Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52278
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
23788 7807800 722000000 16 učiteľstvo chémie (v kombinácii) 1 10.09.2010 01.09.2019
7807T00 722020000 2 7605T00 31.08.2012 14
25043 2 2 NIE NIE
16202 8204811 707000000 41 produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií 0 15.07.2009 01.09.2019
8204T11 707030000 1 8202T00 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015 14
2 2 NIE NIE
24916 3948707 709000000 15 kovové a nekovové materiály 0 29.12.2010 01.09.2019
3948R07 709020000 1 2381R00 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015 14
1 3 NIE NIE
21091 8216804 709000000 41 voľné výtvarné umenie 0 13.11.2015 01.09.2019
8216T04 709090000 1 8202T00 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2 NIE NIE
106816 1401900 711000000 53 anorganická chémia 0 13.11.2015 01.09.2019
1401V00 711020000 2 1420V00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
102315 7357928 717000000 53 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 01.09.2019
7357V28 717020000 2 7320V00 2015-18761/46611:3-15A0 1
3 4 NIE NIE
11870 6101900 720000000 53 systematická filozofia 0 28.04.2010 01.09.2019
6101V00 720030000 1 6107V00 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015 14
3 3 NIE NIE
4253 2822821 702000000 01 riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve 0 17.07.2012 01.09.2019
2822T21 702010000 2 2820T00 ex offo 30.04.2016 14
2 2 NIE NIE
103616 710000000 15 strojárstvo 0 17.10.2018 01.09.2019
2381R00 710030000 2 2381R00 2018/13266:11-15A0 14
1 4 NIE NIE
101901 717000000 53 športová edukológia 0 18.11.2015 01.09.2019
7403V00 717080000 2 7418V00 ex offo 14,22
3 4 NIE NIE
104145 705000000 53 lesnícka fytológia 0 12.11.2015 01.09.2019
4139V00 705010000 2 4219V00 ex offo 14
3 4 NIE NIE
105227 701000000 15 bioinformatika 0 05.11.2015 01.09.2019
2508R06 701090000 1 2508R00 ex offo 1,14
1 1536R00 | 1 3 NIE NIE
106913 724000000 15 sociálna práca 0 12.11.2015 01.09.2019
7761R00 2 7761R00 ex offo 14
724004400 1 4 NIE NIE
100513 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 09.09.2010 01.09.2019
7873T00 714030000 2 7605T00 2019/6269:1-A1110 31.12.2018 14
2 2 NIE NIE
13034 703000000 53 finančný manažment podniku 0 19.05.2017 01.09.2019
6276V03 703020000 1 6213V00 2019/9991:3-A1110 13.05.2019 14
3 3 NIE NIE
104418 702000000 15 elektrotechnika 0 30.07.2019 01.09.2019
2675R00 702030000 1 2675R00 2019/11076:6-A1110 14
1 3 NIE NIE
107014 720000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 23.12.2019 13.12.2019
7827R00 720030000 1 7605R00 2019/18599:16-A1110 13,14
1 3 NIE NIE
12221 708000000 53 výživa zvierat a dietetika 0 28.08.2020 20.08.2020
4341V00 2 4318V00 2020/50:1827-OAC 14
3 5 NIE NIE
16241 705000000 15 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 15.12.2020
6284R16 705020000 1 6213R00 ex offo 30.11.2020 14
1 3 NIE NIE
24922 709000000 01 materiálové inžinierstvo 0 31.08.2013 10.03.2021
3948T11 709020000 1 2381T00 ex offo 31.03.2021 14
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný