Fakulty

Obsahuje fakulty vysokých škôl

Zdroj
Aktualizácia 07.07.2017 08:18:02
Počet záznamov 130
Počet platných záznamov 119
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (CRŠ 1) Kód školy Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Platné od Platné do
724040000 724000000 Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove FZSP Prešov 524140 Jilemnického 1/A 080 01 01.01.2006
728030000 1231 728000000 Fakulta verejnej politiky a verejnej správy FVPaVS 504017 Richterová ul. 1171 925 21 01.09.2009
701010000 151 701000000 Lekárska fakulta LF 582000 Špitálska 24 813 72 01.01.2010
701020000 161 701000000 Právnická fakulta PraF 582000 Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313 810 00 01.01.2010
701030000 164 701000000 Filozofická fakulta FF 582000 Gondova 2, P. O. Box 32 814 99 01.01.2010
701040000 114 701000000 Prírodovedecká fakulta PriF 582000 Mlynská dolina B-1 842 15 01.01.2010
701050000 171 701000000 Pedagogická fakulta PdF 582000 Račianska 59 813 34 01.01.2010
701060000 155 701000000 Farmaceutická fakulta FaF 582000 Odbojárov 10 832 32 01.01.2010
701070000 174 701000000 Fakulta telesnej výchovy a športu FTVŠ 582000 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9 814 69 01.01.2010
701080000 152 701000000 Jesseniova lekárska fakulta v Martine JLF 512036 Malá Hora 4A 036 01 01.01.2010
701090000 111 701000000 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI 582000 Mlynská dolina F1 842 48 01.01.2010
701100000 102 701000000 Evanjelická bohoslovecká fakulta EBF 582000 Bartókova 8 811 02 01.01.2010
701110000 101 701000000 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta RCBF 582000 Kapitulská 26 814 58 01.01.2010
701120000 131 701000000 Fakulta managementu FM 582000 Odbojárov 10, P. O. Box 95 820 05 01.01.2010
701130000 168 701000000 Fakulta sociálnych a ekonomických vied FSEV 582000 Mlynské luhy 4 821 05 01.01.2010
702010000 2127 702000000 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie FCHPT 582000 Radlinského 9 812 37 01.01.2010
702020000 2123 702000000 Strojnícka fakulta SjF 582000 Námestie slobody 17 812 31 01.01.2010
702030000 2126 702000000 Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI 582000 Ilkovičova 3 812 19 01.01.2010
702040000 2125 702000000 Stavebná fakulta SvF 582000 Radlinského 11 810 05 01.01.2010
702050000 2128 702000000 Fakulta architektúry FA 582000 Námestie slobody 19 812 45 01.01.2010