ŠP - Predmet

predmety

Zdroj -
Aktualizácia 26.09.2018 08:50:09
Počet záznamov 65
Počet platných záznamov 65
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Id Kód Názov Financovanie
1 1 biológia 12
2 2 ekológia 12
3 3 environmentalistika 12
4 4 fyzika 12
5 5 geografia 12
6 6 geológia 12
7 7 chémia 12
8 8 informatika 14
9 9 matematika 14
10 10 deskriptívna geometria 14
11 11 matematika pre nižšie sekundárne vzdelávanie 14
13 13 história 15
14 14 dejepis 15
15 15 filozofia 15
16 16 náuka o spoločnosti 15
17 17 občianska výchova 15
18 18 pedagogika 7
19 19 psychológia 7
20 20 výchova k občianstvu 15
22 22 anglický jazyk a literatúra 13
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • »