Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52276
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
11522 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 2 31.08.2011 14
13047 1 3 NIE NIE
100964 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 19.12.2022
6813V00 727010000 1 6835V00 ex offo 19.12.2022 14,22
3 3 NIE NIE
100965 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 19.12.2022
6813V00 727010000 2 6835V00 ex offo 19.12.2022 14,22
3 4 NIE NIE
7209 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 28.01.2020
5605R00 723040000 2 5618R00 ex offo 31.01.2020 14
1 3 NIE NIE
101013 6289725 731000000 15 manažment služieb v automobilovom priemysle 0 26.08.2022
6289R25 1 6213R00 ex offo 26.08.2022 14
1 3 NIE NIE
101014 6289725 731000000 15 manažment služieb v automobilovom priemysle 0 26.08.2022
6289R25 2 6213R00 ex offo 26.08.2022 14
1 4 NIE NIE
100962 7553904 731000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 01.09.2019
7553V04 1 7605V00 2014-16224/52706:5-15A0 14
3 3 NIE NIE
100963 7553904 731000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 01.09.2019
7553V04 2 7605V00 2014-16224/52706:5-15A0 14
3 5 NIE NIE
17164 6289700 722000000 15 manažment 0 01.09.2019
6289R00 722020000 1 6213R00 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015 14
722020100 1 3 31.10.2013 NIE NIE
17165 6289700 722000000 15 manažment 0 01.09.2019
6289R00 722020000 2 6213R00 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015 14
722020100 1 3 31.10.2013 NIE NIE
17135 6289800 722000000 16 manažment 0 01.09.2019
6289T00 722020000 1 6213T00 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015 14
722020100 2 2 31.10.2013 NIE NIE
17134 6289800 722000000 16 manažment 0 01.09.2019
6289T00 722020000 2 6213T00 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015 14
722020100 2 2 31.10.2013 NIE NIE
4232 6289700 710000000 15 manažment 0 01.09.2019
6289R00 710060000 2 6213R00 31.08.2013 14
20377 710060100 1 3 NIE NIE
11523 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 01.09.2019
2940R14 702010000 1 2940R00 31.08.2011 14
13046 1 3 NIE NIE
24736 6711900 703000000 53 prognostika 0 01.04.2002 01.09.2019
6711V00 703030000 2 6213V00 31.12.2010 14
24736 3 5 NIE NIE
24735 6711900 703000000 53 prognostika 0 01.04.2002 01.09.2019
6711V00 703030000 1 6213V00 31.12.2010 14
24735 3 3 NIE NIE
16284 2645800 705000000 01 priemyselné inžinierstvo 0 31.05.2004 01.09.2019
2645T00 705040000 1 2381T00 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015 14
2 2 NIE NIE
17171 6161800 722000000 16 katolícka teológia 0 21.07.2004 01.09.2019
6161T00 722030000 1 6171T00 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015 14
2 2 NIE NIE
17423 1113800 711000000 16 matematika 0 21.07.2004 01.09.2019
1113T00 711020000 1 1113T00 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015 14
2 2 NIE NIE
17167 6161800 722000000 16 katolícka teológia 0 21.07.2004 23.08.2022
6161T00 722030000 2 6171T00 ex offo 23.08.2022 14
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný