Poplatky - školné

Obsahuje typy školného uhrádzané študentmi v rámci vysokoškolského štúdia

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia 01.01.2000 00:00:00
Počet záznamov 8
Počet platných záznamov 8
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Id Kód Názov
1 1 školné na súkromnej vysokej škole
2 2 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - denná forma - súbežné štúdium
3 3 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - denná forma - prekročenie ŠDŠ
4 4 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - denná forma - program v cudzom jazyku
5 5 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - externá forma
6 6 školné na verejnej/štátnej vysokej škole - školné cudzinci podľa prechodných ustanovení
9 9 iný/neznámy dôvod školného (akceptujeme pre platby do konca roku 2013)
99 99 ?