Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52276
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
4253 2822821 702000000 01 riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve 0 17.07.2012 01.09.2019
2822T21 702010000 2 2820T00 ex offo 30.04.2016 14
2 2 NIE NIE
24922 709000000 01 materiálové inžinierstvo 0 31.08.2013 10.03.2021
3948T11 709020000 1 2381T00 ex offo 31.03.2021 14
2 2 NIE NIE
183856 709000000 01 Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie) 0 27.07.2021 08.07.2021
2381T49 709030000 1 2381T00 2021/65:2271-OAC 1
2 2 NIE NIE
16579 2621807 702000000 01 robotika 0 14.09.2009 01.09.2019
2621T07 702030000 2 2647T00 ex offo 30.04.2016 14
2 2 NIE NIE
102381 704000000 01 regionálny rozvoj a politiky Európskej únie 0 18.06.2018 01.09.2019
6218T16 704060000 1 6213T00 2018/6569:7-15A0 14
2 2 NIE NIE
11541 705000000 01 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 15.12.2020
6284T16 705020000 2 6213T00 ex offo 30.11.2020 14
2 2 NIE NIE
24923 709000000 01 materiálové inžinierstvo 0 31.08.2013 10.03.2021
3948T11 709020000 2 2381T00 ex offo 31.03.2021 14
2 2 NIE NIE
183855 709000000 01 robotika a robototechnológie 0 27.07.2021 08.07.2021
2381T49 709030000 1 2381T00 2021/65:2270-OAC 14
2 2 NIE NIE
103480 710000000 01 poštové inžinierstvo 0 12.11.2015 10.08.2022
3768T02 710050000 2 3772T00 ex offo 10.08.2022 14
2 3 NIE NIE
11048 3948818 702000000 01 spracovanie a aplikácia nekovov 0 08.02.2012 01.09.2019
3948T18 702060000 2 2381T00 ex offo 30.04.2016 14
2 2.5 NIE NIE
102380 704000000 01 regionálny rozvoj a politiky Európskej únie 0 18.06.2018 01.09.2019
6218T16 704060000 1 6213T00 2018/6569:7-15A0 1,14
2 2 NIE NIE
11543 705000000 01 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 15.12.2020
6284T16 705020000 1 6213T00 ex offo 30.11.2020 14
2 2 NIE NIE
183752 729000000 01 ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní 0 06.06.2019 01.09.2019
6284T25 2 6213T00 2019/11076:1-A1110 13,14
2 2 NIE NIE
24704 3629808 702000000 01 stavby na ochranu územia 0 08.11.2012 01.09.2019
3629T08 702040000 2 3659T00 ex offo 30.04.2016 14
2 3 NIE NIE
103573 710000000 01 fotonika 0 17.10.2018 01.09.2019
2613T37 710040000 1 2675T00 2018/11973:17-15A0 14
2 2 NIE NIE
183753 729000000 01 ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní 0 06.06.2019 01.09.2019
6284T25 2 6213T00 2019/11076:1-A1110 9,14
2 2 NIE NIE
16385 704000000 01 agroekológia 0 21.10.2009 31.08.2019
4140T05 704010000 2 4190T00 ex offo 31.08.2019 14
2 2 NIE NIE
103482 710000000 01 letecká doprava 0 12.11.2015 10.08.2022
3772T14 710050000 2 3772T00 ex offo 10.08.2022 1,14
2 3 NIE NIE
183754 729000000 01 ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní 0 06.06.2019 01.09.2019
6284T25 2 6213T00 2019/11076:1-A1110 1,14
2 2 NIE NIE
7276 704000000 01 agrárny obchod a marketing 0 21.10.2009 31.08.2019
6280T08 704020000 2 6213T00 ex offo 31.08.2019 14
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný