Tituly pred menom

Obsahuje tituly pred menom

Zdroj Štatistický úrad SR Kód: 0062
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 49
Počet platných záznamov 49
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód OfficialTitle MediumTitle ShortTitle OfficialTitleEn MediumTitleEn ShortTitleEn Note NoteEn ValidFrom ValidTo
71 docent doc. doc. vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, píše sa pred akademický titul 14.05.2012
72 profesor prof. prof. vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, píše sa pred akademický titul 14.05.2012
12 akademický maliar akad. mal. akad. mal. titul priznávaný podľa predchádzajúcich predpisov vysokými školami umeleckého smeru v orboroch výtvarné umenie a reštaurátorstvo výtvarných diel 29.01.1997
13 akademický sochár akad. soch. akad. soch. titul priznávaný podľa predchádzajúcich predpisov vysokými školami umeleckého smeru v orboroch výtvarné umenie a reštaurátorstvo výtvarných diel 29.01.1997
11 akademický architekt akad. arch. akad. arch. titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov vysokými školami umeleckého smeru v odbore architektonická tvorba 29.01.1997
07 doktor sociálno-politických vied RSDr. RSDr. titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru KSČ a absolventom Vojenskej politckej akadémie Klementa Gottwaalda 29.01.1997
14 architekt arch. arch. titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
33 promovaný zubár prom. zub. prom. zub. promovaný zubár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
37 promovaný veterinársky lekár prom. vet. prom. vet. promovaný veterinársky lekár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
31 promovaný psychológ prom. psych. prom. psych. promovaný psychológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
32 promovaný právnik prom. práv. prom. práv. promovaný právnik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
30 promovaný pedagóg prom. ped. prom. ped. promovaný pedagóg, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
29 promovaný novinár prom. nov. prom. nov. promovaný novinár, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
28 promovaný matematik prom. mat. prom. mat. promovaný matematik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
21 promovaný logopéd prom. logop. prom. logop. promovaný logopéd, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 25.11.1997
38 promovaný knihovník prom. knih. prom. knih. promovaný knihovník, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
27 promovaný historik prom. hist. prom. hist. promovaný historik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
26 promovaný geológ prom. geol. prom. geol. promovaný geológ, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
36 promovaný geograf prom. geog. prom. geog. promovaný geograf, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
25 promovaný fyzik prom. fyz. prom. fyz. promovaný fyzik, titul priznaný podľa predchádzajúcich predpisov 29.01.1997
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • »