Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52276
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
106146 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5114V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
12533 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5114V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5 NIE NIE
106147 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5114V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4 NIE NIE
12535 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5114V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4 NIE NIE
9932 5157900 701000000 53 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 0 17.09.2009 01.09.2019
5157V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015 14
3 4 NIE NIE
17746 5611700 701000000 15 fyzioterapia 0 17.09.2009 01.09.2019
5611R00 701010000 1 5618R00 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015 14
1 3 NIE NIE
106144 5110900 701000000 53 gynekológia a pôrodníctvo 0 05.11.2015 01.09.2019
5110V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
12530 5110900 701000000 53 gynekológia a pôrodníctvo 0 05.11.2015 01.09.2019
5110V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5 NIE NIE
106145 5110900 701000000 53 gynekológia a pôrodníctvo 0 05.11.2015 01.09.2019
5110V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4 NIE NIE
12531 5110900 701000000 53 gynekológia a pôrodníctvo 0 05.11.2015 01.09.2019
5110V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4 NIE NIE
106138 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
12520 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5 NIE NIE
106139 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4 NIE NIE
12521 5112900 701000000 53 neurológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5112V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4 NIE NIE
106136 5102900 701000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5102V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
12518 5102900 701000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5102V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5 NIE NIE
106137 5102900 701000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5102V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4 NIE NIE
12519 5102900 701000000 53 normálna a patologická fyziológia 0 05.11.2015 01.09.2019
5102V00 701010000 1 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4 NIE NIE
106134 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 01.09.2019
1514V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
12513 1514900 701000000 53 onkológia 0 05.11.2015 01.09.2019
1514V00 701010000 2 5141V00 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný