Fakulty

Obsahuje fakulty vysokých škôl

Zdroj
Poverená osoba sekcia vysokych skol
Aktualizácia 30.12.2019 11:04:05
Počet záznamov 133
Počet platných záznamov 119
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (CRŠ 1) Kód školy Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Platné od Platné do
725010000 1131 725000000 Fakulta ekonómie a informatiky FEI 501026 Bratislavská 3322, P.O. BOX 54 945 01 01.01.2020
705040000 4545 705000000 Fakulta techniky FTech 518158 Študentská 26 960 53 01.09.2019
710040000 2826 710000000 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií FEIT 517402 Univerzitná 1 010 26 16.01.2019
709020000 2422 709000000 Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie FMMR 599981 Letná 9 042 00 01.07.2017
724050000 724050000 724000000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava FZSP 503011 ul. Slovenská 11/A 94034 01.01.2017
702060000 2124 702000000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave MtF 506745 Ulica Jána Bottu 2781/25 917 24 01.09.2016
710010000 2890 710000000 Fakulta bezpečnostného inžinierstva FBI 517402 Univerzitná 1 010 26 01.09.2014
714030000 1866 714000000 Filozofická fakulta FiF 508438 Tajovského 40 974 01 01.01.2014
720040000 668 720000000 Fakulta sociálnych vied FSV 506745 Bučianska 4/A 917 01 28.10.2011
727050000 727050000 727000000 Fakulta psychológie FPsy 582000 Tomášikova 20 821 02 17.08.2011
717060000 553 717000000 Fakulta zdravotníckych odborov FZO 524140 Partizánska 1 080 01 27.01.2011
723030000 1456 723000000 Lekárska fakulta LF 582000 Limbová 12 833 03 25.01.2011
710070000 2814 710000000 Fakulta humanitných vied FHV 517402 Univerzitná 1 010 26 19.01.2011
703070000 3163 703000000 Fakulta aplikovaných jazykov FAJ 582000 Dolnozemská 1 852 35 01.06.2010
701010000 151 701000000 Lekárska fakulta LF 582000 Špitálska 24 813 72 01.01.2010
701020000 161 701000000 Právnická fakulta PraF 582000 Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313 810 00 01.01.2010
701030000 164 701000000 Filozofická fakulta FF 582000 Gondova 2, P. O. Box 32 814 99 01.01.2010
701040000 114 701000000 Prírodovedecká fakulta PriF 582000 Mlynská dolina B-1 842 15 01.01.2010
701050000 171 701000000 Pedagogická fakulta PdF 582000 Račianska 59 813 34 01.01.2010
701060000 155 701000000 Farmaceutická fakulta FaF 582000 Odbojárov 10 832 32 01.01.2010