Portál VŠČíselníky

Zdroj: -
Aktualizácia: 26.09.2018 08:50:09
Počet záznamov: 65
Počet platných záznamov: 65
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

ŠP - Predmet

predmety
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Id Kód Názov Financovanie
86 86 výtvarné umenie 17
75 75 výtvarná výchova 17
74 74 výtvarná edukácia 17
20 20 výchova k občianstvu 15
31 31 ukrajinský jazyk a literatúra 13
73 73 telesná výchova 7
98 98 technika 12
99 99 technické predmety 12
97 97 technická výchova 12
30 30 taliansky jazyk a literatúra 13
89 89 spev 17
29 29 španielsky jazyk a literatúra 13
40 40 sociálna práca 15
901 901 slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín 15
28 28 slovenský jazyk a literatúra 15
84 84 školské hudobné súbory 17
27 27 ruský jazyk a literatúra 13
32 32 rusínsky jazyk a literatúra 13
902 34 rómsky jazyk, literatúra a reálie 13
19 19 psychológia 7
96 96 praktická príprava v ekonomických predmetoch 15
95 95 praktická príprava 12
85 85 pedagogika výtvarného umenia 17
82 82 pedagogika hudobno-dramatického umenia 17
83 83 pedagogika hudobného umenia 17
18 18 pedagogika 7
93 93 odborné ekonomické predmety 15
17 17 občianska výchova 15
26 26 nemecký jazyk a literatúra 13
16 16 náuka o spoločnosti 15
72 72 náboženská výchova ECAV 15
71 71 náboženská výchova (katolícka) 15
70 70 náboženská výchova 15
11 11 matematika pre nižšie sekundárne vzdelávanie 14
9 9 matematika 14
25 25 maďarský jazyk a literatúra 13
24 24 latinský jazyk a literatúra 13
33 33 latinský jazyk 13
69 69 katechetika evanjelikálnych cirkví 15
68 68 katechetika 15
8 8 informatika 14
81 81 hudobno-dramatické umenie 17
80 80 hudobné umenie 17
67 67 hudobná výchova 17
100 100 hudba 17
87 87 hra na klávesovom nástroji/na klávesové nástroje 17
13 13 história 15
6 6 geológia 12
5 5 geografia 12
4 4 fyzika 12
23 23 francúzsky jazyk a literatúra 13
15 15 filozofia 15
66 66 etická výchova 15
64 64 estetika 15
65 65 estetická výchova 15
3 3 environmentalistika 12
94 94 ekonomické predmety 15
2 2 ekológia 12
10 10 deskriptívna geometria 14
14 14 dejepis 15
88 88 cirkevná hudba 17
7 7 chémia 12
1 1 biológia 12
76 76 animácia výtvarného umenia 17
22 22 anglický jazyk a literatúra 13