Vysoké školy

Obsahuje všetky záznamy vysokých škôl, vrátane záznamov po platnosti

Zdroj Odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia 26.05.2020 14:35:24
Počet záznamov 55
Počet platných záznamov 40
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (CRŠ 1) Kód typu VŠ 1 Kód typu VŠ 2 Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ IČO Platné od Platné do
710000000 2800 2 2 Žilinská univerzita v Žiline ŽU 517402 Univerzitná 8215/1 010 26 00397563 01.01.2010
724000000 1500 6 3 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave VŠZaSP 582000 Palackého č. 1 810 00 31821979 01.01.2010
706000000 5200 2 2 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave VŠVU 582000 Hviezdoslavovo nám. 18 814 37 00157805 01.01.2010
707000000 5100 2 2 Vysoká škola múzických umení v Bratislave VŠMU 582000 Ventúrska 3 813 01 00397431 01.01.2010
791000000 791000000 11 4 Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s. VŠMVV 920300019 U Santošky 17 150 00 25739018 01.01.2012
729000000 3700 6 3 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ISM 524140 Duchnovičovo námestie 1 080 01 36484695 01.01.2010
721000000 3500 6 3 Vysoká škola manažmentu VŠM 505820 Bezručova 64 911 01 36120901 13.03.2020
726000000 3400 6 3 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave VŠEMVS 582000 Furdekova 16 851 04 35847018 01.01.2010
731000000 2700 6 3 Vysoká škola DTI VŠDTI 513016 Ul. Sládkovičova 533/20 018 41 36342645 04.01.2017
728000000 1200 10 3 Vysoká škola Danubius VŠDan 504017 Richterova ul. 1171 925 21 36264113 13.03.2014
733000000 9600 7 3 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach VŠBM 599981 Košťová 1 040 01 36595896 07.06.2019
708000000 1600 2 2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach UVLF 599981 Komenského 73 041 81 00397474 01.01.2010
720000000 0600 2 2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave UCM 506745 Námestie J. Herdu 2 917 01 36078913 01.01.2010
711000000 0400 2 2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach UPJŠ 599981 Šrobárova 2 041 80 00397768 01.01.2010
714000000 1800 2 2 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 508438 Národná 12 974 01 30232295 01.01.2010
716000000 1700 2 2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre UKF 500011 Tr. A. Hlinku 1 949 74 00157716 01.01.2010
701000000 0100 2 2 Univerzita Komenského v Bratislave UK 582000 Šafárikovo námestie 6 814 99 00397865 01.01.2010
725000000 1100 2 2 Univerzita J. Selyeho UJS 501026 Bratislavská cesta 3322 945 01 37961632 01.01.2010
713000000 1900 2 2 Trnavská univerzita v Trnave TTU 506745 Hornopotočná 23 918 43 31825249 01.01.2010
719000000 2900 2 2 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TnUAD 505820 Študentská 2 911 50 31118259 01.01.2010
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • »