Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37352
Počet platných záznamov: 8540
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
2 7658780 710000000 15 učiteľstvo hudobného umenia 0 12.11.2015 30.10.2015
7658R80 710070000 1 101031 2015-18768/47300:4-15A0 31.08.2018 14
1 3.00 NIE NIE
5 7330783 711000000 15 anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 30.10.2015 1
7330R83 711050000 1 201351 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
22 8213806 707000000 41 bábkarská tvorba 0 10.11.2015 30.10.2015
8213T06 707010000 1 202042 2015-18758/47240:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
161 6161809 722000000 16 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161T09 722030000 2 201132 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
162 6161809 722000000 16 náuka o rodine 0 09.11.2015 30.10.2015
6161T09 722030000 1 201132 2015-18826/46422:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
163 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 15.01.2010 15.01.2010
7658T86 722020000 2 101032 31.08.2012
24449 2 2.00 NIE NIE
164 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 15.01.2010 15.01.2010
7658T86 722020000 1 101032 31.08.2012
24448 2 2.00 NIE NIE
165 7658786 722000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 31.08.2013 31.08.2013
7658R86 722020000 2 101031 ex offo
24447 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
166 7658786 722000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 31.08.2013 31.08.2013
7658R86 722020000 1 101031 ex offo
24446 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
167 7536804 722000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 18.07.2012 09.11.2015
7536T04 722020000 2 101052 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
168 7536804 722000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 09.11.2015 30.10.2015
7536T04 722020000 1 101052 2015-18826/46445:10-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
169 7658870 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 09.11.2015 30.10.2015
7658T70 722020000 1 101032 2015-18826/46422:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
170 7658870 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 24.08.2012 09.11.2015
7658T70 722020000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
171 7658770 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 31.08.2013 31.08.2013
7658R70 722020000 1 101031 ex offo
24440 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
172 7658770 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 31.08.2013 31.08.2013
7658R70 722020000 2 101031 ex offo
24441 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
173 7880889 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a spev 0 13.12.2009 09.11.2015
7880T89 722020000 2 101032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
174 7656708 722000000 15 učiteľstvo informatiky 0 31.08.2013 31.08.2013
7656R08 722020000 1 101011 ex offo
24438 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
175 7656708 722000000 15 učiteľstvo informatiky 0 31.08.2013 31.08.2013
7656R08 722020000 2 101011 ex offo
24439 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
176 7880789 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a spev 0 13.12.2009 09.11.2015
7880R89 722020000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
177 7880889 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a spev 0 13.12.2009 30.10.2015
7880T89 722020000 1 101032 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
2 2.00 NIE NIE
178 7880887 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje 0 13.12.2009 09.11.2015
7880T87 722020000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
179 7880789 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a spev 0 13.12.2009 30.10.2015
7880R89 722020000 1 101031 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 3.00 NIE NIE
180 7880787 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje 0 13.12.2009 09.11.2015
7880R87 722020000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
181 7880887 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje 0 13.12.2009 30.10.2015
7880T87 722020000 1 101032 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
2 2.00 NIE NIE
182 7880787 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje 0 13.12.2009 30.10.2015
7880R87 722020000 1 101031 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 3.00 NIE NIE
183 7880888 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 0 13.12.2009 09.11.2015
7880T88 722020000 2 101032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
184 7880888 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 0 13.12.2009 15.05.2017
7880T88 722020000 1 101032 2017-7372/21045:20-15A0 29.05.2017 14
2 2.00 NIE NIE
185 7880788 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 0 13.12.2009 09.11.2015
7880R88 722020000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
186 7658770 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 13.12.2009 09.11.2015
7658R70 722030000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
187 7658870 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 09.11.2015 30.10.2015
7658T70 722030000 1 101032 2015-18826/46422:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
188 7658870 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 27.02.2013 09.11.2015
7658T70 722030000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
189 7880788 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba 0 13.12.2009 15.05.2017
7880R88 722020000 1 101031 2017-7372/21045:20-15A0 29.05.2017 14
1 3.00 NIE NIE
190 7658770 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 09.11.2015 30.10.2015
7658R70 722030000 1 101031 2015-18826/46422:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
3506 2118717 709000000 15 manažérstvo procesov 0 31.08.2013 31.08.2013
2118R17 709010000 2 502381 ex offo
21105 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3508 2118717 709000000 15 manažérstvo procesov 0 31.08.2013 31.08.2013
2118R17 709010000 1 502381 ex offo
21104 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3756 7304716 714000000 15 slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R16 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201271 3.00 NIE NIE
3759 7304814 714000000 16 španielsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T14 714030000 1 201272 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201352 2.00 NIE NIE
3767 7304714 714000000 15 španielsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R14 714030000 1 201271 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201351 3.00 NIE NIE
3769 7304813 714000000 16 francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T13 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201272 2.00 NIE NIE
3770 7304713 714000000 15 francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R13 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201271 3.00 NIE NIE
3773 7304720 714000000 15 taliansky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R20 714030000 1 201271 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201351 3.00 NIE NIE
3793 7304815 714000000 16 maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T15 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201272 2.00 NIE NIE
3796 7304715 714000000 15 maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R15 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201271 3.00 NIE NIE
3811 7304811 714000000 16 anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T11 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201272 2.00 NIE NIE
3816 7304816 714000000 16 nemecký jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T16 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201272 2.00 NIE NIE
3830 7304711 714000000 15 anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R11 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201271 3.00 NIE NIE
3832 7304819 714000000 16 poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T19 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201272 2.00 NIE NIE
3837 7304719 714000000 15 poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R19 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201271 3.00 NIE NIE
3845 7304817 714000000 16 ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T17 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201272 2.00 NIE NIE
3852 7304717 714000000 15 ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R17 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201271 3.00 NIE NIE
3866 6289917 721000000 53 znalostný manažment 0 25.05.2010 12.11.2015
6289V17 2 303153 ex offo
721000100 3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3867 8211715 714000000 15 záujmové hudobné súbory 0 21.08.2009 21.08.2009
8211R15 714010000 2 202031 31.08.2012
20744 1 3.00 NIE NIE
3868 6289917 721000000 53 znalostný manažment 0 31.08.2013 31.08.2013
6289V17 1 303153 ex offo
20745 721000100 3 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3869 3702805 710000000 01 zasielateľstvo a logistika 0 11.08.2011 12.11.2015
3702T05 710050000 2 802012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3870 3702805 710000000 01 zasielateľstvo a logistika 0 12.11.2015 30.10.2015
3702T05 710050000 1 802012 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
3871 3702705 710000000 15 zasielateľstvo a logistika 0 28.08.2012 12.11.2015
3702R05 710050000 2 802011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3872 3702705 710000000 15 zasielateľstvo a logistika 0 12.11.2015 30.10.2015
3702R05 710050000 1 802011 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
3873 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 1 803062 CD-2009-23547/12275-14:sekr. 31.08.2012
20738 2 3.00 NIE NIE
3874 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 2 803062 CD-2009-23547/12275-15:sekr. 31.08.2012
20739 2 3.00 NIE NIE
3875 2675836 710000000 01 výkonové elektronické systémy 0 04.02.2010 12.11.2015
2675T36 710040000 2 502092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3876 702000000 01 výrobná a environmentálna technika 0 20.04.2018 31.03.2018
2329T21 702020000 1 502502 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
3877 2329821 702000000 01 výrobná a environmentálna technika 0 24.08.2012 30.04.2016
2329T21 702020000 2 502502 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
3878 7501704 717000000 15 vychovávateľstvo 0 31.08.2013 31.08.2013
7501R04 717050000 2 101041 ex offo
20733 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3879 2675836 710000000 01 výkonové elektronické systémy 0 12.11.2015 30.10.2015
2675T36 710040000 1 502092 2015-18768/47288:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
3880 7357709 716000000 15 východoslovanské jazyky a kultúry 0 11.11.2015 30.10.2015
7357R09 716030000 1 201321 2015-18831/47353:2-15A0 13,14,18,20
1 3.00 NIE NIE
3881 7301900 717000000 53 všeobecná psychológia 0 18.11.2015 30.10.2015
7301V00 717020000 1 301103 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
3882 7101900 717000000 53 všeobecné dejiny 0 18.11.2015 30.10.2015
7101V00 717020000 1 201083 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
3885 7301900 717000000 53 všeobecná jazykoveda 0 18.11.2015 30.10.2015
7301V00 717020000 1 201333 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
3888 5607800 724000000 16 verejné zdravotníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
5607T00 1 704022 2015-18762/46569:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
3889 6709703 720000000 15 verejná správa 0 31.08.2013 31.08.2013
6709R03 1 301071 ex offo
20720 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3890 6709703 720000000 15 verejná správa 0 31.08.2013 31.08.2013
6709R03 2 301071 ex offo
20721 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3891 5607700 722000000 15 verejné zdravotníctvo 0 09.11.2015 30.10.2015
5607R00 722040000 1 704021 2015-18826/46422:3-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
3892 5607700 722000000 15 verejné zdravotníctvo 0 12.07.2013 09.11.2015
5607R00 722040000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3893 5605700 722000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 31.08.2013 31.08.2013
5605R00 722040000 2 704061 ex offo
20719 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3894 5605700 722000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 31.08.2013 31.08.2013
5605R00 722040000 1 704061 ex offo
20718 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3895 5605700 716000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 30.11.2009 11.11.2015
5605R00 716040000 2 704061 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3896 5605700 716000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 11.11.2015 30.10.2015
5605R00 716040000 1 704061 2015-18831/47356:4-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE ÁNO
3898 7407808 701000000 16 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 05.11.2015
7407T08 701070000 2 801022 ex offo
2 101032 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3899 7407708 701000000 15 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 0 11.10.2016 29.09.2016
7407R08 701070000 1 801021 2016-22164/39893:3-15A0 14
1 101031 0 3.00 NIE NIE
3900 7407708 701000000 15 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 05.11.2015
7407R08 701070000 2 801021 ex offo
1 101031 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3901 7407808 701000000 16 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 0 11.10.2016 29.09.2016
7407T08 701070000 1 801022 2016-22164/39893:3-15A0 14
2 101032 0 2.00 NIE NIE
3902 7553941 722000000 53 teória vzdelávania náboženskej výchovy 0 13.12.2009 31.07.2017
7553V41 722020000 2 101103 2017-11108/32843:17-15A0 10.08.2017 14
3 5.00 NIE NIE
3903 7553941 722000000 53 teória vzdelávania náboženskej výchovy 0 13.12.2009 30.10.2015
7553V41 722020000 1 101103 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
3904 6707900 711000000 53 teória politiky 0 06.05.2013 30.10.2015
6707V00 711050000 1 301083 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
3905 6707900 711000000 53 teória politiky 0 06.05.2013 13.11.2015
6707V00 711050000 2 301083 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3906 6707900 717000000 53 teória politiky 0 23.09.2009 30.10.2015
6707V00 717020000 1 301083 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
3 4.00 NIE NIE
3907 3644902 710000000 53 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 0 03.11.2009 01.07.2015
3644V02 710020000 1 501053 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 3.50 NIE NIE
3908 6831900 713000000 53 teória a dejiny štátu a práva 0 02.11.2009 16.11.2015
6831V00 713050000 2 304023 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3909 8105910 717000000 53 teória a dejiny slovenskej literatúry 0 18.11.2015 30.10.2015
8105V10 717020000 1 201233 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 14
3 4.00 NIE NIE
3910 4111903 705000000 53 technika a technológie lesníckej výroby 0 13.07.2009 12.11.2015
4111V03 705010000 2 601143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3911 4111903 705000000 53 technika a technológie lesníckej výroby 0 13.07.2009 30.10.2015
4111V03 705010000 1 601143 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
3912 7403900 714000000 53 športová edukológia 0 12.11.2015 30.10.2015
7403V00 714030000 1 801033 2015-18820/47344:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
3913 7407705 711000000 15 šport a rekreácia 0 03.11.2009 03.11.2009
7407R05 1 801021 31.08.2012
20697 1 3.00 NIE NIE
3914 7403900 717000000 53 športová edukológia 0 28.05.2012 30.10.2015
7403V00 717080000 1 801033 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
3915 7407807 701000000 16 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 05.11.2015
7407T07 701070000 2 801022 ex offo
2 101032 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3916 7407807 701000000 16 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 30.10.2015
7407T07 701070000 1 801022 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 101032 2.00 NIE NIE
3917 7407707 701000000 15 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 05.11.2015
7407R07 701070000 2 801021 ex offo
1 101031 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3918 7407707 701000000 15 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 30.10.2015
7407R07 701070000 1 801021 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 101031 3.00 NIE NIE
3920 7518803 722000000 16 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 29.05.2014 01.09.2016
7518T03 722020000 2 101062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3921 2381721 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 09.02.2012 13.11.2015
2381R21 719040000 2 502011 ex offo
1 0 3.50 01.09.2016 NIE NIE
3922 7518803 722000000 16 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 29.05.2014 30.10.2015
7518T03 722020000 1 101062 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
3923 3981900 710000000 53 súdne inžinierstvo 0 03.11.2009 01.07.2015
3981V00 710020000 1 502583 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 3.50 NIE NIE
3924 6101900 717000000 53 systematická filozofia 0 18.11.2015 30.10.2015
6101V00 717020000 1 201023 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 14
3 4.00 NIE NIE
3925 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7518R00 701050000 1 101061 ex offo
20687 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3926 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7518R00 701050000 2 101061 ex offo
20688 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3927 7357723 701000000 15 stredoeurópske štúdiá 0 08.06.2009 30.10.2015
7357R23 701030000 1 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
3928 3644718 710000000 15 staviteľstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
3644R18 710020000 1 501051 2015-18768/47288:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
3929 3644718 710000000 15 staviteľstvo 0 27.02.2013 12.11.2015
3644R18 710020000 2 501051 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
3930 7761800 724000000 16 sociálna práca 0 19.03.2010 12.11.2015
7761T00 724040000 2 301142 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3931 7761719 724000000 15 sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu 0 31.08.2013 31.08.2013
7761R19 1 301141 ex offo
20680 724004600 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3932 7761719 724000000 15 sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu 0 31.08.2013 31.08.2013
7761R19 2 301141 ex offo
20681 724004600 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3934 7761900 724000000 53 sociálna práca 0 12.11.2015 30.10.2015
7761V00 1 301143 2015-18762/46569:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
3935 7761900 724000000 53 sociálna práca 0 19.03.2010 12.11.2015
7761V00 2 301143 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3936 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 19.03.2010 12.11.2015
7761R00 724040000 2 301141 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3937 7761800 724000000 16 sociálna práca 0 12.11.2015 30.10.2015
7761T00 1 301142 2015-18762/46569:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
3938 7761800 711000000 16 sociálna práca 0 07.10.2009 13.11.2015
7761T00 711050000 2 301142 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3939 7761900 717000000 53 sociálna práca 0 18.11.2015 30.10.2015
7761V00 717020000 1 301143 2015-18761/46611:3-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
3940 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 19.03.2010 12.11.2015
7761R00 724020000 2 301141 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3941 7761800 724000000 16 sociálna práca 0 19.03.2010 12.11.2015
7761T00 724020000 2 301142 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3942 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 12.11.2015 30.10.2015
7761R00 1 301141 2015-18762/46569:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
3943 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 19.03.2010 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3944 7304901 717000000 53 slovenský jazyk 0 18.11.2015 30.10.2015
7304V01 717020000 1 201273 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
3945 7304800 720000000 16 slovenský jazyk a literatúra 0 23.06.2010 02.01.2011
7304T00 1 201272 31.08.2012
20664 2 2.00 NIE NIE
3946 7304800 720000000 16 slovenský jazyk a literatúra 0 23.06.2010 02.01.2011
7304T00 2 201272 31.08.2012
20665 2 2.00 NIE NIE
3948 7761800 711000000 16 sociálna práca 0 13.11.2015 30.10.2015
7761T00 711050000 1 301142 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
3950 7102900 714000000 53 slovenské dejiny 0 21.08.2009 12.11.2015
7102V00 714030000 2 201093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3951 7102900 717000000 53 slovenské dejiny 0 18.11.2015 30.10.2015
7102V00 717020000 1 201093 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
3952 717000000 53 regionálna geografia a regionálny rozvoj 0 22.01.2018 08.01.2018
1303V02 717050000 1 401383 2017/18112:4-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
3953 6741900 717000000 53 religionistika 0 18.11.2015 30.10.2015
6741V00 717040000 1 201163 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
3954 2621803 710000000 01 riadenie procesov 0 12.11.2015 30.10.2015
2621T03 710040000 1 502142 2015-18768/47288:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
3955 2621803 710000000 01 riadenie procesov 0 11.08.2011 12.11.2015
2621T03 710040000 2 502142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3956 7357722 711000000 15 rodové štúdiá a kultúry 0 13.11.2015 30.10.2015
7357R22 711050000 1 201321 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
3957 7330900 717000000 53 prekladateľstvo a tlmočníctvo 0 18.11.2015 30.10.2015
7330V00 717020000 1 201353 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 14
3 4.00 NIE NIE
3958 7330815 717000000 16 španielsky jazyk a kultúra 0 22.10.2009 16.10.2013
7330T15 717020000 1 201352 2013-17821/49010:1-071 04.11.2013
20659 2 0 2.00 NIE NIE
3960 5113900 701000000 53 psychiatria 0 18.04.2016 06.04.2016
5113V00 701010000 1 701123 2016-13147/13724:2-15A0 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
3962 7701700 714000000 15 psychológia 0 21.08.2009 21.08.2009
7701R00 714010000 2 301091 31.08.2012
20651 1 3.00 NIE NIE
3963 6835800 714000000 16 právo 0 11.08.2011 12.11.2015
6835T00 714080000 2 304012 ex offo
2 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3964 6164900 717000000 53 pravoslávna teológia 0 14.06.2016 06.06.2016
6164V00 717010000 1 201153 2016-16742/24340:2-15A0 14
3 0 4.00 NIE NIE
3966 6703800 727000000 16 politológia 0 02.07.2010 02.07.2010
6703T00 727030000 1 301062 31.08.2012
20641 2 0 2.00 NIE NIE
3967 6703800 727000000 16 politológia 0 02.07.2010 02.07.2010
6703T00 727030000 2 301062 31.08.2012
20642 2 0 2.00 NIE NIE
3968 6806900 713000000 53 pracovné právo 0 02.11.2009 16.11.2015
6806V00 713050000 2 304063 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3969 1106900 714000000 53 pravdepodobnosť a matematická štatistika 0 12.11.2015 30.10.2015
1106V00 714070000 2 901113 2015-18820/47346:4-15A0 31.08.2019 14
3 5.00 NIE NIE
3970 6703700 722000000 15 politológia 0 09.11.2015 30.10.2015
6703R00 722010000 1 301061 2015-18826/46422:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
3971 6703700 722000000 15 politológia 0 06.05.2013 09.11.2015
6703R00 722010000 2 301061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3972 6703700 727000000 15 politológia 0 31.08.2013 31.08.2013
6703R00 727030000 1 301061 ex offo
20639 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3973 6703700 727000000 15 politológia 0 31.08.2013 31.08.2013
6703R00 727030000 2 301061 ex offo
20640 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3974 7658885 713000000 16 pedagogika výtvarného umenia 0 02.11.2009 16.11.2015
7658T85 713020000 2 101032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3975 2523800 710000000 01 počítačové inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
2523T00 710060000 1 902042 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
3976 6703700 711000000 15 politológia 0 13.11.2015 30.10.2015
6703R00 711050000 1 301061 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
3977 6703700 711000000 15 politológia 0 06.05.2013 13.11.2015
6703R00 711050000 2 301061 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3978 6703800 711000000 16 politológia 0 13.11.2015 30.10.2015
6703T00 711050000 1 301062 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
3979 6703800 711000000 16 politológia 0 28.05.2012 13.11.2015
6703T00 711050000 2 301062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3981 5602900 724000000 53 ošetrovateľstvo 0 22.11.2010 12.11.2015
5602V00 2 704013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3982 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 12.11.2015
5602R00 724040000 2 704011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3983 7658885 713000000 16 pedagogika výtvarného umenia 0 16.11.2015 30.10.2015
7658T85 713020000 1 101032 2015-18755/47211:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
3986 6813900 728000000 53 obchodné a finančné právo 0 24.07.2014 24.08.2015
6813V00 728010000 2 304103 2015-17754/42064:1-15A0 24.09.2015
3 0 4.00 NIE NIE
3988 5602800 724000000 16 ošetrovateľstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
5602T00 1 704012 2015-18762/46569:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
3989 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 12.11.2015
5602R00 724020000 2 704011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3990 6813900 728000000 53 obchodné a finančné právo 0 24.07.2014 24.08.2015
6813V00 728010000 1 304103 2015-17754/42064:1-15A0 24.09.2015
3 0 3.00 NIE NIE
3991 7761801 724000000 16 misijná a charitatívna práca 0 28.02.2013 28.02.2013
7761T01 2 301142 § 113af ods. 10 a 11 zákona č. 131/2002 Z.z.
20614 2 2.50 28.02.2013 NIE NIE
3992 6171712 716000000 15 misijná práca 0 03.05.2013 30.10.2015
6171R12 716030000 1 201121 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 3.00 NIE NIE
3993 6171712 716000000 15 misijná práca 0 03.05.2013 11.11.2015
6171R12 716030000 2 201121 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3994 6171708 725000000 15 misiológia a diakonia 0 31.08.2013 31.08.2013
6171R08 725030000 1 201121 ex offo
20617 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3995 6171708 725000000 15 misiológia a diakonia 0 31.08.2013 31.08.2013
6171R08 725030000 2 201121 ex offo
20618 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3996 7357710 701000000 15 nederlandistika 0 17.07.2012 30.10.2015
7357R10 701030000 1 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
3997 7761701 724000000 15 misijná a charitatívna práca 0 31.08.2013 31.08.2013
7761R01 2 301141 ex offo
20613 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3999 1114707 710000000 15 matematické modelovanie 0 31.08.2013 31.08.2013
1114R07 710070000 1 901091 ex offo
20605 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4000 7212711 710000000 15 mediamatika a kultúrne dedičstvo 0 31.08.2013 31.08.2013
7212R11 710070000 1 302041 ex offo
20606 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4001 7212711 710000000 15 mediamatika a kultúrne dedičstvo 0 31.08.2013 31.08.2013
7212R11 710070000 2 302041 ex offo
20607 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4002 710000000 16 mediamatika a kultúrne dedičstvo 0 05.02.2019 20.12.2018
7212T11 710070000 1 302042 2018/16680:18-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
4003 7212811 710000000 16 mediamatika a kultúrne dedičstvo 0 19.07.2012 12.11.2015
7212T11 710070000 2 302042 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
4004 710000000 53 mediamatika a kultúrne dedičstvo 0 05.02.2019 20.12.2018
7212V11 710070000 1 302043 2018/16680:18-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
4005 7212911 710000000 53 mediamatika a kultúrne dedičstvo 0 29.05.2014 01.09.2016
7212V11 710070000 2 302043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
4006 7218711 716000000 15 masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka 0 31.08.2013 31.08.2013
7218R11 716030000 2 302031 ex offo
20604 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4007 7218711 716000000 15 masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka 0 31.08.2013 31.08.2013
7218R11 716030000 1 302031 ex offo
20603 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4008 3331712 705000000 15 manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 0 13.07.2009 30.10.2015
3331R12 705020000 1 502421 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
4009 6289921 717000000 53 manažment v terciárnej sfére 0 22.10.2009 30.10.2015
6289V21 717070000 1 303153 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
3 4.00 NIE NIE
4010 3331712 705000000 15 manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 0 13.07.2009 12.11.2015
3331R12 705020000 2 502421 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
4011 6276806 703000000 01 manažment a ekonomické znalectvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6276T06 703020000 1 303162 2015-18841/47380:4-15A0 31.08.2020 14
2 303132 0 2.00 NIE NIE
4012 6289800 710000000 01 manažment 0 28.05.2012 30.10.2015
6289T00 710060000 1 303152 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
4014 7343725 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7343R25 711050000 2 201311 ex offo
20596 1 201271 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4015 7343725 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra 0 13.11.2015 30.10.2015
7343R25 711050000 1 201311 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 201271 0 3.00 NIE NIE
4016 7343724 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - neslovanské jazyky a literatúry 0 31.08.2013 31.08.2013
7343R24 711050000 2 201311 ex offo
20594 1 201291 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4017 7343724 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - neslovanské jazyky a literatúry 0 21.08.2013 30.10.2015
7343R24 711050000 1 201311 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 201291 0 3.00 NIE NIE
4018 7343722 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - etika 0 31.08.2013 31.08.2013
7343R22 711050000 2 201311 ex offo
20588 1 201051 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4019 7343723 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - história 0 31.08.2013 31.08.2013
7343R23 711050000 2 201311 ex offo
20592 1 201071 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4020 7343723 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - história 0 13.11.2015 30.10.2015
7343R23 711050000 1 201311 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 201071 0 3.00 NIE NIE
4021 7343721 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - filozofia 0 31.08.2013 31.08.2013
7343R21 711050000 2 201311 ex offo
20590 1 201011 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4022 7343721 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - filozofia 0 13.11.2015 30.10.2015
7343R21 711050000 1 201311 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 201011 0 3.00 NIE NIE
4023 5616700 713000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 02.11.2009 16.11.2015
5616R00 713030000 2 704031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4024 5616800 713000000 16 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 16.11.2015 30.10.2015
5616T00 713030000 1 704032 2015-18755/47211:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
4025 5616800 713000000 16 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 05.03.2014 01.09.2016
5616T00 713030000 2 704032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
4026 7343722 711000000 15 latinský jazyk a literatúra - etika 0 21.08.2013 30.10.2015
7343R22 711050000 1 201311 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 201051 0 3.00 NIE NIE
4027 5616700 713000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 16.11.2015 30.10.2015
5616R00 713030000 1 704031 2015-18755/47211:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
4029 5616800 724000000 16 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 22.11.2010 12.11.2015
5616T00 2 704032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
4030 5616700 724000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 22.11.2010 12.11.2015
5616R00 2 704031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4031 3339900 705000000 53 konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 0 13.07.2009 12.11.2015
3339V00 705020000 2 502453 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
4032 3339900 705000000 53 konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 0 12.11.2015 30.10.2015
3339V00 705020000 1 502453 2015-18770/47307:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
4033 6161900 717000000 19 katolícka teológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6161V00 717040000 1 201133 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
4034 6161800 722000000 16 katolícka teológia 0 13.12.2009 09.11.2015
6161S00 722030000 2 201132 ex offo
4 6.00 01.09.2016 NIE NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný