Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia: 18.10.2013 09:24:42
Počet záznamov: 4
Počet platných záznamov: 4
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Mobilita - program

mobilita sp
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Id Kód Názov
1 1 program EU
2 2 medzinárodný/národný program
3 3 iný program
4 4 neznámy program