Miesta štúdia

Obsahuje všetky detašované pracoviská

Zdroj
Aktualizácia 22.10.2018 23:25:45
Počet záznamov 148
Počet platných záznamov 131
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód školy Kód fakulty Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Kód štátu Platné od Platné do
717077400 717000000 717070000 pracovisko Užhorod 980400003 ul. Bulvár Gagarina 42-1, a/s 29 804 28.01.2020
724005000 724000000 Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote 514462 703 01.10.2018
701139200 701000000 701130000 pracovisko Martin 512036 Malá Hora 703 01.09.2018
724004900 724000000 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 501573 703 01.05.2016
720040300 720000000 720040000 pracovisko Banská Štiavnica 516643 703 01.10.2014
720040200 720000000 720040000 pracovisko Prievidza 513881 703 05.08.2013
729000100 729000000 pracovisko Zvolen 518158 703 01.10.2012
716030200 716000000 716030000 Detašované pracovisko Martin 512036 703 01.07.2012
716030300 716000000 716030000 Detašované pracovisko Lučenec 511218 703 01.07.2012
720040100 720000000 720040000 pracovisko Malacky 508063 703 01.07.2012
724000900 724000000 Detašované pracovisko, Dunajská Streda 501433 703 01.01.2012
720003200 720000000 Inštitút sociálnych vied (Trnava) 506745 91701 703 24.08.2011
722030100 722000000 722030000 Detašované pracovisko Poprad KU, TF, pPP 523381 703 24.03.2011
724003300 724000000 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 503011 940 52 703 27.01.2011
724003200 724000000 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 524140 703 27.01.2011
702050100 702000000 702050000 Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum 516643 969 01 703 24.01.2011
702020100 702000000 702020000 Konzultačné stredisko 502863 703 24.01.2011
724004800 724000000 Ústav Božieho milosrdenstva 517402 010 01 703 20.01.2011
724004600 724000000 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 508438 841 03 703 20.01.2011
724004500 724000000 724030000 Detašované pracovisko Saleziánum Sv. Don Bosca 517402 703 20.01.2011