Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52278
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
16202 8204811 707000000 41 produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií 0 15.07.2009 01.09.2019
8204T11 707030000 1 8202T00 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015 14
2 2 NIE NIE
24916 3948707 709000000 15 kovové a nekovové materiály 0 29.12.2010 01.09.2019
3948R07 709020000 1 2381R00 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015 14
1 3 NIE NIE
21091 8216804 709000000 41 voľné výtvarné umenie 0 13.11.2015 01.09.2019
8216T04 709090000 1 8202T00 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2 NIE NIE
11870 6101900 720000000 53 systematická filozofia 0 28.04.2010 01.09.2019
6101V00 720030000 1 6107V00 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015 14
3 3 NIE NIE
105227 701000000 15 bioinformatika 0 05.11.2015 01.09.2019
2508R06 701090000 1 2508R00 ex offo 1,14
1 1536R00 | 1 3 NIE NIE
13034 703000000 53 finančný manažment podniku 0 19.05.2017 01.09.2019
6276V03 703020000 1 6213V00 2019/9991:3-A1110 13.05.2019 14
3 3 NIE NIE
104418 702000000 15 elektrotechnika 0 30.07.2019 01.09.2019
2675R00 702030000 1 2675R00 2019/11076:6-A1110 14
1 3 NIE NIE
107014 720000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 23.12.2019 13.12.2019
7827R00 720030000 1 7605R00 2019/18599:16-A1110 13,14
1 3 NIE NIE
16241 705000000 15 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 15.12.2020
6284R16 705020000 1 6213R00 ex offo 30.11.2020 14
1 3 NIE NIE
24922 709000000 01 materiálové inžinierstvo 0 31.08.2013 10.03.2021
3948T11 709020000 1 2381T00 ex offo 31.03.2021 14
2 2 NIE NIE
183856 709000000 01 Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie) 0 27.07.2021 08.07.2021
2381T49 709030000 1 2381T00 2021/65:2271-OAC 1
2 2 NIE NIE
106101 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 04.08.2022
7553V28 701050000 1 7605V00 ex offo 04.08.2022 1
3 3 NIE NIE
17417 1316709 711000000 15 štruktúra krajiny a jej transformácia 0 31.08.2013 17.08.2022
1316R09 711020000 1 1217R00 ex offo 17.08.2022 14
4483 1 3 NIE NIE
107213 703000000 15 národné hospodárstvo 0 09.04.2019 16.09.2022
6230R00 703030000 1 6213R00 ex offo 16.09.2022 13,14
1 3 NIE NIE
183189 716000000 15 história - archeológia 0 01.12.2017 19.09.2022
7110R29 716030000 1 7115R00 ex offo 19.09.2022 14
1 3 NIE NIE
24770 7553934 701000000 53 didaktika výtvarného umenia 0 13.07.2011 01.09.2019
7553V34 701050000 1 7605V00 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015 14
3 3 NIE NIE
9919 1121903 701000000 53 nové a obnoviteľné zdroje energie 0 17.09.2009 01.09.2019
1121V03 701090000 1 1160V00 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015 14
3 4 NIE NIE
7281 1502900 704000000 53 molekulárna biológia 0 11.11.2015 01.09.2019
1502V00 704050000 1 1536V00 2015-18737/46404:3-15A0 14
3 4 NIE NIE
16203 8204711 707000000 15 produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií 0 15.07.2009 01.09.2019
8204R11 707030000 1 8202R00 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015 14
1 3 NIE NIE
21093 8216704 709000000 15 voľné výtvarné umenie 0 13.11.2015 01.09.2019
8216R04 709090000 1 8202R00 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 4 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný