Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia: 22.10.2014 08:20:42
Počet záznamov: 16
Počet platných záznamov: 8
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Stavy štúdia na VŠ

Obsahuje stavy štúdia na VŠ
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Platné od Platné do
1 novoprijatý 01.01.2010
11 umožnenie pokračovania v štúdiu (§ 87) 01.01.2010
12 Zápis po zmene programu - umožnenie dokončenia štúdia 01.01.2010
13 Zápis na spolupracujúcej VŠ 01.01.2010
2 zápis do vyššieho ročníka / ďalšieho roku štúdia 01.01.2010
4 zápis do vyššieho ročníka po prerušení štúdia (po ukončení ročníka) (len pre študijné odbory) 01.01.2010
5 zápis na ďalšiu časť štúdia po skončení prerušenia 01.01.2013
9 zápis študenta prijatého v rámci akademickej mobility 01.01.2010