Miesta štúdia

Obsahuje všetky detašované pracoviská

Zdroj
Aktualizácia 22.10.2018 23:25:45
Počet záznamov 148
Počet platných záznamov 131
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód školy Kód fakulty Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Kód štátu Platné od Platné do
701113100 701000000 701110000 Teologický inštitút 500011 703 01.01.2010
701113200 701000000 701110000 Teologický inštitút 508454 703 01.01.2010
701113300 701000000 701110000 Inštitút sv. Tomáša Akvinského 517402 703 01.01.2010
701139100 701000000 701130000 Detašované pracovisko 927600020 276 01.01.2010
701139200 701000000 701130000 pracovisko Martin 512036 Malá Hora 703 01.09.2018
702004100 702000000 Ústav manažmentu 582000 703 01.01.2010
702017100 702000000 702010000 Výučbovo - študijné centrum Humenné 520004 703 01.01.2004
702020100 702000000 702020000 Konzultačné stredisko 502863 703 24.01.2011
702050100 702000000 702050000 Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum 516643 969 01 703 24.01.2011
702056100 702000000 702050000 Školiace pracovisko 523381 703 01.01.2010
702060100 702000000 702060000 Detašované pracovisko 500011 703 01.01.2010
702060200 702000000 702060000 Detašované pracovisko 508497 703 01.01.2010
702060300 702000000 702060000 Detašované pracovisko 513016 703 01.01.2010
702060400 702000000 702060000 Detašované pracovisko 501026 703 01.01.2010
703004100 703000000 Ústav medzinárodných programov 528595 Konventná 1 703 01.01.2010
703004200 703000000 Ústav jazykov 582000 703 01.01.2010
703010100 703000000 703010000 Detašované pracovisko (Nové Zámky) 503011 703 01.01.2010
703010200 703000000 703010000 Detašované pracovisko /Púchov/ 513610 703 01.01.2010
703010300 703000000 703010000 Detašované pracovisko (Topoľčany) 504998 703 01.01.2010
703030100 703000000 703030000 Detašované pracovisko (Martin) 512036 703 01.01.2010