Vysoké školy

Obsahuje všetky záznamy vysokých škôl, vrátane záznamov po platnosti

Zdroj Odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia 26.05.2020 14:35:24
Počet záznamov 55
Počet platných záznamov 40
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (CRŠ 1) Kód typu VŠ 1 Kód typu VŠ 2 Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ IČO Platné od Platné do
701000000 0100 2 2 Univerzita Komenského v Bratislave UK 582000 Šafárikovo námestie 6 814 99 00397865 01.01.2010
702000000 2100 2 2 Slovenská technická univerzita v Bratislave STU 582000 Vazovova 5 812 43 00397687 01.01.2010
703000000 3100 2 2 Ekonomická univerzita v Bratislave EU 582000 Dolnozemská cesta 1 852 35 00399957 01.01.2010
704000000 4100 2 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SPU 500011 Tr. A. Hlinku 2 949 76 00397482 01.01.2010
705000000 4500 2 2 Technická univerzita vo Zvolene TU Z 518158 Ul. T. G. Masaryka 24 960 01 00397440 01.01.2010
706000000 5200 2 2 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave VŠVU 582000 Hviezdoslavovo nám. 18 814 37 00157805 01.01.2010
707000000 5100 2 2 Vysoká škola múzických umení v Bratislave VŠMU 582000 Ventúrska 3 813 01 00397431 01.01.2010
708000000 1600 2 2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach UVLF 599981 Komenského 73 041 81 00397474 01.01.2010
709000000 2400 2 2 Technická univerzita v Košiciach TUKE 599981 Letná 9 042 00 00397610 01.01.2010
710000000 2800 2 2 Žilinská univerzita v Žiline ŽU 517402 Univerzitná 8215/1 010 26 00397563 01.01.2010
711000000 0400 2 2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach UPJŠ 599981 Šrobárova 2 041 80 00397768 01.01.2010
712000000 9200 10 1 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS 510262 Demänová 393 031 06 37910337 01.01.2013
713000000 1900 2 2 Trnavská univerzita v Trnave TTU 506745 Hornopotočná 23 918 43 31825249 01.01.2010
714000000 1800 2 2 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 508438 Národná 12 974 01 30232295 01.01.2010
715000000 9300 2 1 Akadémia Policajného zboru APZ 582000 Sklabinská 1 835 17 00735779 01.01.2010
716000000 1700 2 2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre UKF 500011 Tr. A. Hlinku 1 949 74 00157716 01.01.2010
717000000 0500 2 2 Prešovská univerzita v Prešove PU 524140 Ul. 17. novembra 15 080 01 17070775 01.01.2010
718000000 5300 2 2 Akadémia umení v Banskej Bystrici AU 508438 ul. J. Kollára 22 974 01 31094970 01.01.2010
719000000 2900 2 2 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TnUAD 505820 Študentská 2 911 50 31118259 01.01.2010
720000000 0600 2 2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave UCM 506745 Námestie J. Herdu 2 917 01 36078913 01.01.2010
  • «
  • 1 (current)
  • 2
  • »