Portál VŠČíselníky

Zdroj: dopisat
Aktualizácia: 27.12.2013 10:36:56
Počet záznamov: 11
Počet platných záznamov: 11
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Špecifiké potreby

Obsahuje zoznam špecifických potrieb študentov.
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Platné od Platné do
1 nevidiaci študent 01.01.2013
10 študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 01.01.2013
11 študent s poruchami učenia 01.01.2013
2 slabozraký študent 01.01.2013
3 nepočujúci študent 01.01.2013
4 nedoslýchavý študent 01.01.2013
5 študent s telesným postihnutím dolných končatín 01.01.2013
6 študent s telesným postihnutím horných končatín 01.01.2013
7 študent s chronickým ochorením 01.01.2013
8 študent so zdravotným oslabením 01.01.2013
9 študent so psychickým ochorením 01.01.2013