Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52276
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
17828 1160706 701000000 15 biomedicínska fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160R06 701090000 1 401011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 701011 | 1 3 NIE NIE
24714 4112808 705000000 01 ekotechnika 0 28.06.2011 30.10.2015
4112T08 705040000 1 0 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015 14
2 2 NIE NIE
24804 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo 0 28.06.2011 30.10.2015
2511T07 710060000 1 0 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015 14
2 3 NIE NIE
3904 6707900 711000000 53 teória politiky 0 06.05.2013 30.10.2015
6707V00 711050000 1 301083 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015 14
3 3 NIE NIE
100850 6707900 714000000 53 teória politiky 0 06.03.2014 30.10.2015
6707V00 714060000 1 301083 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015 14
3 3 NIE NIE
100851 6707900 714000000 53 teória politiky 0 06.03.2014 30.10.2015
6707V00 714060000 2 301083 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015 14
3 4 NIE NIE
24740 7329714 716000000 15 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R14 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015 14
1 3 NIE NIE
24739 7329742 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R42 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015 14
1 3 NIE NIE
24742 7329737 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R37 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015 14
1 3 NIE NIE
24741 7329743 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R43 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015 14
1 3 NIE NIE
4278 6703900 716000000 53 politológia 0 16.12.2011 30.10.2015
6703V00 716030000 1 301083 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015 14
3 3 NIE NIE
3906 6707900 717000000 53 teória politiky 0 23.09.2009 30.10.2015
6707V00 717020000 1 301083 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015 14
3 4 NIE NIE
9893 6707902 701000000 53 politická veda 0 17.09.2009 30.10.2015
6707V02 701030000 1 301083 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015 1,14
3 4 NIE NIE
23343 7761800 724000000 16 sociálna práca 0 19.03.2010 01.09.2019
7761T00 2 7761T00 MŠSR-3440/2010-07 31.08.2012 14
724004300 2 2 NIE NIE
23639 7870800 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 01.09.2019
7870T00 701110000 2 7605T00 31.08.2012 14
2 2 NIE NIE
23657 7806800 701000000 16 učiteľstvo geológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 01.09.2019
7806T00 701040000 1 7605T00 31.08.2012 14
2 2 NIE NIE
23674 7819700 701000000 15 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 01.09.2019
7819R00 701050000 2 7605R00 31.08.2013 14
1 3 NIE NIE
23757 7656808 713000000 16 učiteľstvo informatiky 0 24.06.2010 01.09.2019
7656T08 713020000 1 7605T00 31.08.2012 14
2 2 NIE NIE
17182 6703700 720000000 15 politológia 0 04.12.2009 01.09.2019
6703R00 720030000 1 6718R00 ex offo - zrušenie ŠP zo strany VŠ 01.12.2014 14
1 3 NIE NIE
11875 6703800 720000000 16 politológia 0 04.12.2009 01.09.2019
6703T00 720030000 1 6718T00 ex offo - zrušenie ŠP zo strany VŠ 01.12.2014 14
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný