Portál VŠČíselníky

Zdroj: dopísať zdroj číselníka
Aktualizácia: 22.10.2018 23:25:45
Počet záznamov: 147
Počet platných záznamov: 130
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Miesta štúdia

Obsahuje všetky detašované pracoviská
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód školy Kód fakulty Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Kód štátu Platné od Platné do
713039200 713000000 713030000 Detašované pracovisko 911600001 116 01.01.2010
724009300 724000000 Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža 911600001 116 01.01.2010
705029100 705000000 705020000 Detašované pracovisko 920300120 203 01.01.2010
717019100 717000000 717010000 Detašované pracovisko 920300051 203 01.01.2010
724009200 724000000 Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií 920300019 203 01.01.2010
724009500 724000000 Detašované pracovisko Příbram 920300100 203 01.01.2010
728019100 728000000 728010000 Detašované pracovisko 920300010 203 01.01.2010
728019200 728000000 728010000 Detašované pracovisko 920300019 203 01.01.2010
727039100 727000000 727030000 Konzultačné stredisko, Praha 920300019 203 01.01.2010
701139100 701000000 701130000 Detašované pracovisko 927600020 276 01.01.2010
724009400 724000000 Lekárske vzdelávacie centrum 927600019 276 01.01.2010
722019100 722000000 722010000 Detašované pracovisko 934800011 348 01.01.2010
713039100 713000000 713030000 Detašované pracovisko 940400001 404 01.01.2010
724009100 724000000 Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa 940400001 404 01.01.2010
713039400 713000000 713030000 Detašované pracovisko 964300001 643 01.01.2010
713039500 713000000 713030000 Detašované pracovisko 964300014 643 01.01.2010
724009600 724000000 Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko 968800004 688 01.01.2010
701113100 701000000 701110000 Teologický inštitút 500011 703 01.01.2010
701113200 701000000 701110000 Teologický inštitút 508454 703 01.01.2010
701113300 701000000 701110000 Inštitút sv. Tomáša Akvinského 517402 703 01.01.2010
702004100 702000000 Ústav manažmentu 582000 703 01.01.2010
702017100 702000000 702010000 Výučbovo - študijné centrum Humenné 520004 703 01.01.2004
702056100 702000000 702050000 Školiace pracovisko 523381 703 01.01.2010
702060100 702000000 702060000 Detašované pracovisko 500011 703 01.01.2010
702060200 702000000 702060000 Detašované pracovisko 508497 703 01.01.2010
702060300 702000000 702060000 Detašované pracovisko 513016 703 01.01.2010
702060400 702000000 702060000 Detašované pracovisko 501026 703 01.01.2010
703004100 703000000 Ústav medzinárodných programov 528595 Konventná 1 703 01.01.2010
703004200 703000000 Ústav jazykov 582000 703 01.01.2010
703010100 703000000 703010000 Detašované pracovisko (Nové Zámky) 503011 703 01.01.2010
703010200 703000000 703010000 Detašované pracovisko /Púchov/ 513610 703 01.01.2010
703010300 703000000 703010000 Detašované pracovisko (Topoľčany) 504998 703 01.01.2010
703030100 703000000 703030000 Detašované pracovisko (Martin) 512036 703 01.01.2010
703030200 703000000 703030000 Detašované pracovisko (Šurany) 503592 703 01.01.2010
703030300 703000000 703030000 Detašované pracovisko (Trstená) 510106 703 01.01.2010
703040100 703000000 703040000 Detašované pracovisko (Púchov) 513610 703 01.01.2010
703040200 703000000 703040000 Detašované pracovisko (Senica) 504203 703 01.01.2010
703040300 703000000 703040000 Detašované pracovisko (Žarnovica) 517381 703 01.01.2010
703052100 703000000 703050000 Pedagogické pracovisko Michalovce 522279 703 01.01.2010
704027100 704000000 704020000 Regionálne centrum vzdelávania 511218 703 01.01.2010
704060100 704000000 704060000 Detašované pracovisko 599981 703 01.01.2010
704067100 704000000 704060000 Regionálne centrum vzdelávania 511218 703 01.01.2010
705022100 705000000 705020000 Konzultačné stredisko 544051 703 01.01.2010
710004100 710000000 Výskumný ústav vysokohorskej biológie 580368 703 01.01.2010
710010100 710000000 710010000 Detašované pracovisko 599981 703 01.01.2010
710030100 710000000 710030000 Detašované pracovisko 512842 703 01.01.2010
710040100 710000000 710040000 Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 510262 ul. kpt. J. Nálepku 1390 031 01 703 01.01.2010
710060100 710000000 710060000 Detašované pracovisko 513881 703 01.01.2010
710060200 710000000 710060000 Detašované pracovisko 510998 703 01.01.2010
710070100 710000000 710070000 Detašované pracovisko 510262 703 01.01.2010
710070200 710000000 710070000 Detašované pracovisko 512036 703 01.01.2010
713030100 713000000 713030000 Detašované pracovisko 508101 703 01.01.2010
713030200 713000000 713030000 Detašované pracovisko 522279 703 01.01.2010
713030300 713000000 713030000 Detašované pracovisko 526355 703 01.01.2010
713030400 713000000 713030000 Detašované pracovisko 524123 703 01.01.2010
713030500 713000000 713030000 Detašované pracovisko 519006 703 01.01.2010
714012100 714000000 714010000 Pedagogické pracovisko 514462 703 01.01.2010
714020100 714000000 714020000 Detašované pracovisko 523381 703 01.01.2010
714020200 714000000 714020000 Detašované pracovisko 526355 703 01.01.2010
714072100 714000000 714070000 Pedagogické pracovisko 516643 703 01.01.2010
716012100 716000000 716010000 Pedagogické pracovisko 526355 703 01.01.2010
716030100 716000000 716030000 Detašované pracovisko Trstená 510106 703 01.01.2010
716040100 716000000 716040000 Detašované pracovisko Spišká Nová Ves 526355 703 01.01.2010
716042100 716000000 716040000 Pedagogické pracovisko 504017 703 01.01.2010
716042200 716000000 716040000 Pedagogické pracovisko 500577 703 01.01.2010
716042300 716000000 716040000 Pedagogické pracovisko 501433 703 01.01.2010
716042400 716000000 716040000 Pedagogické pracovisko 511218 703 01.01.2010
717004100 717000000 Ústav regionálnych a národnostných štúdií 524140 703 01.01.2010
717037100 717000000 717030000 Konzultačné stredisko 528099 703 01.01.2010
717066100 717000000 717060000 Klinické školiace pracovisko, Bardejovské Kúpele 519006 703 01.01.2010
717077100 717000000 717070000 Informačno-konzultačné stredisko 524140 703 01.01.2010
717077200 717000000 717070000 Informačno-konzultačné stredisko 513016 703 01.01.2010
717077300 717000000 717070000 Informačno-konzultačné stredisko 544051 703 01.01.2010
719010100 719000000 719010000 Detašované pracovisko 510998 703 01.01.2010
720003100 720000000 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany) 507440 703 01.01.2010
720016100 720000000 720010000 Školiace a vzdelávacie pracovisko (Michalovce) 522279 703 01.01.2010
720026100 720000000 720020000 Školiace a vzdelávacie pracovisko (Michalovce) 522279 703 01.01.2010
721000100 721000000 Detašované pracovisko 582000 703 01.01.2010
721000200 721000000 Detašované pracovisko 523381 703 01.01.2010
722020100 722000000 722020000 Detašované pracovisko Poprad 523381 703 01.01.2010
722020200 722000000 722020000 Detašované pracovisko 543292 703 01.01.2010
722026400 722000000 722020000 Detašované pracovisko 509540 703 01.01.2010
722026100 722000000 722020000 Školiace a konzultačné pracovisko 599981 703 01.01.2010
722026200 722000000 722020000 Školiace a konzultačné pracovisko 517402 703 01.01.2010
722026300 722000000 722020000 Školiace a konzultačné pracovisko 509132 703 01.01.2010
722026400 722000000 722020000 Školiace a konzultačné pracovisko 526665 703 01.01.2010
722033100 722000000 722030000 Teologický inštitút (Spišské podhradie) 543578 703 01.01.2010
722033200 722000000 722030000 Inštitút rodiny (Bratislava) 582000 703 01.01.2010
722047100 722000000 722040000 Konzultačné stredisko 543292 703 01.01.2010
722047200 722000000 722040000 Konzultačné stredisko 523381 703 01.01.2010
722047300 722000000 722040000 Konzultačné stredisko 599981 703 01.01.2010
724000100 724000000 Detašované pracovisko, Čadca 509132 703 01.01.2010
724000200 724000000 Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves 526355 703 01.01.2010
724000400 724000000 Detašované pracovisko, Michalovce 522279 703 01.01.2010
724000600 724000000 Detašované pracovisko, Skalica 504815 703 01.01.2010
724003100 724000000 Inštitút manažmentu Kežmarského regiónu 523585 703 01.01.2010
724004200 724000000 Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 524140 703 01.01.2010
725010100 725000000 725010000 Detašované pracovisko 528447 703 01.01.2010
725020100 725000000 725020000 Detašované pracovisko 511218 703 01.01.2010
728010100 728000000 728010000 Detašované pracovisko 582000 703 01.01.2010
728020100 728000000 728020000 Detašované pracovisko 557358 703 01.01.2010
724000300 724000000 Ústav Košice Bl. Z. Mallu 599981 703 19.01.2011
724004100 724000000 Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja 519006 703 19.01.2011
724004300 724000000 Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená 510106 703 19.01.2011
724004400 724000000 Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany 507440 703 19.01.2011
724004800 724000000 Ústav Božieho milosrdenstva 517402 010 01 703 20.01.2011
724004600 724000000 Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 508438 841 03 703 20.01.2011
724004500 724000000 724030000 Detašované pracovisko Saleziánum Sv. Don Bosca 517402 703 20.01.2011
724004700 724000000 Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce) 522279 071 01 703 20.01.2011
724000500 724000000 Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske 505315 958 01 703 20.01.2011
724000700 724000000 Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava 525529 048 01 703 20.01.2011
702050100 702000000 702050000 Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum 516643 969 01 703 24.01.2011
702020100 702000000 702020000 Konzultačné stredisko 502863 703 24.01.2011
724003300 724000000 Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 503011 940 52 703 27.01.2011
720003200 720000000 Inštitút sociálnych vied (Trnava) 506745 91701 703 24.08.2011
724000900 724000000 Detašované pracovisko, Dunajská Streda 501433 703 01.01.2012
722030100 722000000 722030000 Detašované pracovisko Poprad KU, TF, pPP 523381 703 24.03.2011
716030200 716000000 716030000 Detašované pracovisko Martin 512036 703 01.07.2012
716030300 716000000 716030000 Detašované pracovisko Lučenec 511218 703 01.07.2012
720040100 720000000 720040000 pracovisko Malacky 508063 703 01.07.2012
724003200 724000000 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 524140 703 27.01.2011
729000100 729000000 pracovisko Zvolen 518158 703 01.10.2012
727010100 727000000 727010000 Konzultačné stredisko, Žilina 517402 703 01.01.2010
720040200 720000000 720040000 pracovisko Prievidza 513881 703 05.08.2013
720040300 720000000 720040000 pracovisko Banská Štiavnica 516643 703 01.10.2014
714020300 714000000 714020000 Detašované pracovisko; Banská Štiavnica 516643 703 01.01.2005
724004900 724000000 Detašované pracovisko, Gabčíkovo 501573 703 01.05.2016
724005000 724000000 Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote 514462 703 01.10.2018
701139200 701000000 701130000 pracovisko Martin 512036 Malá Hora 703 01.09.2018
713039300 713000000 713030000 Detašované pracovisko 973600001 728 01.01.2010