Portál VŠČíselníky

Zdroj: dopísať zdroj číselníka
Aktualizácia: 13.09.2013 15:05:59
Počet záznamov: 29
Počet platných záznamov: 29
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Národnosti

Obsahuje národnosti
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Názov Platné od Platné do
27 bieloruská 01.09.2002
0 nezistená 01.01.2010
1 slovenská 01.01.2010
2 maďarská 01.01.2010
3 rusínska 01.01.2010
4 ukrajinská 01.01.2010
5 nemecká 01.01.2010
6 rómska 01.01.2010
7 česká 01.01.2010
8 moravská 01.01.2010
9 sliezska 01.01.2010
10 poľská 01.01.2010
11 ruská 01.01.2010
12 židovská 01.01.2010
13 grécka 01.01.2010
14 bulharská 01.01.2010
15 rumunská 01.01.2010
16 rakúska 01.01.2010
17 vietnamská 01.01.2010
18 arabská 01.01.2010
19 kanadská 01.01.2010
20 chorvátska 01.01.2010
21 srbská 01.01.2010
22 albánska 01.01.2010
99 iné 01.01.2010
23 turecká 01.01.2013
24 fínska 01.01.2013
25 španielska 01.01.2013
26 belgická 01.01.2013