Evi

obsahuje zoznam externých vzdelávacích inštitúcií

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba -
Aktualizácia 17.10.2017 12:56:32
Počet záznamov 74
Počet platných záznamov 51
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Skratka Pracovisko Mesto Ulica PSČ IČO Platné od Platné do
55 Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Hlohovecká 2 949 92 42122007 01.04.2002
54 Výskumný ústav potravinársky v Bratislave Výskumný ústav potravinársky Bratislava Priemyselná 4 824 75 00167240 01.04.2002
21 Slovenský metrologický ústav v Bratislave SMU Slovenský metrologický ústav Bratislava Karloveská 63 842 55 30810701 01.04.2002
26 Slovenská akadémia vied vo Zvolene Ústav ekológie lesa Zvolen Štúrova 2 960 53 00679071 01.04.2002
2 Slovenská akadémia vied v Tatranskej Lomnici Astronomický ústav Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 059 60 00166529 01.04.2002
1 Slovenská akadémia vied v Nitre Archeologický ústav Nitra Akademická 2 949 21 00166723 01.04.2002
16 Slovenská akadémia vied v Košiciach Neurobiologický ústav Košice Šoltésovej 4-5 040 01 00166880 01.04.2002
18 Slovenská akadémia vied v Košiciach Parazitologický ústav Košice Hlinkova 3 040 01 00586951 01.04.2002
30 Slovenská akadémia vied v Košiciach Ústav experimentálnej fyziky Košice Watsonova 47 040 01 00166812 01.04.2002
35 Slovenská akadémia vied v Košiciach Ústav geotechniky Košice Watsonova 45 043 53 00166553 01.04.2002
41 Slovenská akadémia vied v Košiciach Ústav materiálového výskumu Košice Watsonova 47 043 53 00166804 01.04.2002
24 Slovenská akadémia vied v Ivanke pri Dunaji Ústav biochémie a genetiky živočíchov Ivanka pri Dunaji Moyzesova 61 900 28 00586960 01.04.2002
4 Slovenská akadémia vied v Bratislave Ekonomický ústav Bratislava Šancová 56 811 05 00699446 01.01.2006
5 Slovenská akadémia vied v Bratislave Elektrotechnický ústav Bratislava Dúbravská cesta 9 841 04 00598429 01.04.2002
7 Slovenská akadémia vied v Bratislave Filozofický ústav Bratislava Klemensova 19 813 64 00166995 01.04.2002
8 Slovenská akadémia vied v Bratislave Fyzikálny ústav Bratislava Dúbravská cesta 9 845 11 00166537 01.04.2002
10 Slovenská akadémia vied v Bratislave Geografický ústav Bratislava Štefánikova 49 814 73 00166545 01.04.2002
12 Slovenská akadémia vied v Bratislave Historický ústav Bratislava Klemensova 19 813 64 00166944 01.04.2002
13 Slovenská akadémia vied v Bratislave Chemický ústav Bratislava Dúbravská cesta 9 845 38 00166618 01.04.2002
14 Slovenská akadémia vied v Bratislave Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Bratislava Panská 26 813 64 00167088 01.04.2002
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • 3
  • »