500 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 1 301071 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
4101 2523703 712000000 15 počítačové systémy, siete a služby 0 10.03.2010 02.01.2010
2523R03 1 902041 CD-2009-35178/36670-1:071
20508 1 4.00 NIE NIE
17628 7343700 701000000 15 klasické jazyky 0 05.11.2015 30.10.2015
7343R00 701030000 1 201311 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
24952 7865700 701000000 15 učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 30.10.2015
7865R00 701030000 1 101031 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
107213 6230700 703000000 15 národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 1 303011 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 13,14
1 0 3.00 NIE NIE
4149 3631717 709000000 15 pozemné stavby - budovy a prostredie 0 11.08.2011 30.10.2015
3631R17 709060000 1 501041 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
17453 1160700 711000000 15 fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R00 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17159 5602700 722000000 15 ošetrovateľstvo 0 09.11.2015 30.10.2015
5602R00 722040000 1 704011 2015-18826/46422:3-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
100899 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 12.11.2015
5602R00 2 704011 ex offo
724009500 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100067 3659727 702000000 15 stavby na tvorbu a ochranu prostredia 0 08.02.2012 30.04.2016
3659R27 702040000 2 502081 ex offo 30.04.2016
1 604011 0 4.00 NIE NIE
136216 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R48 709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE NIE
101989 717000000 15 učiteľstvo techniky (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.11.2018
7898R00 717050000 1 101021 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
104942 709000000 15 integrované systémy riadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2386P04 709020000 2 502571 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
113517 723000000 15 fyzioterapia 0 12.07.2016 30.11.2018
5611R00 723010000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178018 719000000 15 počítačová podpora materiálového inžinierstva 0 22.05.2017 30.11.2018
3948R12 719010000 2 502261 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183501 722000000 15 špeciálna pedagogika 0 07.09.2018 30.11.2018
7518R00 722020000 1 101061 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
4102 6289700 712000000 15 manažment 0 10.03.2010 10.03.2010
6289R00 1 303151
20503 1 0 4.00 NIE NIE
17655 7368703 701000000 15 čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia 0 17.09.2009 30.10.2015
7368R03 701030000 1 201301 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 4.00 NIE NIE
16672 2329704 702000000 15 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2329R04 702060000 1 502501 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
107214 6230700 703000000 15 národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 1 303011 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 9,14
1 0 3.00 NIE NIE
21012 1615709 709000000 15 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
1615R09 709030000 2 403031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4148 3631717 709000000 15 pozemné stavby - budovy a prostredie 0 11.08.2011 13.11.2015
3631R17 709060000 2 501041 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
20943 2153707 709000000 15 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 13.11.2015 30.10.2015
2153R07 709010000 1 502321 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100720 7357732 716000000 15 nemčina v hospodárskej praxi 0 11.11.2015 30.10.2015
7357R32 716030000 1 201321 2015-18831/47353:2-15A0 9,14
1 3.00 NIE NIE
23111 7828700 716000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7828R00 716030000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
102354 7831700 717000000 15 učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831R00 717020000 1 101011 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14,18
1 3.00 NIE NIE
17157 5602700 722000000 15 ošetrovateľstvo 0 13.12.2009 09.11.2015
5602R00 722040000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11206 3659718 702000000 15 stavebné inžinierstvo 0 31.08.2013 30.04.2016
3659R18 702040000 2 502081 ex offo (§ 113af ods. 12) 30.04.2016
1 0 4.00 NIE NIE
102353 7820700 717000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 30.11.2016
7820R00 717020000 1 101011 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
1 0 3.00 NIE NIE
101997 717000000 15 andragogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7522R00 717050000 2 101091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104046 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2381R21 719040000 2 502011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113519 723000000 15 rádiologická technika 0 12.07.2016 30.11.2018
5621R00 723010000 2 704081 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178022 714000000 15 psychológia 0 22.05.2017 30.11.2018
7701R00 714010000 1 301091 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
183502 717000000 15 ošetrovateľstvo 0 30.08.2018 30.11.2018
5602R00 717060000 2 704011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
16431 6230700 703000000 15 národné hospodárstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6230R00 703030000 1 303011 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
16380 4173702 704000000 15 manažment rastlinnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4173R02 704010000 1 601051 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
21020 1615709 709000000 15 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 30.10.2015
1615R09 709030000 1 403031 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
106838 1160700 711000000 15 fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R00 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
100721 7357732 716000000 15 nemčina v hospodárskej praxi 0 11.11.2015 30.10.2015
7357R32 716030000 2 201321 2015-18831/47353:2-15A0 9,14
1 4.00 NIE NIE
102286 6703700 717000000 15 politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6703R00 717020000 1 301061 2015-18761/46611:3-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
22997 7831700 717000000 15 učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7831R00 717020000 1 101011 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 1,18
1 3.00 NIE NIE
11076 5621700 724000000 15 rádiologická technika 0 19.03.2010 12.11.2015
5621R00 724040000 2 704081 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11164 2305719 702000000 15 strojárske technológie a materiály 0 14.09.2009 30.04.2016
2305R19 702020000 2 502511 ex offo 30.04.2016
1 0 4.00 NIE NIE
103514 710000000 15 finančný manažment 0 18.09.2018 14.08.2018
6276R00 710050000 1 303131 2018/10524:29-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
103137 714000000 15 evanjelikálna teológia a misia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6171R05 714010000 2 201121 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
104047 719000000 15 servis a opravy automobilov 0 13.11.2015 30.11.2018
2355R06 719040000 2 502021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
106425 716000000 15 technická mineralógia - gemológia 0 11.11.2015 30.11.2018
1201R07 716020000 2 401231 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
178023 714000000 15 psychológia 0 22.05.2017 30.11.2018
7701R00 714010000 2 301091 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
183503 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 2 301071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
30190 5616700 723000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 19.12.2011 24.11.2011
5616R00 723040000 2 704031 2011-15427/37106:2-071 31.08.2014
30190 1 0 3.00 NIE NIE
100486 7866700 701000000 15 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 30.10.2015
7866R00 701110000 1 101031 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
16444 6262700 703000000 15 obchodné podnikanie 0 12.11.2015 30.10.2015
6262R00 703050000 1 303091 2015-18841/47374:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
20942 2153707 709000000 15 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 19.11.2009 13.11.2015
2153R07 709010000 2 502321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17454 1160715 711000000 15 fyzika - biológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R15 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 402011 0 3.00 NIE NIE
17393 5607700 711000000 15 verejné zdravotníctvo 0 13.11.2015 30.10.2015
5607R00 711010000 1 704021 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE ÁNO
23110 7828700 716000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7828R00 716030000 1 101011 2015-18831/48276:14-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
17277 6703700 717000000 15 politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6703R00 717020000 1 301061 2015-18761/46611:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100610 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 20.08.2013 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724009600 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
102352 7658786 717000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 22.08.2013 30.11.2016
7658R86 717020000 1 101031 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
1 0 3.00 NIE NIE
136215 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R48 709080000 1 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
103141 714000000 15 ekonomika a manažment podniku (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6284R00 714020000 1 303161 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
104048 719000000 15 mechanizmy špeciálnej techniky 0 13.11.2015 30.11.2018
2381R20 719040000 2 502011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
178014 709000000 15 kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety) 0 22.05.2017 30.11.2018
2386R11 709030000 1 502571 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
183504 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 2 301071 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
11848 7212708 701000000 15 dejiny knižnej kultúry 0 17.09.2009 01.09.2016
7212R08 701030000 2 302041 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100488 7866700 701000000 15 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7866R00 701110000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21037 3772722 709000000 15 pracovník riadenia letovej prevádzky 0 13.11.2015 30.10.2015
3772R22 709050000 1 502591 2015-18817/47331:2-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
100224 1160717 711000000 15 fyzika - filozofia 0 28.05.2012 30.10.2015
1160R17 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 201011 0 3.00 NIE NIE
16919 7330701 714000000 15 anglický jazyk a kultúra 0 21.08.2009 12.11.2015
7330R01 714030000 2 201351 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16934 6252700 714000000 15 verejná ekonomika a služby 0 21.08.2009 30.10.2015
6252R00 714020000 1 303231 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
23075 7332708 716000000 15 nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 11.11.2015 30.10.2015 9
7332R08 716030000 1 201351 2015-18831/48259:12-15A0 9,14
1 3.00 NIE NIE
17278 6703700 717000000 15 politológia 0 22.10.2009 18.11.2015
6703R00 717020000 2 301061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100086 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 08.02.2012 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724000900 1 4.00 01.09.2016 NIE NIE
136218 709000000 15 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R49 709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE NIE
102006 717000000 15 religionistika 0 18.11.2015 30.11.2018
6741R00 717040000 2 201161 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103142 714000000 15 verejná ekonomika a manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
6252R06 714020000 1 303231 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
106430 716000000 15 biológia 0 11.11.2015 30.11.2018
1536R00 716020000 2 402011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
178024 716000000 15 ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá 0 22.05.2017 30.11.2018
7362R12 716030000 1 201281 ex offo 13,14,18
1 301061 0 3.00 NIE NIE
4704 8211734 718000000 15 hra na klávesových nástrojoch 0 11.08.2011 27.07.2011
8211R34 718010000 1 202031 2011-11242/28090:4-071 31.08.2012
19905 1 0 3.00 NIE NIE
11851 7212708 701000000 15 dejiny knižnej kultúry 0 17.09.2009 30.10.2015
7212R08 701030000 1 302041 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
17714 5609700 701000000 15 pôrodná asistencia 0 05.11.2015 30.10.2015
5609R00 701080000 1 704041 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE ÁNO
16264 4219700 705000000 15 lesníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4219R00 705010000 2 602011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16200 8212700 707000000 15 tanečné umenie 0 10.11.2015 30.10.2015
8212R00 707020000 1 202021 2015-18758/47240:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
21031 3772725 709000000 15 prevádzka letísk 0 19.11.2009 13.11.2015
3772R25 709050000 2 502591 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17452 1160713 711000000 15 fyzika - geografia 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R13 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 401351 0 3.00 NIE NIE
16935 6252700 714000000 15 verejná ekonomika a služby 0 21.08.2009 12.11.2015
6252R00 714020000 2 303231 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17029 7106704 716000000 15 osvetová práca - animácia voľnočasových aktivít 0 18.03.2010 11.11.2015
7106R04 716030000 2 301031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17177 7218702 720000000 15 marketingová komunikácia 0 17.07.2012 13.11.2015
7218R02 720010000 2 302031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
30043 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 28.06.2011 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724000400 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
102351 7886700 717000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 22.08.2013 30.11.2016
7886R00 717020000 1 101031 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
1 0 3.00 NIE NIE
136217 709000000 15 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R49 709080000 1 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
102008 717000000 15 multikultúrne európske štúdiá 0 18.11.2015 30.11.2018
6741R08 717040000 2 201161 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103143 714000000 15 verejná ekonomika a manažment (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6252R06 714020000 2 303231 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104050 719000000 15 ľudské zdroje a personálny manažment 0 13.11.2015 30.11.2018
6279R00 719030000 2 303141 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113524 723000000 15 fyzioterapia 0 12.07.2016 30.11.2018
5611R00 723040000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
182879 701000000 15 právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6835R00 701020000 2 304011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183506 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
4107 2613711 712000000 15 elektronické systémy 0 10.03.2010 02.01.2010
2613R11 1 502131 CD-2009-35178/36670-1:071
20501 1 4.00 NIE NIE
16302 6218704 704000000 15 manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu 0 21.10.2009 11.11.2015
6218R04 704060000 2 303051 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21036 3772725 709000000 15 prevádzka letísk 0 19.11.2009 30.10.2015
3772R25 709050000 1 502591 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
17450 1160714 711000000 15 fyzika - chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R14 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 401141 0 3.00 NIE NIE
16997 5602700 716000000 15 ošetrovateľstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
5602R00 716040000 1 704011 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
100207 7820700 717000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.10.2015
7820R00 717020000 1 101011 2015-18761/46624:11-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
30045 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 10.08.2011 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724000300 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4276 5602700 723000000 15 ošetrovateľstvo 0 12.07.2016 21.06.2016
5602R00 723040000 1 704011 2016-15562/20758:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
16537 2822702 702000000 15 technológia polymérnych materiálov 0 17.05.2011 30.04.2016
2822R02 702010000 2 502181 ex offo 30.04.2016
1 0 3.00 NIE NIE
104051 719000000 15 verejná správa 0 13.11.2015 30.11.2018
6218R06 719030000 2 303051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
106434 716000000 15 matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve 0 11.11.2015 30.11.2018
6211R09 716020000 2 901101 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113530 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 12.07.2016 30.11.2018
5605R00 723010000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
182880 701000000 15 právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6835R00 701020000 1 304011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
183507 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
17649 8114702 701000000 15 dejiny umenia 0 05.11.2015 30.10.2015
8114R02 701030000 1 201171 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
16303 6218704 704000000 15 manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu 0 21.10.2009 30.10.2015
6218R04 704060000 1 303051 2015-18737/46418:8-15A0 11.11.2015
1 3.00 NIE NIE
17449 1160719 711000000 15 fyzika - informatika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R19 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 902011 0 3.00 NIE NIE
16894 7330710 714000000 15 poľský jazyk a kultúra 0 12.11.2015 30.10.2015 10
7330R10 714030000 1 201351 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2021 10,14
1 3.00 NIE NIE
16998 5602700 716000000 15 ošetrovateľstvo 0 30.11.2009 11.11.2015
5602R00 716040000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
23124 7829700 716000000 15 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7829R00 716030000 1 101011 2015-18831/48276:14-15A0 14,15
1 3.00 NIE NIE
100208 7820700 717000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 18.11.2015
7820R00 717020000 2 101011 ex offo 14
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
24646 7501700 722000000 15 pedagogika 0 11.08.2011 09.11.2015
7501R00 722020000 2 101041 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7195 5609700 723000000 15 pôrodná asistencia 0 12.07.2016 21.06.2016
5609R00 723010000 1 704041 2016-15562/20758:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
106438 716000000 15 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.11.2018
7866R00 716030000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113708 716000000 15 hudba a zvukový dizajn 0 01.06.2016 30.11.2018
8112R05 716010000 1 201371 ex offo
1 0 3.00 NIE NIE
182881 717000000 15 špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 0 09.08.2017 30.11.2018
7407R24 717080000 2 801021 ex offo 14,22
1 0 4.00 NIE NIE
183508 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
4109 2302700 712000000 15 dopravné stroje a zariadenia 0 10.03.2010 10.03.2010
2302R00 1 502031
20500 1 0 4.00 NIE NIE
16266 4219700 705000000 15 lesníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
4219R00 705010000 1 602011 2015-18770/47307:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
17446 1160718 711000000 15 fyzika - psychológia 0 03.11.2009 30.10.2015
1160R18 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 301091 0 3.00 NIE NIE
16920 6709700 714000000 15 verejná politika a verejná správa 0 21.08.2009 30.10.2015
6709R00 714060000 1 301071 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný