Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52278
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
184547 738000000 911 ekonomika a management 0 09.12.2020 04.11.2020
0100R00 3 0100R00 2020/10609:5-A1110 22
1 3 NIE NIE
185088 798000000 911 manažment 0 01.01.2023 01.01.2023
0100R00 2 0100R00 ex offo 14
1 2 NIE NIE
30321 791000000 999 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 10.11.2008 01.09.2019
0100R00 3 0100R00 14
30321 1 3 NIE NIE
30322 791000000 999 verejná správa a styk s verejnosťou 0 10.11.2008 01.09.2019
0100R00 3 0100R00 14
30322 1 3 NIE NIE
107601 795000000 999 - CHEF DE PRODUIT MODE ET HABILLEMENT (Produktový manager pre módny a odevný priemysel) 0 17.08.2015 01.09.2019
0100R00 1 0100R00 2015-6723/34878:5-15A0 14
1 3 NIE NIE
185160 741000000 911 Hotelnictví, cestovní ruch a marketing 0 06.02.2023 12.01.2023
0100R00 3 0100R00 2023/4696:2-D2810 22
1 3 NIE NIE
185157 741000000 911 Mezinárodní management a marketing 0 06.02.2023 12.01.2023
0100R00 3 0100R00 2023/4696:2-D2810 22
1 3 NIE NIE
185155 741000000 911 Mezinárodní vztahy a diplomacie 0 06.02.2023 12.01.2023
0100R00 3 0100R00 2023/4696:2-D2810 22
1 3 NIE NIE
185158 741000000 911 Účetnictví a finanční řízení podniku 0 06.02.2023 12.01.2023
0100R00 3 0100R00 2023/4696:2-D2810 22
1 3 NIE NIE
184436 791000000 911 Mezinárodní management a marketing 0 24.06.2021 25.05.2021
0100R00 3 0100R00 ex offo 14
1 3 NIE NIE
184671 797000000 921 záhradníctvo (kertészmérnöki alapképzési szak/Horticultural Engineering) 0 01.01.2023 01.01.2023
0100R00 2 0100R00 ex offo 8
1 2.5 NIE NIE
30324 792000000 999 andragogika v profilácii na personálny manažment 0 20.08.2009 01.03.2018
0100R00 3 0100R00 ex offo 26.02.2018 14
1 3 ÁNO NIE
30309 790000000 999 bankovní management 0 19.03.2008 01.07.2016
0100R00 3 0100R00 ex offo 30.06.2016 14
1 3 ÁNO NIE
101002 794000000 999 business administration 0 10.09.2014 01.11.2019
0100R00 3 0100R00 ex offo 31.10.2019 1,9,14
1 3 NIE NIE
101003 794000000 999 business psychology 0 10.09.2014 01.11.2019
0100R00 3 0100R00 ex offo 31.10.2019 14
1 3 NIE NIE
30310 790000000 911 elektronické obchodování 0 19.03.2008 01.07.2016
0100R00 3 0100R00 ex offo 30.06.2016 14
1 3 ÁNO NIE
30311 790000000 999 informační technologie 0 19.03.2008 01.07.2016
0100R00 3 0100R00 ex offo 30.06.2016 14
1 3 ÁNO NIE
30312 790000000 999 makléř 0 19.03.2008 01.07.2016
0100R00 3 0100R00 ex offo 30.06.2016 14
1 3 ÁNO NIE
184610 793000000 911 hotelnictví, cestovní ruch a marketing 0 23.06.2021 26.05.2021
0100R00 3 0100R00 2020/12202:5-D2810 22
1 3 NIE NIE
184607 740000000 911 logistika 0 23.06.2021 26.05.2021
0100R00 3 0100R00 2020/12225:5-D2810 22
1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný