Stavy štúdia na VŠ

Obsahuje stavy štúdia na VŠ

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia 25.07.2019 15:39:01
Počet záznamov 17
Počet platných záznamov 7
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Platné od Platné do
1 novoprijatý 01.01.2010
11 umožnenie pokračovania v štúdiu po zrušení programu 01.11.2018
12 zápis po zmene programu - umožnenie dokončenia štúdia (§ 59 ods. 4) 01.01.2010
13 zápis na spolupracujúcej VŠ 01.01.2010
2 zápis do vyššieho ročníka / ďalšieho roku štúdia 01.01.2010
5 zápis na ďalšiu časť štúdia po skončení prerušenia 01.01.2013
9 zápis študenta prijatého v rámci akademickej mobility 01.01.2010