Oblasti výskumu

Oblasti výskumu pre študijné odbory

Zdroj -
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 25
Počet platných záznamov 25
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Platné od Platné do
10. environmentalistika a ekológia 01.01.2000
24. matematika a štatistika 01.01.2000
19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 01.01.2000
18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 01.01.2000
17. inžinierstvo a technológie 01.01.2000
16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 01.01.2000
15. elektrotechnika a elektroenergetika 01.01.2000
14. strojárstvo 01.01.2000
13. vedy o živej prírode 01.01.2000
12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 01.01.2000
11. metalurgické a montánne vedy 01.01.2000
1. pedagogické vedy 01.01.2000
9.2 vedy o Zemi a vesmíre 01.01.2000
9.1 fyzika 01.01.2000
8. ekonómia a manažment 01.01.2000
7. právo a medzinárodné vzťahy 01.01.2000
6. spoločenské a behaviorálne vedy 01.01.2000
5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 01.01.2000
4. umenie 01.01.2000
3. historické vedy a etnológia 01.01.2000
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • »