Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52276
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
2 7658780 710000000 15 učiteľstvo hudobného umenia 0 12.11.2015 01.09.2019
7658R80 710070000 1 7605R00 2015-18768/47300:4-15A0 31.08.2018 14
1 3 NIE NIE
5 7330783 711000000 15 anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 0 13.11.2015 01.09.2019 1
7330R83 711050000 1 7320R00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3 NIE NIE
22 8213806 707000000 41 bábkarská tvorba 0 10.11.2015 01.09.2022
8213T06 707010000 1 8202T00 ex offo 01.09.2022 14
2 2 NIE NIE
161 6161809 722000000 16 náuka o rodine 0 28.05.2012 23.08.2022
6161T09 722030000 2 6171T00 ex offo 23.08.2022 14
2 2 NIE NIE
162 6161809 722000000 16 náuka o rodine 0 09.11.2015 23.08.2022
6161T09 722030000 1 6171T00 ex offo 23.08.2022 14
2 2 NIE NIE
163 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 15.01.2010 01.09.2019
7658T86 722020000 2 7605T00 31.08.2012 14
24449 2 2 NIE NIE
164 7658886 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 15.01.2010 01.09.2019
7658T86 722020000 1 7605T00 31.08.2012 14
24448 2 2 NIE NIE
165 7658786 722000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 31.08.2013 23.08.2022
7658R86 722020000 2 7605R00 ex offo 23.08.2022 14
24447 1 3 NIE NIE
166 7658786 722000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 31.08.2013 23.08.2022
7658R86 722020000 1 7605R00 ex offo 23.08.2022 14
24446 1 3 NIE NIE
167 7536804 722000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 18.07.2012 23.08.2022
7536T04 722020000 2 7605T00 ex offo 23.08.2022 14
2 2 NIE NIE
168 722000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 28.08.2020 20.08.2020
7536T04 722020000 1 7605T00 2020/23:1854-OAC 14
2 2 NIE NIE
169 7658870 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 09.11.2015 30.08.2022
7658T70 722020000 1 7605T00 ex offo 30.08.2022 14
2 2 NIE NIE
170 7658870 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 24.08.2012 23.08.2022
7658T70 722020000 2 7605T00 ex offo 23.08.2022 14
2 2 NIE NIE
171 7658770 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 31.08.2013 23.08.2022
7658R70 722020000 1 7605R00 ex offo 23.08.2022 14
24440 1 3 NIE NIE
172 7658770 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy 0 31.08.2013 23.08.2022
7658R70 722020000 2 7605R00 ex offo 23.08.2022 14
24441 1 3 NIE NIE
173 7880889 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a spev 0 13.12.2009 23.08.2022
7880T89 722020000 2 7605T00 ex offo 23.08.2022 14
2 2 NIE NIE
174 7656708 722000000 15 učiteľstvo informatiky 0 31.08.2013 30.08.2022
7656R08 722020000 1 7605R00 ex offo 30.08.2022 14
24438 1 3 NIE NIE
175 7656708 722000000 15 učiteľstvo informatiky 0 31.08.2013 23.08.2022
7656R08 722020000 2 7605R00 ex offo 23.08.2022 14
24439 1 3 NIE NIE
176 7880789 722000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a spev 0 13.12.2009 23.08.2022
7880R89 722020000 2 7605R00 ex offo 23.08.2022 14
1 3 NIE NIE
177 7880889 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a spev 0 13.12.2009 01.09.2019
7880T89 722020000 1 7605T00 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015 14
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný