Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
106115 6835700 701000000 15 právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6835R00 701020000 1 304011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
30179 2621814 702000000 01 automatizácia a informatizácia procesov v priemysle 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T14 702060000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
21172 6271700 709000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.10.2015
6271R00 709070000 1 303061 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
11498 2675734 709000000 15 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2675R34 709040000 1 502091 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100681 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 12.11.2015 30.10.2015
3901V00 710020000 1 501073 2015-18768/47300:4-15A0 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
17412 1536815 711000000 16 zoológia a fyziológia živočíchov 0 13.11.2015 30.10.2015
1536T15 711020000 1 402012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
16933 6835700 714000000 15 právo 0 12.11.2015 30.10.2015
6835R00 714080000 1 304011 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2020 1,14
1 3.00 NIE NIE
7174 9245807 715000000 16 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.10.2015
9245T07 1 803012 2015-18751/46487:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
23736 7898800 716000000 16 učiteľstvo techniky (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7898T00 716010000 1 101022 2015-18831/48276:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17208 7536700 717000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 18.11.2015 30.10.2015
7536R00 717030000 1 101051 2015-18761/46611:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
22983 7658886 717000000 16 učiteľstvo výtvarneho umenia 0 22.10.2009 30.10.2015
7658T86 717050000 1 101032 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
100825 7218901 720000000 53 masmediálna komunikácia 0 03.02.2014 30.10.2015
7218V01 720010000 2 302033 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
3 0 5.00 NIE NIE
17155 5609700 722000000 15 pôrodná asistencia 0 13.12.2009 30.10.2015
5609R00 722040000 1 704041 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16671 2329704 702000000 15 výrobné zariadenia a systémy 0 14.09.2009 30.04.2016
2329R04 702060000 2 502501 ex offo 30.04.2016
1 0 4.00 NIE NIE
12756 6101900 713000000 53 systematická filozofia 0 09.01.2017 20.12.2016
6101V00 713010000 1 201023 2016-26493/51985:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
21181 2511900 710000000 53 aplikovaná informatika 0 22.05.2017 10.05.2017
2511V00 710060000 1 902093 2017-7372/19960:9-15A0 31.08.2019 1,14
3 3.00 NIE NIE
100262 719000000 15 počítačová podpora materiálového inžinierstva 0 31.08.2018 14.08.2018
3948R12 719010000 1 502261 2018/10524:13-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
102047 717000000 53 politológia 0 18.11.2015 30.11.2018
6707V03 717020000 2 301083 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
103179 714000000 53 politológia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6703V00 714060000 1 301063 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
104081 705000000 15 výrobná technika a manažment výrobných procesov 0 12.11.2015 30.11.2018
2329R27 705040000 2 502501 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
105005 709000000 53 riadenie procesov získavania a spracovania surovín 0 13.11.2015 30.11.2018
2118V16 709010000 2 502383 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106462 716000000 16 anglický jazyk v odbornej komunikácii 0 11.11.2015 30.11.2018
7366T07 716030000 2 201292 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
162273 709000000 53 počítačové siete 0 27.06.2016 30.11.2018
2523V05 709040000 1 902043 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
182892 704000000 15 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615R00 704060000 2 403031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183528 701000000 53 muzeológia a kultúrne dedičstvo 0 30.08.2018 30.11.2018
7130V02 701030000 2 201243 ex offo 1,14
3 0 5.00 NIE NIE
12824 7553904 702000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 14.09.2009 14.09.2009
7553V04 702060000 2 101103 31.08.2012
10901 3 0 5.00 NIE NIE
106102 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 9
3 3.00 NIE NIE
106011 2503800 701000000 16 kognitívna veda 0 05.11.2015 30.10.2015
2503T00 701090000 1 902112 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
17700 6835700 701000000 15 právo 0 05.11.2015 30.10.2015
6835R00 701020000 1 304011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
16388 6262700 704000000 15 obchodné podnikanie 0 11.11.2015 30.10.2015
6262R00 704020000 1 303091 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16248 3331807 705000000 01 materiálové inžinierstvo v drevárstve 0 13.07.2009 30.10.2015
3331T07 705020000 1 502422 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
11271 8204715 707000000 15 umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá 0 08.11.2012 30.10.2015
8204R15 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
103703 3644718 710000000 15 staviteľstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
3644R18 710020000 1 501051 2015-18768/47288:2-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
100773 1536815 711000000 16 zoológia a fyziológia živočíchov (konverzný) 0 03.11.2009 30.10.2015
1536T15 711020000 1 402012 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 3.00 NIE NIE
7170 9245707 715000000 15 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.10.2015
9245R07 1 803011 2015-18751/46487:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100795 7898700 716000000 15 učiteľstvo techniky (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7898R00 716010000 1 101021 2015-18831/48276:14-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
30200 5609800 722000000 16 pôrodná asistencia 0 19.12.2011 30.10.2015
5609T00 722040000 1 704042 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
7202 5607700 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 12.07.2016 21.06.2016
5607R00 723020000 1 704021 2016-15562/20758:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
16668 2329804 702000000 01 výrobné zariadenia a systémy 0 16.12.2011 30.04.2016
2329T04 702060000 2 502502 ex offo 30.04.2016
2 0 2.50 NIE NIE
103630 710000000 01 železničné staviteľstvo 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T08 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
16494 719000000 16 politológia 0 31.08.2018 14.08.2018
6703T00 1 301062 2018/10524:13-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
102048 717000000 53 politológia 0 18.11.2015 30.11.2018
6707V03 717020000 1 301083 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
103180 714000000 53 politológia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6703V00 714060000 2 301063 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104082 705000000 15 výrobná technika a manažment výrobných procesov 0 12.11.2015 30.11.2018
2329R27 705040000 1 502501 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
105007 709000000 53 mineralurgia a environmentálne technológie 0 13.11.2015 30.11.2018
2133V03 709010000 2 502373 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106464 716000000 53 estetika 0 11.11.2015 30.11.2018
8119V00 716030000 2 201063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
162274 709000000 53 počítačové siete 0 27.06.2016 30.11.2018
2523V05 709040000 1 902043 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
182893 704000000 15 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615R00 704060000 1 403031 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
183529 701000000 53 muzeológia a kultúrne dedičstvo 0 30.08.2018 30.11.2018
7130V02 701030000 1 201243 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
23321 3921713 702000000 15 energetika a elektorenergetika 0 14.09.2009 14.09.2009
3921R13 1 502291 31.08.2012
13578 1 502091 3.00 NIE NIE
11860 7701804 701000000 16 kognitívna veda 0 05.11.2015 30.10.2015
7701T04 701090000 1 902112 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
100666 6835800 701000000 16 právo 0 21.08.2013 30.10.2015
6835T00 701020000 2 304012 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 2.50 NIE NIE
16246 3331806 705000000 01 nábytok a výrobky z dreva 0 12.08.2011 30.10.2015
3331T06 705020000 1 502422 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
24810 8204718 707000000 15 vizuálne efekty 0 10.08.2011 30.10.2015
8204R18 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 3.00 NIE NIE
11500 3940802 709000000 01 fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 0 19.11.2009 30.10.2015
3940T02 709040000 1 502482 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
21408 3901800 710000000 01 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 30.10.2015
3901T00 710030000 1 501072 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
3928 3644718 710000000 15 staviteľstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
3644R18 710020000 1 501051 2015-18768/47288:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
12261 1517900 711000000 53 fyziológia živočíchov 0 13.11.2015 30.10.2015
1517V00 711020000 2 402103 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
4269 5105900 723000000 53 vnútorné choroby 0 12.07.2016 21.06.2016
5105V00 723030000 2 701043 2016-15562/20758:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
16534 2940813 702000000 01 výživa a ochrana zdravia 0 14.09.2009 30.04.2016
2940T13 702010000 2 502242 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
12084 702000000 53 aplikovaná informatika 0 20.04.2018 31.03.2018
2511V00 702030000 1 902093 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
104068 719000000 15 politológia 0 31.08.2018 14.08.2018
6703R00 1 301061 2018/10524:13-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
100887 730000000 15 medzinárodné vzťahy 0 04.07.2014 22.06.2018
6721R00 1 301051 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
1 3.00 NIE NIE
102049 717000000 53 politológia 0 18.11.2015 30.11.2018
6707V03 717020000 1 301083 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
103182 714000000 53 teória vyučovania matematiky 0 12.11.2015 30.11.2018
1117V00 714070000 2 901083 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104084 705000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 12.11.2015 30.11.2018
1612V00 705030000 1 403023 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105009 709000000 53 ekonomika zemských zdrojov 0 13.11.2015 30.11.2018
2118V01 709010000 2 502383 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
106467 716000000 53 slovenský jazyk a literatúra 0 11.11.2015 30.11.2018
7304V00 716030000 2 201273 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
162275 709000000 53 počítačové siete 0 27.06.2016 30.11.2018
2523V05 709040000 2 902043 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
182894 704000000 15 environmentálny manažment 0 11.08.2017 30.11.2018
1615R00 704060000 1 403031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
183530 727000000 53 správne právo 0 19.09.2018 30.11.2018
6804V00 727010000 2 304043 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
10010 7330701 714000000 15 anglický jazyk a kultúra 2 21.08.2009 21.08.2009 1
7330R01 714030000 1 201351 31.08.2012
14595 1 3.00 NIE NIE
23322 3921713 702000000 15 energetika a elektorenergetika 0 14.09.2009 14.09.2009
3921R13 2 502291 31.08.2012
13579 1 502091 3.00 NIE NIE
16754 2621816 702000000 01 automatizácia a informatizácia strojov a procesov 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T16 702020000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11162 3973805 702000000 01 meranie a skúšobníctvo 0 09.11.2015 30.10.2015
3973T05 702020000 1 502532 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2019 14
2 2.00 NIE NIE
16197 8204709 707000000 15 zvuková skladba 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R09 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
105103 2602902 709000000 53 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2602V02 709040000 2 502103 2015-18817/47331:2-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
12262 1517900 711000000 53 fyziológia živočíchov 0 13.11.2015 30.10.2015
1517V00 711020000 1 402103 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
7178 9245907 715000000 53 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.10.2015
9245V07 1 803013 2015-18751/46487:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
23156 7873800 716000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7873T00 716010000 1 101032 2015-18831/48276:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100638 6835700 722000000 15 právo 0 21.08.2013 30.10.2015
6835R00 1 304011 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
113532 723000000 53 vnútorné choroby 0 12.07.2016 21.06.2016
5105V00 723030000 2 701043 2016-15562/20758:2-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
101006 2940714 702000000 15 výživa, kozmetika a ochrana zdravia 0 24.03.2011 30.04.2016
2940R14 702010000 2 502241 ex offo 30.04.2016
1 0 3.00 NIE NIE
4216 7553934 714000000 53 didaktika výtvarného umenia 0 22.05.2017 10.05.2017
7553V34 714010000 1 101103 2017-7372/20191:16-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
100561 702000000 53 aplikovaná matematika 0 03.05.2013 31.03.2018
1114V00 702030000 2 901093 2018/6391:2-15A0 20.04.2018
3 0 5.00 NIE NIE
16497 719000000 15 politológia 0 31.08.2018 14.08.2018
6703R00 1 301061 2018/10524:13-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100888 730000000 15 medzinárodné vzťahy 0 04.07.2014 22.06.2018
6721R00 2 301051 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
1 3.00 NIE NIE
102073 717000000 15 kultúrne dedičstvo 0 18.11.2015 30.11.2018
7110R41 717020000 1 201071 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
103183 714000000 53 didaktika geografie 0 12.11.2015 30.11.2018
7553V18 714070000 2 101103 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104086 705000000 53 ekológia a ochrana biodiverzity 0 12.11.2015 30.11.2018
1622V03 705030000 1 403043 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105010 709000000 53 ekonomika zemských zdrojov 0 13.11.2015 30.11.2018
2118V01 709010000 2 502383 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106468 716000000 15 história 0 11.11.2015 30.11.2018
7110R00 716030000 2 201071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
162276 709000000 53 počítačové siete 0 27.06.2016 30.11.2018
2523V05 709040000 2 902043 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
182897 720000000 15 psychológia 0 09.08.2017 30.11.2018
7701R00 720030000 2 301091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183531 727000000 53 správne právo 0 19.09.2018 30.11.2018
6804V00 727010000 1 304043 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
3867 8211715 714000000 15 záujmové hudobné súbory 0 21.08.2009 21.08.2009
8211R15 714010000 2 202031 31.08.2012
20744 1 3.00 NIE NIE
106101 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 3.00 NIE NIE
23650 7806700 701000000 15 učiteľstvo geológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 30.10.2015
7806R00 701040000 1 101011 2015-18766-15A0, príloha č. 12 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11173 2621716 702000000 15 automatizácia a informatizácia strojov a procesov 0 09.11.2015 30.10.2015
2621R16 702020000 1 502141 2015-18811/46628:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16466 6262702 703000000 15 podnikanie v obchode a cestovnom ruchu 0 21.07.2009 30.10.2015
6262R02 703010000 1 303091 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11502 3940702 709000000 15 fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 0 19.11.2009 30.10.2015
3940R02 709040000 1 502481 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
4120 2602902 709000000 53 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2602V02 709040000 2 502103 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
23307 1626709 710000000 15 stráž prírody 0 12.11.2015 30.10.2015
1626R09 1 403011 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
710004100 1 3.00 NIE ÁNO
17407 5611700 711000000 15 fyzioterapia 0 13.11.2015 30.10.2015
5611R00 711010000 1 704071 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE ÁNO
23099 7873700 716000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7873R00 716010000 1 101031 2015-18831/48276:14-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
17210 7536709 717000000 15 predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených 0 18.11.2015 30.10.2015
7536R09 717030000 1 101051 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2020 14
1 101061 0 3.00 NIE NIE
11047 2305829 702000000 01 zváranie 0 16.12.2011 30.04.2016
2305T29 702060000 2 502512 ex offo 30.04.2016
2 0 2.50 NIE NIE
103195 7553934 714000000 53 didaktika výtvarného umenia 0 22.05.2017 10.05.2017
7553V34 714010000 1 101103 2017-7372/20191:16-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
100560 702000000 53 aplikovaná matematika 0 20.04.2018 31.03.2018
1114V00 702030000 1 901093 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
12688 719000000 53 strojárske technológie a materiály 0 31.08.2018 14.08.2018
2307V00 719040000 1 502073 2018/10524:13-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
12246 708000000 53 hygiena chovu zvierat a životné prostredie 0 18.09.2018 14.08.2018
4345V00 1 603113 2018/10524:25-15A0 31.08.2021 14
3 0 4.00 NIE NIE
11119 730000000 15 medzinárodné vzťahy 0 15.02.2016 22.06.2018
6721R00 2 301051 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
1 0 3.00 NIE NIE
102074 717000000 15 kultúrne dedičstvo 0 18.11.2015 30.11.2018
7110R41 717020000 1 201071 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
103184 714000000 15 geografia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
1316R00 714070000 2 401351 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104089 705000000 01 environmentálny manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
1615T00 705030000 2 403032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
105013 709000000 53 banské meračstvo a geodézia 0 13.11.2015 30.11.2018
2102V00 709010000 2 502333 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106469 716000000 15 hudobná a tanečná folkloristika 0 11.11.2015 30.11.2018
7106R03 716030000 1 301031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
127123 716000000 16 aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo 0 13.06.2016 30.11.2018
6131T02 716030000 2 201052 ex offo 14
716030200 2 0 3.00 NIE NIE
182898 722000000 15 štúdium rodiny a sociálnej práce 0 09.08.2017 30.11.2018
6161R10 722030000 1 201131 ex offo 14
1 301141 0 3.00 NIE NIE
183532 720000000 53 biotechnológie 0 10.09.2018 30.11.2018
2908V00 720020000 2 502253 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
30104 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE NIE
105411 7407813 701000000 16 kondičné trénerstvo 0 05.11.2015 30.10.2015
7407T13 701070000 1 801022 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2018 1
2 2.00 NIE NIE
11895 4332704 708000000 15 bezpečnosť krmív a potravín 0 18.11.2015 30.10.2015
4332R04 1 603021 2015-18852/46465:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
105104 2602902 709000000 53 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2602V02 709040000 1 502103 2015-18817/47331:2-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
24943 7886700 717000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 23.09.2009 30.10.2015
7886R00 717050000 1 101031 2015-18761/54960:19-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
11078 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 19.03.2010 30.10.2015
7761R00 724040000 1 301141 2015-18762/46585:8-15A0 12.11.2015
1 3.00 NIE NIE
16756 702000000 01 aplikovaná mechanika 0 20.04.2018 31.03.2018
3901T00 702020000 1 501072 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
100781 729000000 16 sociálne služby a poradenstvo 0 30.08.2018 14.08.2018
7763T00 1 301162 2018/10524:7-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
104007 708000000 53 hygiena chovu zvierat a životné prostredie 0 18.09.2018 14.08.2018
4345V00 1 603113 2018/10524:25-15A0 31.08.2021 1
3 0 4.00 NIE NIE
24824 730000000 16 medzinárodné vzťahy 0 15.02.2016 22.06.2018
6721T00 2 301052 2018/6569:47-15A0 19.06.2018
2 0 2.00 NIE NIE
102087 717000000 53 mediálne štúdiá 0 18.11.2015 30.11.2018
7218V17 717020000 2 302033 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
103186 714000000 53 sanácia environmentálnych záťaží 0 12.11.2015 30.11.2018
1615V13 714070000 1 403033 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
104093 705000000 15 ochrana a využívanie krajiny 0 12.11.2015 30.11.2018
1626R00 705030000 2 403011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
105015 709000000 53 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 0 13.11.2015 30.11.2018
2106V00 709010000 2 502363 ex offo 14
3 0 4.00 NIE ÁNO
106470 716000000 15 muzeológia 0 11.11.2015 30.11.2018
7130R00 716030000 2 201241 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
136206 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia 0 26.08.2016 30.11.2018
7658R80 722020000 1 101031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
182899 709000000 01 riadenie a ekonomika podniku 0 10.08.2017 30.11.2018
2645T17 709030000 1 502522 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
183533 720000000 53 biotechnológie 0 10.09.2018 30.11.2018
2908V00 720020000 2 502253 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
11390 7536900 701000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7536V00 701050000 1 101053 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE NIE
100127 2602902 709000000 53 priemyselná elektrotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2602V02 709040000 1 502103 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
7172 9216702 715000000 15 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 11.11.2015 30.10.2015
9216R02 1 803021 2015-18751/46487:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
24944 7886800 717000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 23.09.2009 30.10.2015
7886T00 717050000 1 101032 2015-18761/54960:19-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
4272 5141800 723000000 04 všeobecné lekárstvo 0 12.07.2016 21.06.2016
5141S00 723030000 1 701012 2016-15562/20758:2-15A0 1,14
4 6.00 NIE NIE
4074 702000000 01 aplikovaná mechatronika 0 20.04.2018 31.03.2018
2387T14 702030000 1 502162 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
183273 729000000 16 sociálne služby a poradenstvo 0 30.08.2018 14.08.2018
7763T00 1 301162 2018/10524:7-15A0 9,14
2 2.00 NIE NIE
12249 708000000 53 hygiena chovu zvierat a životné prostredie 0 18.09.2018 14.08.2018
4345V00 2 603113 2018/10524:25-15A0 31.08.2021 14
3 0 5.00 NIE NIE
183436 730000000 15 životné prostredie 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403011 2018/6569:47-15A0 31.08.2022 13
1 4.00 NIE NIE
102088 717000000 53 mediálne štúdiá 0 18.11.2015 30.11.2018
7218V17 717020000 2 302033 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
103187 714000000 53 sanácia environmentálnych záťaží 0 12.11.2015 30.11.2018
1615V13 714070000 2 403033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104094 705000000 15 ochrana a využívanie krajiny 0 12.11.2015 30.11.2018
1626R00 705030000 1 403011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
105017 709000000 53 banská geológia a geologický prieskum 0 13.11.2015 30.11.2018
2121V00 709010000 2 502353 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106474 716000000 15 euroázijské štúdiá 0 11.11.2015 30.11.2018
6703R11 716030000 1 301061 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
136207 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia 0 26.08.2016 30.11.2018
7658R80 722020000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
182900 701000000 16 právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6835T00 701020000 1 304012 ex offo 1
2 0 2.00 NIE NIE
183534 720000000 53 biotechnológie 0 10.09.2018 30.11.2018
2908V00 720020000 1 502253 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
23326 3659821 702000000 01 ekonomika a riadenie stavebníctva 0 14.09.2009 14.09.2009
3659T21 2 502082 31.08.2012
13583 2 303202 3.00 NIE NIE
16481 6276805 703000000 01 podnikové financie 0 12.11.2015 30.10.2015
6276T05 703020000 1 303132 2015-18841/47374:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
4162 2802905 709000000 53 priemyselná keramika 0 25.06.2010 30.10.2015
2802V05 709020000 1 502193 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 4.00 NIE NIE
17405 5611800 711000000 16 fyzioterapia 0 13.11.2015 30.10.2015
5611T00 711010000 1 704072 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE ÁNO
12314 7536900 714000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7536V00 714010000 1 101053 2015-18820/47344:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
17207 7536705 717000000 15 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín 0 18.11.2015 30.10.2015
7536R05 717030000 1 101051 2015-18761/46611:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
17127 7536700 722000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 09.11.2015 30.10.2015
7536R00 722020000 1 101051 2015-18826/46445:10-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
12821 702000000 53 automatizácia a informatizácia procesov 0 20.04.2018 31.03.2018
2621V15 702060000 1 502143 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
183274 729000000 16 sociálne služby a poradenstvo 0 30.08.2018 14.08.2018
7763T00 1 301162 2018/10524:7-15A0 13,14
2 2.00 NIE NIE
104006 708000000 53 hygiena chovu zvierat a životné prostredie 0 18.09.2018 14.08.2018
4345V00 2 603113 2018/10524:25-15A0 31.08.2021 1
3 0 5.00 NIE NIE
183437 730000000 15 životné prostredie 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403011 2018/6569:47-15A0 31.08.2022 1
1 4.00 NIE NIE
102089 717000000 53 mediálne štúdiá 0 18.11.2015 30.11.2018
7218V17 717020000 1 302033 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
103189 714000000 53 geochémia 0 12.11.2015 30.11.2018
1205V00 714070000 1 401283 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104095 705000000 15 environmentálny manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
1615R00 705030000 2 403031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
105020 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.11.2018
2118T05 709010000 2 502382 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
106477 716000000 15 kulturológia 0 11.11.2015 30.11.2018
8136R00 716030000 2 301021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
158725 717000000 15 učiteľstvo sociálnej práce 0 30.08.2016 30.11.2018
7634R32 717020000 1 101021 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
182901 701000000 16 právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6835T00 701020000 2 304012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
183535 720000000 53 biotechnológie 0 10.09.2018 30.11.2018
2908V00 720020000 1 502253 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104620 2621817 702000000 01 automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T17 702010000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
101404 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
7259 4197900 704000000 53 ochrana rastlín 0 11.11.2015 30.10.2015
4197V00 704010000 1 601163 2015-18737/46404:3-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
4168 2822818 709000000 01 priemyselná keramika 0 27.08.2012 30.10.2015
2822T18 709020000 1 502182 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
24804 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo 0 28.06.2011 30.10.2015
2511T07 710060000 1 0 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 3.00 NIE NIE
12260 1503900 711000000 53 genetika 0 13.11.2015 30.10.2015
1503V00 711020000 1 402043 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
100588 7106706 714000000 15 aplikovaná etnológia 0 12.11.2015 30.10.2015
7106R06 714030000 1 301031 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
23822 7536705 722000000 15 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín 0 09.11.2015 30.10.2015
7536R05 722020000 1 101051 2015-18826/46422:3-15A0 14
722020200 1 3.00 NIE NIE
12896 702000000 53 automatizácia a riadenie 0 20.04.2018 31.03.2018
2621V02 702030000 1 502143 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
104705 709000000 01 manažment výroby 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T03 709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100782 729000000 16 sociálne služby a poradenstvo 0 30.08.2018 14.08.2018
7763T00 2 301162 2018/10524:7-15A0 1,14
2 2.50 NIE NIE
30196 708000000 53 neurovedy 0 18.09.2018 14.08.2018
5175V00 1 402163 2018/10524:25-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
183438 730000000 15 životné prostredie 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403011 2018/6569:47-15A0 31.08.2022 14
1 4.00 NIE NIE
102090 717000000 53 mediálne štúdiá 0 18.11.2015 30.11.2018
7218V17 717020000 1 302033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
103214 713000000 53 ústavné právo 0 16.11.2015 30.11.2018
6803V00 713050000 1 304033 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
104099 705000000 53 protipožiarna ochrana a bezpečnosť 0 12.11.2015 30.11.2018
9245V03 705020000 2 803063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105022 709000000 01 technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 0 13.11.2015 30.11.2018
2121T08 709010000 2 502352 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
106478 716000000 16 politológia 0 11.11.2015 30.11.2018
6703T00 716030000 2 301062 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
158726 717000000 15 učiteľstvo sociálnej práce 0 30.08.2016 30.11.2018
7634R32 717020000 1 101021 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
182902 701000000 16 právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6835T00 701020000 1 304012 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
183536 714000000 53 didaktika výtvarného umenia 0 10.09.2018 30.11.2018
7553V34 714010000 2 101103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
100298 6314715 736000000 15 cestovný ruch -kúpeľníctvo a hotelierstvo 0 30.07.2012 24.07.2012
6314R15 736030000 1 801011 2012-7616/32887:8-071 31.08.2015
100298 1 0 3.00 NIE NIE
12442 7553917 701000000 53 didaktika chémie 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V17 701040000 2 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
16584 2621817 702000000 01 automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T17 702010000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
104613 3975900 702000000 53 metrológia 0 09.11.2015 30.10.2015
3975V00 702020000 1 502553 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2019 1
3 3.00 NIE NIE
107230 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 13,14
2 2.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný