Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52278
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
103616 710000000 15 strojárstvo 0 17.10.2018 01.09.2019
2381R00 710030000 2 2381R00 2018/13266:11-15A0 14
1 4 NIE NIE
101901 717000000 53 športová edukológia 0 18.11.2015 01.09.2019
7403V00 717080000 2 7418V00 ex offo 14,22
3 4 NIE NIE
104145 705000000 53 lesnícka fytológia 0 12.11.2015 01.09.2019
4139V00 705010000 2 4219V00 ex offo 14
3 4 NIE NIE
105227 701000000 15 bioinformatika 0 05.11.2015 01.09.2019
2508R06 701090000 1 2508R00 ex offo 1,14
1 1536R00 | 1 3 NIE NIE
106913 724000000 15 sociálna práca 0 12.11.2015 01.09.2019
7761R00 2 7761R00 ex offo 14
724004400 1 4 NIE NIE
100513 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 09.09.2010 01.09.2019
7873T00 714030000 2 7605T00 2019/6269:1-A1110 31.12.2018 14
2 2 NIE NIE
13034 703000000 53 finančný manažment podniku 0 19.05.2017 01.09.2019
6276V03 703020000 1 6213V00 2019/9991:3-A1110 13.05.2019 14
3 3 NIE NIE
104418 702000000 15 elektrotechnika 0 30.07.2019 01.09.2019
2675R00 702030000 1 2675R00 2019/11076:6-A1110 14
1 3 NIE NIE
107014 720000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 23.12.2019 13.12.2019
7827R00 720030000 1 7605R00 2019/18599:16-A1110 13,14
1 3 NIE NIE
12221 708000000 53 výživa zvierat a dietetika 0 28.08.2020 20.08.2020
4341V00 2 4318V00 2020/50:1827-OAC 14
3 5 NIE NIE
16241 705000000 15 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 15.12.2020
6284R16 705020000 1 6213R00 ex offo 30.11.2020 14
1 3 NIE NIE
24922 709000000 01 materiálové inžinierstvo 0 31.08.2013 10.03.2021
3948T11 709020000 1 2381T00 ex offo 31.03.2021 14
2 2 NIE NIE
183856 709000000 01 Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie) 0 27.07.2021 08.07.2021
2381T49 709030000 1 2381T00 2021/65:2271-OAC 1
2 2 NIE NIE
169219 709000000 15 hospodárenie s vodou v komunálnej sfére 0 10.01.2017 18.10.2021
2118R14 709010000 2 2118R00 ex offo 18.10.2021 1
1 4 NIE NIE
106384 716000000 16 taliansky jazyk a kultúra 0 11.11.2015 21.04.2022
7357T04 716030000 2 7320T00 ex offo 21.04.2022 14,17
2 3 NIE NIE
102921 714000000 16 nemecký jazyk a kultúra 0 17.06.2022 16.06.2022 9
7330T08 714030000 2 7320T00 VR-46/7/2022 9,14
2 3 NIE NIE
105426 701000000 15 trénerstvo 0 05.11.2015 31.08.2022
7407R02 701070000 2 7418R00 ex offo 31.08.2022 14
1 4 NIE NIE
107213 703000000 15 národné hospodárstvo 0 09.04.2019 16.09.2022
6230R00 703030000 1 6213R00 ex offo 16.09.2022 13,14
1 3 NIE NIE
183189 716000000 15 história - archeológia 0 01.12.2017 19.09.2022
7110R29 716030000 1 7115R00 ex offo 19.09.2022 14
1 3 NIE NIE
184806 719000000 15 verejné zdravotníctvo 0 01.01.2023 01.01.2023
5607P00 719050000 2 5607P00 ex offo 14
5 3 NIE ÁNO
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný