ŠP - Predmet

predmety

Zdroj -
Aktualizácia 26.09.2018 08:50:09
Počet záznamov 65
Počet platných záznamov 65
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Id Kód Názov Financovanie
86 86 výtvarné umenie 17
75 75 výtvarná výchova 17
74 74 výtvarná edukácia 17
20 20 výchova k občianstvu 15
31 31 ukrajinský jazyk a literatúra 13
73 73 telesná výchova 7
98 98 technika 12
99 99 technické predmety 12
97 97 technická výchova 12
30 30 taliansky jazyk a literatúra 13
89 89 spev 17
29 29 španielsky jazyk a literatúra 13
40 40 sociálna práca 15
901 901 slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín 15
28 28 slovenský jazyk a literatúra 15
84 84 školské hudobné súbory 17
27 27 ruský jazyk a literatúra 13
32 32 rusínsky jazyk a literatúra 13
902 34 rómsky jazyk, literatúra a reálie 13
19 19 psychológia 7
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • »