Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52276
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
178042 716000000 15 žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi 0 22.05.2017 23.08.2022
7222R32 716030000 1 7205R00 ex offo 23.08.2022 9,14
1 7320R00 | 0 3 NIE NIE
178041 716000000 15 žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi 0 22.05.2017 21.04.2022
7222R32 716030000 2 7205R00 ex offo 21.04.2022 9,14
1 7320R00 | 0 4 NIE NIE
183959 716000000 15 žurnalistika - história 0 22.07.2021 27.04.2022
7205R03 716030000 2 7205R00 ex offo 27.04.2022 14
1 7115R00 | 0 4 NIE NIE
183960 716000000 15 žurnalistika - história 0 22.07.2021 08.07.2021
7205R03 716030000 1 7205R00 2021/135:2282-OAC 14
1 7115R00 | 0 3 NIE NIE
17574 701000000 16 žurnalistika 0 28.08.2020 30.07.2020
7222T00 701030000 1 7205T00 2020/35:1847-OAC-2 14
2 2 NIE NIE
17572 701000000 15 žurnalistika 0 28.08.2020 30.07.2020
7222R00 701030000 1 7205R00 2020/35:1847-OAC-1 14
1 3 NIE NIE
17139 7222700 722000000 15 žurnalistika 0 29.09.2016 01.09.2019
7222R00 722010000 1 7205R00 2016-21482/37885:4-15A0 14
1 3 NIE NIE
184851 716000000 16 žurnalistika 0 01.01.2023 01.01.2023
7222R00 716030000 2 7205T00 ex offo 14
2 2 NIE NIE
17136 7222800 722000000 16 žurnalistika 0 29.09.2016 01.09.2019
7222T00 722010000 1 7205T00 2016-21482/37885:4-15A0 14
2 2 NIE NIE
184859 716000000 15 žurnalistika 0 01.01.2023 01.01.2023
7222R00 716030000 2 7205R00 ex offo 14
1 3 NIE NIE
100942 7222700 728000000 15 žurnalistika 0 23.03.2017 22.12.2022
7222R00 728020000 2 7205R00 ex offo 22.12.2022 14
1 4 NIE NIE
100882 7222700 728000000 15 žurnalistika 0 23.03.2017 22.12.2022
7222R00 728020000 1 7205R00 ex offo 22.12.2022 14
1 3 NIE NIE
17138 722000000 15 žurnalistika 0 13.12.2009 01.09.2019
7222R00 722010000 2 7205R00 ex offo 30.06.2019 14
1 3 NIE NIE
17137 722000000 16 žurnalistika 0 14.07.2011 01.09.2019
7222T00 722010000 2 7205T00 ex offo 30.06.2019 14
2 2 NIE NIE
106267 716000000 16 žurnalistika 0 11.11.2015 01.09.2019
7222T00 716030000 2 7205T00 ex offo 14
2 3 NIE NIE
106345 716000000 15 žurnalistika 0 11.11.2015 01.09.2019
7222R00 716030000 2 7205R00 ex offo 14
1 4 NIE NIE
17573 7222700 701000000 15 žurnalistika 0 17.09.2009 08.07.2022
7222R00 701030000 2 7205R00 ex offo 08.07.2022 14
1 3 NIE NIE
17575 7222800 701000000 16 žurnalistika 0 11.08.2011 08.07.2022
7222T00 701030000 2 7205T00 ex offo 08.07.2022 14
2 2 NIE NIE
17003 7222700 716000000 15 žurnalistika 0 30.11.2009 11.04.2022
7222R00 716030000 2 7205R00 ex offo 11.04.2022 14
1 3 NIE NIE
17005 7222800 716000000 16 žurnalistika 0 30.11.2009 11.04.2022
7222T00 716030000 2 7205T00 ex offo 11.04.2022 14
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný