Miesta štúdia

Obsahuje všetky detašované pracoviská

Zdroj
Aktualizácia 22.10.2018 23:25:45
Počet záznamov 148
Počet platných záznamov 131
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód školy Kód fakulty Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Kód štátu Platné od Platné do
702050100 702000000 702050000 Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum 516643 969 01 703 24.01.2011
702017100 702000000 702010000 Výučbovo - študijné centrum Humenné 520004 703 01.01.2004
710004100 710000000 Výskumný ústav vysokohorskej biológie 580368 703 01.01.2010
724004400 724000000 Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany 507440 703 19.01.2011
724004200 724000000 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 524140 703 01.01.2010
724009300 724000000 Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža 911600001 116 01.01.2010
724009100 724000000 Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa 940400001 404 01.01.2010
724009600 724000000 Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko 968800004 688 01.01.2010
724004600 724000000 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 508438 841 03 703 20.01.2011
717004100 717000000 Ústav regionálnych a národnostných štúdií 524140 703 01.01.2010
724009200 724000000 Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií 920300019 203 01.01.2010
703004100 703000000 Ústav medzinárodných programov 528595 Konventná 1 703 01.01.2010
702004100 702000000 Ústav manažmentu 582000 703 01.01.2010
724004100 724000000 Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja 519006 703 19.01.2011
724000300 724000000 Ústav Košice Bl. Z. Mallu 599981 703 19.01.2011
703004200 703000000 Ústav jazykov 582000 703 01.01.2010
724004800 724000000 Ústav Božieho milosrdenstva 517402 010 01 703 20.01.2011
724004300 724000000 Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená 510106 703 19.01.2011
724004700 724000000 Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce) 522279 071 01 703 20.01.2011
722033100 722000000 722030000 Teologický inštitút (Spišské podhradie) 543578 703 01.01.2010