Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 15.01.2019 13:48:56
Počet záznamov: 37338
Počet platných záznamov: 8535
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
12327 6721900 714000000 53 medzinárodné vzťahy 0 31.08.2013 31.08.2013
6721V00 714060000 2 301053 ex offo
11493 3 0 5.00 31.08.2013 NIE NIE
100964 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 1 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 3.00 NIE NIE
12453 1507900 701000000 53 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 2 402063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12385 6161900 701000000 19 katolícka teológia 0 17.09.2009 05.11.2015
6161V00 701110000 2 201133 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
17600 6703800 701000000 16 politológia 0 05.11.2015 30.10.2015
6703T00 701030000 1 301062 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
11055 3948711 702000000 15 materiálové inžinierstvo 0 09.11.2015 30.10.2015
3948R11 702060000 1 502261 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
16393 6284713 704000000 15 manažment podniku 0 11.11.2015 30.10.2015
6284R13 704020000 1 303161 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
104170 4139900 705000000 53 lesnícka fytológia 0 12.11.2015 30.10.2015
4139V00 705010000 1 602043 2015-18770/47307:2-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
11569 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 2 403023 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
11558 2511704 709000000 15 počítačové modelovanie 0 24.01.2011 13.11.2015
2511R04 709040000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21405 2645800 710000000 01 priemyselné inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
2645T00 710030000 1 502522 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
4052 6709705 711000000 15 európska verejná správa 0 13.11.2015 30.10.2015
6709R05 711040000 1 301071 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17410 6709703 711000000 15 verejná správa 0 18.04.2011 13.11.2015
6709R03 711040000 2 301071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16879 7522700 714000000 15 andragogika 0 21.08.2009 12.11.2015
7522R00 714010000 2 101091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103198 6703700 714000000 15 politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703R00 714060000 1 301061 2015-18820/47344:2-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
100280 7658886 714000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 18.07.2012 12.11.2015
7658T86 714010000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17030 7130800 716000000 16 muzeológia 0 30.11.2009 11.11.2015
7130T00 716030000 2 201242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23149 7819800 716000000 16 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7819T00 716010000 1 101012 2015-18831/48276:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100233 6161809 722000000 16 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161T09 722030000 2 201132 ex offo
722033200 2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
105200 1114809 701000000 16 ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 0 19.05.2017 10.05.2017
1114T09 701090000 1 901092 2017-7372/19841:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
7193 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 01.09.2017 01.09.2017
5605R00 723010000 2 704061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
103637 710000000 01 objekty dopravných stavieb 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T06 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
107161 706000000 41 vizuálna komunikácia 0 10.09.2018 14.08.2018
8221T07 1 202062 2018/10524:27-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
21535 710000000 01 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664T00 710040000 1 502472 2018/10524:29-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
101948 717000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 18.11.2015 30.11.2018
5605P00 717060000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
103122 714000000 15 predškolská a elementárna pedagogika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7536R00 714010000 2 101051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104040 719000000 15 verejné zdravotníctvo 0 13.11.2015 30.11.2018
5607P00 719050000 1 704021 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
104911 709000000 53 energetické stroje a zariadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2304V00 709030000 1 502063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106414 716000000 53 didaktika technických predmetov 0 11.11.2015 30.11.2018
7553V20 716010000 2 101103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113504 723000000 16 verejné zdravotníctvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5607T00 723020000 2 704022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
178009 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 30.11.2018
1311V03 711020000 1 401403 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
183496 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 05.09.2018 30.11.2018
5602R00 1 704011 ex offo 14
724009600 1 0 3.00 NIE ÁNO
4133 2387901 709000000 53 mechatronické systémy 0 31.08.2013 31.08.2013
2387V01 709040000 1 502163 ex offo
20476 3 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
100965 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 2 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 4.00 NIE NIE
12456 1507900 701000000 53 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 1 402063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
17599 6703700 701000000 15 politológia 0 05.11.2015 30.10.2015
6703R00 701030000 1 301061 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE NIE
100478 7803700 701000000 15 učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7803R00 701040000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16394 6284713 704000000 15 manažment podniku 0 21.10.2009 11.11.2015
6284R13 704020000 2 303161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12701 4139900 705000000 53 lesnícka fytológia 0 12.11.2015 30.10.2015
4139V00 705010000 1 602043 2015-18770/47307:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
101676 8204710 707000000 15 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8204R10 707020000 1 202031 2015-18758/47240:2-15A0 9
1 3.00 NIE NIE
105083 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 1 403023 2015-18817/47331:2-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
21132 2118805 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118T05 709010000 2 502382 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21419 2645700 710000000 15 priemyselné inžinierstvo 0 12.11.2015 30.10.2015
2645R00 710030000 1 502521 2015-18768/47288:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
4051 6709705 711000000 15 európska verejná správa 0 06.05.2013 13.11.2015
6709R05 711040000 2 301071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16858 7522800 714000000 16 andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522T00 714010000 1 101092 2015-18820/47344:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100845 6703800 714000000 16 politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703T00 714060000 1 301062 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
23799 7886800 714000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7886T00 714010000 1 101032 2015-18820/48279:14-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17033 7130700 716000000 15 muzeológia 0 30.11.2009 11.11.2015
7130R00 716030000 2 201241 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
23112 7827700 716000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7827R00 716030000 1 101011 2015-18831/48276:14-15A0 13,14
1 3.00 NIE NIE
100202 7873700 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 28.05.2012 18.11.2015
7873R00 717080000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
24643 6161909 722000000 53 náuka o rodine 0 11.08.2011 09.11.2015
6161V09 722030000 2 201133 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
105276 1160845 701000000 16 environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia 0 19.05.2017 10.05.2017
1160T45 701090000 1 401012 2017-7372/19841:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
7183 5607800 723000000 16 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607T00 723020000 2 704022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
103635 710000000 01 plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
101612 707000000 16 audiovizuálne štúdiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8116T03 707030000 1 201202 2018/10524:26-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103690 710000000 15 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 1 502471 2018/10524:29-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
101950 717000000 15 rádiologická technika 0 18.11.2015 30.11.2018
5621P00 717060000 2 704081 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
103123 714000000 15 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (2014) 1 12.11.2015 30.11.2018
7880R00 714010000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104041 719000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 13.11.2015 30.11.2018
5616P00 719050000 2 704031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
104913 709000000 53 dopravné stroje a zariadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2302V00 709030000 1 502033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106415 716000000 53 pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia 0 11.11.2015 30.11.2018
7553V32 716010000 1 101103 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
113508 723000000 16 ošetrovateľstvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5602T00 723010000 2 704012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
178010 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 30.11.2018
1311V03 711020000 2 401403 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
183497 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 1 704101 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
17768 1536806 701000000 16 mikrobiológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1536T06 701040000 1 402012 ex offo
4073 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
17800 1536802 701000000 16 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T02 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
100483 7803800 701000000 16 učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7803T00 701040000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11042 3948911 702000000 53 materiálové inžinierstvo 0 14.09.2009 09.11.2015
3948V11 702060000 2 502263 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16676 2305700 702000000 15 výrobné technológie 0 09.11.2015 30.10.2015
2305R00 702060000 1 502511 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
12702 4139900 705000000 53 lesnícka fytológia 0 27.08.2012 12.11.2015
4139V00 705010000 2 602043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11263 8211714 707000000 15 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211R14 707020000 1 202031 2015-18758/47240:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
4154 1612900 709000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
1612V00 709060000 1 403023 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
21160 2118705 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.10.2015
2118R05 709010000 1 502381 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
21514 3772719 710000000 15 profesionálny pilot 0 12.11.2015 30.10.2015
3772R19 710050000 1 502591 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
16881 7522700 714000000 15 andragogika 0 12.11.2015 30.10.2015
7522R00 714010000 1 101091 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100846 6703800 714000000 16 politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703T00 714060000 2 301062 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
23871 7886700 714000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.10.2015
7886R00 714010000 1 101031 2015-18820/48279:14-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100435 7827700 716000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7827R00 716030000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100157 6161709 722000000 15 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161R09 722030000 2 201131 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
105277 1160845 701000000 16 environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia 0 19.05.2017 10.05.2017
1160T45 701090000 1 401012 2017-7372/19841:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
7185 5607900 723000000 53 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607V00 723020000 2 704023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE NIE
103636 710000000 01 plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 1 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
101592 707000000 16 divadelné štúdiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8126T05 707010000 1 201192 2018/10524:26-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21550 710000000 15 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 1 502471 2018/10524:29-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
23753 733000000 01 riadenie bezpečnostných systémov 0 17.09.2018 30.08.2018
9245T09 1 803012 2018/6569:50-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
101951 717000000 15 rádiologická technika 0 18.11.2015 30.11.2018
5621P00 717060000 1 704081 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
103124 714000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7880R84 714010000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104042 719000000 15 fyzioterapia 0 13.11.2015 30.11.2018
5611P00 719050000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
104927 709000000 15 technika ochrany životného prostredia 0 13.11.2015 30.11.2018
2354R08 709030000 1 502491 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
106416 716000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 11.11.2015 30.11.2018
7536V00 716010000 1 101053 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
113510 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5607R00 723020000 2 704021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178033 705000000 15 tvorba a konštrukcia nábytku 0 22.05.2017 30.11.2018
3331R21 705020000 2 502421 ex offo 14
705029100 1 0 4.00 NIE NIE
183498 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 2 704101 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
4099 9113803 712000000 01 zbraňové systémy zbrane a ich časti 0 10.03.2010 10.03.2010
9113T03 1 804032 CD-2009-35178/36670-1:071
20509 2 0 1.00 NIE NIE
12414 1510900 701000000 53 mikrobiológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1510V00 701040000 1 402073 ex offo
11399 3 0 4.00 31.08.2013 NIE NIE
101680 8204810 707000000 41 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8204T10 707020000 1 202032 2015-18758/47240:2-15A0 9
2 2.00 NIE NIE
21150 2118705 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118R05 709010000 2 502381 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21198 2621903 710000000 53 riadenie procesov 0 03.11.2009 12.11.2015
2621V03 710040000 2 502143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
103200 6703800 714000000 16 politológia 0 12.11.2015 30.10.2015
6703T00 714060000 2 301062 2015-18820/47344:2-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
100436 7827800 716000000 16 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7827T00 716030000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100205 7407709 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 0 28.05.2012 18.11.2015
7407R09 717080000 2 101031 ex offo
1 801021 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11878 7218902 720000000 53 marketingová komunikácia 0 13.11.2015 30.10.2015
7218V02 720010000 1 302033 2015-18753/47185:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
17142 7357705 722000000 15 nemecký jazyk a kultúra 0 13.12.2009 09.11.2015
7357R05 722010000 2 201321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4266 5108900 723000000 53 chirurgia 0 12.07.2016 21.06.2016
5108V00 723030000 2 701073 2016-15562/20758:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
7203 5607700 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607R00 723020000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
103634 710000000 01 pozemné staviteľstvo 0 13.04.2018 26.03.2018
3631T09 710020000 1 501042 2018/4183:16-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100778 707000000 54 tanečné umenie 0 10.09.2018 14.08.2018
8212V00 707020000 1 202023 2018/10524:26-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
101959 717000000 15 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 18.11.2015 30.11.2018
3940R03 717050000 1 502481 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104043 719000000 53 strojárske technológie a materiály 0 13.11.2015 30.11.2018
2307V00 719040000 2 502073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104934 709000000 53 aplikovaná mechanika 0 13.11.2015 30.11.2018
1114V00 709030000 1 501073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106418 716000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 11.11.2015 30.11.2018
7536V00 716010000 2 101053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113512 723000000 53 chirurgia 0 12.07.2016 30.11.2018
5108V00 723030000 1 701073 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
178021 717000000 16 pravoslávna teológia 0 22.05.2017 30.11.2018
6164S00 717010000 2 201152 ex offo 14
4 0 6.50 NIE NIE
183499 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 1 301071 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
12415 1510900 701000000 53 mikrobiológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1510V00 701040000 2 402073 ex offo
11400 3 0 5.00 31.08.2013 NIE NIE
12697 4109902 705000000 53 lesnícke meliorácie 0 13.07.2009 12.11.2015
4109V02 705010000 2 604023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11257 8211814 707000000 41 strunové a dychové nástroje 0 10.11.2015 30.10.2015
8211T14 707020000 1 202032 2015-18758/47240:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
4151 1612704 709000000 15 environmentálne inžinierstvo stavieb 0 06.05.2013 13.11.2015
1612R04 709060000 2 403021 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
17394 5607700 711000000 15 verejné zdravotníctvo 0 27.08.2012 13.11.2015
5607R00 711010000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12357 8105911 716000000 53 národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev 0 11.11.2015 30.10.2015
8105V11 716030000 1 201233 2015-18831/47353:2-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
23136 7827800 716000000 16 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.10.2015
7827T00 716030000 1 101012 2015-18831/48276:14-15A0 13,14
2 2.00 NIE NIE
3981 5602900 724000000 53 ošetrovateľstvo 0 22.11.2010 12.11.2015
5602V00 2 704013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
113531 723000000 53 chirurgia 0 12.07.2016 21.06.2016
5108V00 723030000 2 701073 2016-15562/20758:2-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
100901 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.05.2017 10.05.2017
5602R00 1 704011 2017-7372/20191:16-15A0 14
724000600 1 3.00 NIE ÁNO
4110 9601901 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601V01 2 804043 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE NIE
101614 707000000 41 produkcia audiovizuálneho umenia 0 18.04.2018 26.03.2018
8204T23 707030000 1 202052 2018/4183:13-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103805 722000000 16 filozofia - história 0 07.09.2018 14.08.2018
6107T17 722010000 1 201012 2018/10524:8-15A0 1,14
2 201072 0 2.00 NIE NIE
4060 710000000 53 elektrotechnológie a materiály 0 18.09.2018 14.08.2018
2649V00 710040000 1 502123 2018/10524:29-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
23413 733000000 15 riadenie bezpečnostných systémov 0 17.09.2018 30.08.2018
9245R09 1 803011 2018/6569:50-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
101988 717000000 15 vychovávateľstvo 0 18.11.2015 30.11.2018
7501R04 717050000 2 101041 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104044 719000000 01 údržba špeciálnej mobilnej techniky 0 13.11.2015 30.11.2018
2355T03 719040000 2 502022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104940 709000000 01 integrované systémy riadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2386T04 709020000 2 502572 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
106420 716000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 11.11.2015 30.11.2018
3965P00 716010000 2 803051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
113516 723000000 53 vnútorné choroby 0 12.07.2016 30.11.2018
5105V00 723030000 1 701043 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
178011 717000000 16 charitatívna a sociálna služba 0 22.05.2017 30.11.2018
7761T06 717010000 2 301142 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
183500 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 1 301071 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
4101 2523703 712000000 15 počítačové systémy, siete a služby 0 10.03.2010 02.01.2010
2523R03 1 902041 CD-2009-35178/36670-1:071
20508 1 4.00 NIE NIE
4693 7357915 720000000 53 nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 31.08.2013 31.08.2013
7357V15 720030000 1 201323 ex offo
19916 3 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17628 7343700 701000000 15 klasické jazyky 0 05.11.2015 30.10.2015
7343R00 701030000 1 201311 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
104604 2387901 702000000 53 mechatronické systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2387V01 702030000 2 502163 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
16379 4173802 704000000 01 manažment rastlinnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4173T02 704010000 1 601052 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17453 1160700 711000000 15 fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R00 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17391 5607800 711000000 16 verejné zdravotníctvo 0 27.08.2012 13.11.2015
5607T00 711010000 2 704022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12358 8105911 716000000 53 národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev 0 24.08.2012 11.11.2015
8105V11 716030000 2 201233 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
17159 5602700 722000000 15 ošetrovateľstvo 0 09.11.2015 30.10.2015
5602R00 722040000 1 704011 2015-18826/46422:3-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
100899 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 12.11.2015
5602R00 2 704011 ex offo
724009500 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100380 9601801 712000000 16 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601T01 2 804042 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
16787 713000000 16 psychológia 0 13.04.2018 26.03.2018
7701T00 713010000 1 301092 2018/4183:5-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
136216 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R48 709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE NIE
103758 722000000 16 fyzioterapia 0 07.09.2018 14.08.2018
5611T00 722040000 1 704072 2018/10524:8-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103698 710000000 53 elektrotechnológie a materiály 0 18.09.2018 14.08.2018
2649V00 710040000 1 502123 2018/10524:29-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
101989 717000000 15 učiteľstvo techniky (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.11.2018
7898R00 717050000 1 101021 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
103127 714000000 16 predškolská pedagogika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7536T02 714010000 2 101052 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104045 719000000 01 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2381T21 719040000 2 502012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104942 709000000 15 integrované systémy riadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2386P04 709020000 2 502571 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
106421 716000000 53 športová edukológia 0 11.11.2015 30.11.2018
7403V00 716010000 2 801033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113517 723000000 15 fyzioterapia 0 12.07.2016 30.11.2018
5611R00 723010000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178018 719000000 15 počítačová podpora materiálového inžinierstva 0 22.05.2017 30.11.2018
3948R12 719010000 2 502261 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183501 722000000 15 špeciálna pedagogika 0 07.09.2018 30.11.2018
7518R00 722020000 1 101061 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
4102 6289700 712000000 15 manažment 0 10.03.2010 10.03.2010
6289R00 1 303151
20503 1 0 4.00 NIE NIE
100766 1420806 711000000 16 organická chémia (konverzný) 0 31.08.2013 31.08.2013
1420T06 711020000 1 401142 ex offo
100766 2 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
16667 3631804 702000000 01 architektonické konštrukcie a projektovanie 0 09.11.2015 30.10.2015
3631T04 702040000 1 501042 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100862 2387901 702000000 53 mechatronické systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2387V01 702030000 2 502163 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
16672 2329704 702000000 15 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2329R04 702060000 1 502501 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
21012 1615709 709000000 15 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
1615R09 709030000 2 403031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4148 3631717 709000000 15 pozemné stavby - budovy a prostredie 0 11.08.2011 13.11.2015
3631R17 709060000 2 501041 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
20943 2153707 709000000 15 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 13.11.2015 30.10.2015
2153R07 709010000 1 502321 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100720 7357732 716000000 15 nemčina v hospodárskej praxi 0 11.11.2015 30.10.2015
7357R32 716030000 1 201321 2015-18831/47353:2-15A0 9,14
1 3.00 NIE NIE
23111 7828700 716000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7828R00 716030000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17157 5602700 722000000 15 ošetrovateľstvo 0 13.12.2009 09.11.2015
5602R00 722040000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7207 2613811 712000000 01 elektronické systémy 0 01.09.2017 01.09.2017
2613T11 2 502132 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE NIE
136229 709000000 01 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T48 709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
103508 710000000 01 finančný manažment 0 18.09.2018 14.08.2018
6276T00 710050000 1 303132 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
101997 717000000 15 andragogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7522R00 717050000 2 101091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103133 714000000 53 didaktika hudobného umenia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7553V31 714010000 2 101103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104046 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2381R21 719040000 2 502011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104944 709000000 53 tepelná technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2235V21 709020000 2 502393 ex offo 14
3 0 5.00 NIE ÁNO
106424 716000000 53 teória vyučovania informatiky 0 11.11.2015 30.11.2018
1181V00 716020000 1 902033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113519 723000000 15 rádiologická technika 0 12.07.2016 30.11.2018
5621R00 723010000 2 704081 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178022 714000000 15 psychológia 0 22.05.2017 30.11.2018
7701R00 714010000 1 301091 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
183502 717000000 15 ošetrovateľstvo 0 30.08.2018 30.11.2018
5602R00 717060000 2 704011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
30036 6284815 721000000 16 podnikový manažment 0 31.08.2013 31.08.2013
6284T15 1 303162 ex offo
30036 721000100 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
100542 6102900 701000000 53 dejiny filozofie 0 05.11.2015 30.10.2015
6102V00 701030000 2 201033 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
104605 2387901 702000000 53 mechatronické systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2387V01 702030000 1 502163 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
16380 4173702 704000000 15 manažment rastlinnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
4173R02 704010000 1 601051 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
106838 1160700 711000000 15 fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R00 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
100721 7357732 716000000 15 nemčina v hospodárskej praxi 0 11.11.2015 30.10.2015
7357R32 716030000 2 201321 2015-18831/47353:2-15A0 9,14
1 4.00 NIE NIE
23135 7828800 716000000 16 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7828T00 716030000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
102286 6703700 717000000 15 politológia 0 18.11.2015 30.10.2015
6703R00 717020000 1 301061 2015-18761/46611:3-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
11076 5621700 724000000 15 rádiologická technika 0 19.03.2010 12.11.2015
5621R00 724040000 2 704081 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
102822 1160841 701000000 998 Physics of the Earth 0 19.05.2017 10.05.2017
1160T41 701090000 1 401012 2017-7372/19841:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
4104 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 01.09.2017 01.09.2017
9874T02 2 804022 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE NIE
136230 709000000 01 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T48 709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
103514 710000000 15 finančný manažment 0 18.09.2018 14.08.2018
6276R00 710050000 1 303131 2018/10524:29-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
102002 717000000 16 religionistika 0 18.11.2015 30.11.2018
6741T00 717040000 2 201162 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103137 714000000 15 evanjelikálna teológia a misia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6171R05 714010000 2 201121 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
104047 719000000 15 servis a opravy automobilov 0 13.11.2015 30.11.2018
2355R06 719040000 2 502021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104945 709000000 53 tepelná technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2235V21 709020000 1 502393 ex offo 14
3 0 4.00 NIE ÁNO
106425 716000000 15 technická mineralógia - gemológia 0 11.11.2015 30.11.2018
1201R07 716020000 2 401231 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113520 723000000 16 fyzioterapia 0 12.07.2016 30.11.2018
5611T00 723010000 2 704072 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný