Fakulty

Obsahuje fakulty vysokých škôl

Zdroj
Poverená osoba sekcia vysokych skol
Aktualizácia 30.12.2019 11:04:05
Počet záznamov 133
Počet platných záznamov 119
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (CRŠ 1) Kód školy Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Platné od Platné do
722030000 701 722000000 Teologická fakulta v Košiciach TF 599981 Hlavná 89 041 21 01.01.2010
713040000 1901 713000000 Teologická fakulta TF 582000 Kostolná 1, P. O. Box 173 814 99 01.01.2010
704030000 4142 704000000 Technická fakulta TechF 500011 Tr. A. Hlinku 2 949 76 01.01.2010
702020000 2123 702000000 Strojnícka fakulta SjF 582000 Námestie slobody 17 812 31 01.01.2010
709030000 2423 709000000 Strojnícka fakulta SjF 599981 Letná 9 042 00 01.01.2010
710030000 2823 710000000 Strojnícka fakulta SjF 517402 Univerzitná 1 010 26 01.01.2010
702040000 2125 702000000 Stavebná fakulta SvF 582000 Radlinského 11 810 05 01.01.2010
709060000 2425 709000000 Stavebná fakulta SvF 599981 Vysokoškolská 4 042 00 01.01.2010
710020000 2825 710000000 Stavebná fakulta SvF 517402 Univerzitná 1 010 26 01.01.2010
701110000 101 701000000 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta RCBF 582000 Kapitulská 26 814 58 01.01.2010
725030000 1101 725000000 Reformovaná teologická fakulta RTF 501026 Bratislavská 3322 945 01 01.01.2010
701040000 114 701000000 Prírodovedecká fakulta PriF 582000 Mlynská dolina B-1 842 15 01.01.2010
711020000 414 711000000 Prírodovedecká fakulta PriF 599981 Šrobárova 2 041 54 01.01.2010
717010000 502 717000000 Pravoslávna bohoslovecká fakulta PBF 524140 Masarykova 15 080 01 01.01.2010
701020000 161 701000000 Právnická fakulta PraF 582000 Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313 810 00 01.01.2010
711030000 461 711000000 Právnická fakulta PraF 599981 Kováčska 26, P. O. Box A-45 040 75 01.01.2010
713050000 1961 713000000 Právnická fakulta PraF 506745 Hornopotočná 23 918 43 01.01.2010
714080000 1861 714000000 Právnická fakulta PraF 508438 Komenského 20 974 00 01.01.2010
703050000 3137 703000000 Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach PHF 599981 Tajovského 13 041 30 01.01.2010
701050000 171 701000000 Pedagogická fakulta PdF 582000 Račianska 59 813 34 01.01.2010