Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52276
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
24916 3948707 709000000 15 kovové a nekovové materiály 0 29.12.2010 01.09.2019
3948R07 709020000 1 2381R00 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015 14
1 3 NIE NIE
103616 710000000 15 strojárstvo 0 17.10.2018 01.09.2019
2381R00 710030000 2 2381R00 2018/13266:11-15A0 14
1 4 NIE NIE
105227 701000000 15 bioinformatika 0 05.11.2015 01.09.2019
2508R06 701090000 1 2508R00 ex offo 1,14
1 1536R00 | 1 3 NIE NIE
106913 724000000 15 sociálna práca 0 12.11.2015 01.09.2019
7761R00 2 7761R00 ex offo 14
724004400 1 4 NIE NIE
104418 702000000 15 elektrotechnika 0 30.07.2019 01.09.2019
2675R00 702030000 1 2675R00 2019/11076:6-A1110 14
1 3 NIE NIE
107014 720000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 23.12.2019 13.12.2019
7827R00 720030000 1 7605R00 2019/18599:16-A1110 13,14
1 3 NIE NIE
16241 705000000 15 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 15.12.2020
6284R16 705020000 1 6213R00 ex offo 30.11.2020 14
1 3 NIE NIE
169219 709000000 15 hospodárenie s vodou v komunálnej sfére 0 10.01.2017 18.10.2021
2118R14 709010000 2 2118R00 ex offo 18.10.2021 1
1 4 NIE NIE
17338 8119700 717000000 15 estetika 0 22.10.2009 07.02.2022
8119R00 717020000 2 6107R00 ex offo 07.02.2022 14
1 3 NIE NIE
17417 1316709 711000000 15 štruktúra krajiny a jej transformácia 0 31.08.2013 17.08.2022
1316R09 711020000 1 1217R00 ex offo 17.08.2022 14
4483 1 3 NIE NIE
23464 7870700 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) 1 13.12.2009 23.08.2022
7870R00 722020000 2 7605R00 ex offo 23.08.2022 14
1 3 NIE NIE
105426 701000000 15 trénerstvo 0 05.11.2015 31.08.2022
7407R02 701070000 2 7418R00 ex offo 31.08.2022 14
1 4 NIE NIE
107213 703000000 15 národné hospodárstvo 0 09.04.2019 16.09.2022
6230R00 703030000 1 6213R00 ex offo 16.09.2022 13,14
1 3 NIE NIE
183189 716000000 15 história - archeológia 0 01.12.2017 19.09.2022
7110R29 716030000 1 7115R00 ex offo 19.09.2022 14
1 3 NIE NIE
100162 7804700 713000000 15 učiteľstvo fyziky (v kombinácii) 1 02.11.2009 16.12.2022
7804R00 713020000 2 7605R00 ex offo 16.12.2022 14
1 3 NIE NIE
18236 6284700 703000000 15 ekonomika a manažment podniku 0 21.07.2009 01.09.2019
6284R00 703020000 2 6213R00 31.08.2012 14
3368 1 3 NIE NIE
16203 8204711 707000000 15 produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií 0 15.07.2009 01.09.2019
8204R11 707030000 1 8202R00 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015 14
1 3 NIE NIE
21093 8216704 709000000 15 voľné výtvarné umenie 0 13.11.2015 01.09.2019
8216R04 709090000 1 8202R00 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 4 NIE NIE
16854 7501700 714000000 15 pedagogika 0 21.08.2009 01.09.2019
7501R00 714010000 1 7605R00 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015 14
1 3 NIE NIE
168359 701000000 15 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.08.2018 01.09.2019
7830R00 701050000 1 7605R00 2018/10524:19-15A0 14,17
1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný