Portál VŠČíselníky

Zdroj: -
Aktualizácia: 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov: 25
Počet platných záznamov: 25
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Oblasti výskumu

Oblasti výskumu pre študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Platné od Platné do
1. pedagogické vedy 01.01.2000
10. environmentalistika a ekológia 01.01.2000
11. metalurgické a montánne vedy 01.01.2000
12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 01.01.2000
13. vedy o živej prírode 01.01.2000
14. strojárstvo 01.01.2000
15. elektrotechnika a elektroenergetika 01.01.2000
16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 01.01.2000
17. inžinierstvo a technológie 01.01.2000
18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 01.01.2000
19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 01.01.2000
2. humanitné vedy 01.01.2000
20. veterinárske vedy 01.01.2000
21. vedy o športe 01.01.2000
22. dopravné služby 01.01.2000
23. bezpečnostné služby 01.01.2000
24. matematika a štatistika 01.01.2000
3. historické vedy a etnológia 01.01.2000
4. umenie 01.01.2000
5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 01.01.2000
6. spoločenské a behaviorálne vedy 01.01.2000
7. právo a medzinárodné vzťahy 01.01.2000
8. ekonómia a manažment 01.01.2000
9.1 fyzika 01.01.2000
9.2 vedy o Zemi a vesmíre 01.01.2000