Štipendiá

Obsahuje štipendiá

Zdroj sekcia vysokých škôl
Poverená osoba Ľubica Kosková
Aktualizácia 14.06.2019 16:37:09
Počet záznamov 25
Počet platných záznamov 18
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov Multi Platné od Platné do
15 zvýšenie PhD. štipendia z UD MSSR 0 08.03.2010
16 zvýšenie PhD. štipendia z NeúčelD MSSR 0 08.03.2010
10 základné z UD MSSR, pred dizer.sk. 0 08.03.2010
11 základné z UD MSSR, po dizer. sk. 0 08.03.2010
12 základné z NeúčelD MSSR 0 08.03.2010
13 z mimo dotačných zdrojov 0 08.03.2010
18 vládny štipendista 0 08.03.2010
9 štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy 1 01.09.2007
17 štipendium poskytuje EVI 0 08.03.2010
1 sociálne štipendium 1 28.09.2005
20 podnikové štipendium (§ 97a zákona o vš) 1 01.07.2019
4 motivačné štipendium (§ 96a ods. 1 písm. b)) vynikajúce plnenie študijných povinností 1 01.01.2013
19 motivačné štipendium - vybrané odbory (§ 96a ods.1 písm. a)) 1 01.01.2013
6 motivačné štipendium - (§ 96a ods. 1 písm. b)) mimoriadny výsledok vo výskume/vývoji 1 01.01.2013
7 motivačné štipendium - (§ 96a ods. 1 písm. b)) mimoriadny výsledok v umeleckej činnosti 1 01.01.2013
8 motivačné štipendium - (§ 96a ods. 1 písm. b)) mimoriadny výsledok v športovej činnosti 1 01.01.2013
5 motivačné štipendium - (§ 96a ods. 1 písm. b)) - mimoriadny študijný výsledok 1 01.01.2013
14 bezpečnostný príplatok z UD MSSR 0 08.03.2010