Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 19.09.2023 14:20:50
Počet záznamov 52278
Počet platných záznamov 9614
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
21091 8216804 709000000 41 voľné výtvarné umenie 0 13.11.2015 01.09.2019
8216T04 709090000 1 8202T00 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2 NIE NIE
106816 1401900 711000000 53 anorganická chémia 0 13.11.2015 01.09.2019
1401V00 711020000 2 1420V00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 5 NIE NIE
102315 7357928 717000000 53 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 01.09.2019
7357V28 717020000 2 7320V00 2015-18761/46611:3-15A0 1
3 4 NIE NIE
103616 710000000 15 strojárstvo 0 17.10.2018 01.09.2019
2381R00 710030000 2 2381R00 2018/13266:11-15A0 14
1 4 NIE NIE
101901 717000000 53 športová edukológia 0 18.11.2015 01.09.2019
7403V00 717080000 2 7418V00 ex offo 14,22
3 4 NIE NIE
104145 705000000 53 lesnícka fytológia 0 12.11.2015 01.09.2019
4139V00 705010000 2 4219V00 ex offo 14
3 4 NIE NIE
105227 701000000 15 bioinformatika 0 05.11.2015 01.09.2019
2508R06 701090000 1 2508R00 ex offo 1,14
1 1536R00 | 1 3 NIE NIE
106913 724000000 15 sociálna práca 0 12.11.2015 01.09.2019
7761R00 2 7761R00 ex offo 14
724004400 1 4 NIE NIE
104418 702000000 15 elektrotechnika 0 30.07.2019 01.09.2019
2675R00 702030000 1 2675R00 2019/11076:6-A1110 14
1 3 NIE NIE
107014 720000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 23.12.2019 13.12.2019
7827R00 720030000 1 7605R00 2019/18599:16-A1110 13,14
1 3 NIE NIE
12221 708000000 53 výživa zvierat a dietetika 0 28.08.2020 20.08.2020
4341V00 2 4318V00 2020/50:1827-OAC 14
3 5 NIE NIE
183856 709000000 01 Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie) 0 27.07.2021 08.07.2021
2381T49 709030000 1 2381T00 2021/65:2271-OAC 1
2 2 NIE NIE
102921 714000000 16 nemecký jazyk a kultúra 0 17.06.2022 16.06.2022 9
7330T08 714030000 2 7320T00 VR-46/7/2022 9,14
2 3 NIE NIE
184806 719000000 15 verejné zdravotníctvo 0 01.01.2023 01.01.2023
5607P00 719050000 2 5607P00 ex offo 14
5 3 NIE ÁNO
185062 717000000 16 európske štúdiá 0 01.01.2023 01.01.2023
7115T03 717040000 2 7115T00 ex offo 14
2 2 NIE NIE
7281 1502900 704000000 53 molekulárna biológia 0 11.11.2015 01.09.2019
1502V00 704050000 1 1536V00 2015-18737/46404:3-15A0 14
3 4 NIE NIE
21093 8216704 709000000 15 voľné výtvarné umenie 0 13.11.2015 01.09.2019
8216R04 709090000 1 8202R00 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 4 NIE NIE
4896 1420802 711000000 16 anorganická chémia 0 13.11.2015 01.09.2019
1420T02 711020000 1 1420T00 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2 NIE NIE
100872 7357928 717000000 53 anglický jazyk a anglofónne kultúry 0 18.11.2015 01.09.2019
7357V28 717020000 2 7320V00 2015-18761/46611:3-15A0 1,14
3 4 NIE NIE
102381 704000000 01 regionálny rozvoj a politiky Európskej únie 0 18.06.2018 01.09.2019
6218T16 704060000 1 6213T00 2018/6569:7-15A0 14
2 2 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný