Študijný odbor

Zdroj RVS
Počet záznamov 563
Počet platných záznamov 190
Zobraziť iba platné položky: Áno   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
5166S00 5166800 5166S00 zubné lekárstvo Dentistry, Dental Medicine 4 2019-09-01
5166V00 5166900 5166V00 zubné lekárstvo Dentistry, Dental Medicine 3 2019-09-01
2118R00 2118700 2118R00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov Extraction and Processing of Earth Resources 1 2019-09-01
2118P00 2118700 2118P00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov Extraction and Processing of Earth Resources 5 2019-09-01
2118T00 2118800 2118T00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov Extraction and Processing of Earth Resources 2 2019-09-01
2118V00 2118900 2118V00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov Extraction and Processing of Earth Resources 3 2019-09-01
5618R00 5618700 5618R00 zdravotnícke vedy Healthcare Sciences 1 2019-09-01
5618P00 5618700 5618P00 zdravotnícke vedy Healthcare Sciences 5 2019-09-01
5618T00 5618800 5618T00 zdravotnícke vedy Healthcare Sciences 2 2019-09-01
5618V00 5618900 5618V00 zdravotnícke vedy Healthcare Sciences 3 2019-09-01
5141S00 5141800 5141S00 všeobecné lekárstvo General Medicine 4 2019-09-01
5141V00 5141900 5141V00 všeobecné lekárstvo General Medicine 3 2019-09-01
4318R00 4318700 4318R00 veterinárske lekárstvo Veterinary Medicine 1 2019-09-01
4318P00 4318700 4318P00 veterinárske lekárstvo Veterinary Medicine 5 2019-09-01
4318T00 4318800 4318T00 veterinárske lekárstvo Veterinary Medicine 2 2019-09-01
4318S00 4318800 4318S00 veterinárske lekárstvo Veterinary Medicine 4 2019-09-01
4318V00 4318900 4318V00 veterinárske lekárstvo Veterinary Medicine 3 2019-09-01
5607R00 5607700 5607R00 verejné zdravotníctvo Public Health 1 2019-09-01
5607P00 5607700 5607P00 verejné zdravotníctvo Public Health 5 2019-09-01
5607T00 5607800 5607T00 verejné zdravotníctvo Public Health 2 2019-09-01
5607V00 5607900 5607V00 verejné zdravotníctvo Public Health 3 2019-09-01
1217R00 1217700 1217R00 vedy o Zemi Earth Sciences 1 2019-09-01
1217P00 1217700 1217P00 vedy o Zemi Earth Sciences 5 2019-09-01
1217T00 1217800 1217T00 vedy o Zemi Earth Sciences 2 2019-09-01
1217V00 1217900 1217V00 vedy o Zemi Earth Sciences 3 2019-09-01
8110R00 8110700 8110R00 vedy o umení a kultúre Theory and History of Art and Culture 1 2019-09-01
8110P00 8110700 8110P00 vedy o umení a kultúre Theory and History of Art and Culture 5 2019-09-01
8110T00 8110800 8110T00 vedy o umení a kultúre Theory and History of Art and Culture 2 2019-09-01
8110V00 8110900 8110V00 vedy o umení a kultúre Theory and History of Art and Culture 3 2019-09-01
7418R00 7418700 7418R00 vedy o športe Sport Sciences 1 2019-09-01
7418P00 7418700 7418P00 vedy o športe Sport Sciences 5 2019-09-01
7418T00 7418800 7418T00 vedy o športe Sport Sciences 2 2019-09-01
7418V00 7418900 7418V00 vedy o športe Sport Sciences 3 2019-09-01
8202R00 8202700 8202R00 umenie Art 1 2019-09-01
8202P00 8202700 8202P00 umenie Art 5 2019-09-01
8202T00 8202800 8202T00 umenie Art 2 2019-09-01
8202V00 8202900 8202V00 umenie Art 3 2019-09-01
7605R00 7605700 7605R00 učiteľstvo a pedagogické vedy Teacher Training and Education Science 1 2019-09-01
7605P00 7605700 7605P00 učiteľstvo a pedagogické vedy Teacher Training and Education Science 5 2019-09-01
7605T00 7605800 7605T00 učiteľstvo a pedagogické vedy Teacher Training and Education Science 2 2019-09-01
7605S00 7605800 7605S00 učiteľstvo a pedagogické vedy Teacher Training and Education Science 4 2019-09-01
7605V00 7605900 7605V00 učiteľstvo a pedagogické vedy Teacher Training and Education Science 3 2019-09-01
6171R00 6171700 6171R00 teológia Theology 1 2019-09-01
6171P00 6171700 6171P00 teológia Theology 5 2019-09-01
6171T00 6171800 6171T00 teológia Theology 2 2019-09-01
6171S00 6171800 6171S00 teológia Theology 4 2019-09-01
6171V00 6171900 6171V00 teológia Theology 3 2019-09-01
2381R00 2381700 2381R00 strojárstvo Mechanical Engineering 1 2019-09-01
2381P00 2381700 2381P00 strojárstvo Mechanical Engineering 5 2019-09-01
2381T00 2381800 2381T00 strojárstvo Mechanical Engineering 2 2019-09-01
2381V00 2381900 2381V00 strojárstvo Mechanical Engineering 3 2019-09-01
3659R00 3659700 3659R00 stavebníctvo Civil Engineering 1 2019-09-01
3659P00 3659700 3659P00 stavebníctvo Civil Engineering 5 2019-09-01
3659T00 3659800 3659T00 stavebníctvo Civil Engineering 2 2019-09-01
3659V00 3659900 3659V00 stavebníctvo Civil Engineering 3 2019-09-01
6115R00 6115700 6115R00 sociológia a sociálna antropológia Sociology and Social Anthropology 1 2019-09-01
6115P00 6115700 6115P00 sociológia a sociálna antropológia Sociology and Social Anthropology 5 2019-09-01
6115T00 6115800 6115T00 sociológia a sociálna antropológia Sociology and Social Anthropology 2 2019-09-01
6115V00 6115900 6115V00 sociológia a sociálna antropológia Sociology and Social Anthropology 3 2019-09-01
7761R00 7761700 7761R00 sociálna práca Social Work 1 2019-09-01
7761P00 7761700 7761P00 sociálna práca Social Work 5 2019-09-01
7761T00 7761800 7761T00 sociálna práca Social Work 2 2019-09-01
7761V00 7761900 7761V00 sociálna práca Social Work 3 2019-09-01
7701R00 7701700 7701R00 psychológia Psychology 1 2019-09-01
7701P00 7701700 7701P00 psychológia Psychology 5 2019-09-01
7701T00 7701800 7701T00 psychológia Psychology 2 2019-09-01
7701V00 7701900 7701V00 psychológia Psychology 3 2019-09-01
3514R00 3514700 3514R00 priestorové plánovanie Spatial Planning 1 2019-09-01
3514P00 3514700 3514P00 priestorové plánovanie Spatial Planning 5 2019-09-01
3514T00 3514800 3514T00 priestorové plánovanie Spatial Planning 2 2019-09-01
3514V00 3514900 3514V00 priestorové plánovanie Spatial Planning 3 2019-09-01
6835R00 6835700 6835R00 právo Law 1 2019-09-01
6835T00 6835800 6835T00 právo Law 2 2019-09-01
6835V00 6835900 6835V00 právo Law 3 2019-09-01
2940R00 2940700 2940R00 potravinárstvo Food Sciences 1 2019-09-01
2940P00 2940700 2940P00 potravinárstvo Food Sciences 5 2019-09-01
2940T00 2940800 2940T00 potravinárstvo Food Sciences 2 2019-09-01
2940V00 2940900 2940V00 potravinárstvo Food Sciences 3 2019-09-01
5609R00 5609700 5609R00 pôrodná asistencia Midwifery 1 2019-09-01
5609P00 5609700 5609P00 pôrodná asistencia Midwifery 5 2019-09-01
5609T00 5609800 5609T00 pôrodná asistencia Midwifery 2 2019-09-01
5609V00 5609900 5609V00 pôrodná asistencia Midwifery 3 2019-09-01
4190R00 4190700 4190R00 poľnohospodárstvo a krajinárstvo Agriculture and Landscape 1 2019-09-01
4190P00 4190700 4190P00 poľnohospodárstvo a krajinárstvo Agriculture and Landscape 5 2019-09-01
4190T00 4190800 4190T00 poľnohospodárstvo a krajinárstvo Agriculture and Landscape 2 2019-09-01
4190V00 4190900 4190V00 poľnohospodárstvo a krajinárstvo Agriculture and Landscape 3 2019-09-01
6718R00 6718700 6718R00 politické vedy Political Science 1 2019-09-01
6718P00 6718700 6718P00 politické vedy Political Science 5 2019-09-01
6718T00 6718800 6718T00 politické vedy Political Science 2 2019-09-01
6718V00 6718900 6718V00 politické vedy Political Science 3 2019-09-01
5602R00 5602700 5602R00 ošetrovateľstvo Nursing 1 2019-09-01
5602P00 5602700 5602P00 ošetrovateľstvo Nursing 5 2019-09-01
5602T00 5602800 5602T00 ošetrovateľstvo Nursing 2 2019-09-01
5602V00 5602900 5602V00 ošetrovateľstvo Nursing 3 2019-09-01
0100R00 odbor zahraničnej vysokej školy Unspecified field of foreign HEI 1 2019-09-01
0100T00 odbor zahraničnej vysokej školy Unspecified field of foreign HEI 2 2019-09-01
0100V00 odbor zahraničnej vysokej školy Unspecified field of foreign HEI 3 2019-09-01
9610R00 9610700 9610R00 obrana a vojenstvo Defence and Military 1 2019-09-01
9610T00 9610800 9610T00 obrana a vojenstvo Defence and Military 2 2019-09-01
9610V00 9610900 9610V00 obrana a vojenstvo Defence and Military 3 2019-09-01
7205R00 7205700 7205R00 mediálne a komunikačné štúdiá Media and Communication Studies 1 2019-09-01
7205P00 7205700 7205P00 mediálne a komunikačné štúdiá Media and Communication Studies 5 2019-09-01
7205T00 7205800 7205T00 mediálne a komunikačné štúdiá Media and Communication Studies 2 2019-09-01
7205V00 7205900 7205V00 mediálne a komunikačné štúdiá Media and Communication Studies 3 2019-09-01
1113R00 1113700 1113R00 matematika Mathematics 1 2019-09-01
1113P00 1113700 1113P00 matematika Mathematics 5 2019-09-01
1113T00 1113800 1113T00 matematika Mathematics 2 2019-09-01
1113V00 1113900 1113V00 matematika Mathematics 3 2019-09-01
7510R00 7510700 7510R00 logopédia a liečebná pedagogika Speech and Language Therapy and Therapeutic Education 1 2019-09-01
7510P00 7510700 7510P00 logopédia a liečebná pedagogika Speech and Language Therapy and Therapeutic Education 5 2019-09-01
7510S00 7510800 7510S00 logopédia a liečebná pedagogika Speech and Language Therapy and Therapeutic Education 4 2019-09-01
7510T00 7510800 7510T00 logopédia a liečebná pedagogika Speech and Language Therapy and Therapeutic Education 2 2019-09-01
7510V00 7510900 7510V00 logopédia a liečebná pedagogika Speech and Language Therapy and Therapeutic Education 3 2019-09-01
4219R00 4219700 4219R00 lesníctvo Forestry 1 2019-09-01
4219P00 4219700 4219P00 lesníctvo Forestry 5 2019-09-01
4219T00 4219800 4219T00 lesníctvo Forestry 2 2019-09-01
4219V00 4219900 4219V00 lesníctvo Forestry 3 2019-09-01
2647R00 2647700 2647R00 kybernetika Cybernetics 1 2019-09-01
2647P00 2647700 2647P00 kybernetika Cybernetics 5 2019-09-01
2647T00 2647800 2647T00 kybernetika Cybernetics 2 2019-09-01
2647V00 2647900 2647V00 kybernetika Cybernetics 3 2019-09-01
2508R00 2508700 2508R00 informatika Computer Science 1 2019-09-01
2508P00 2508700 2508P00 informatika Computer Science 5 2019-09-01
2508T00 2508800 2508T00 informatika Computer Science 2 2019-09-01
2508V00 2508900 2508V00 informatika Computer Science 3 2019-09-01
7115R00 7115700 7115R00 historické vedy Historical Sciences 1 2019-09-01
7115P00 7115700 7115P00 historické vedy Historical Sciences 5 2019-09-01
7115T00 7115800 7115T00 historické vedy Historical Sciences 2 2019-09-01
7115V00 7115900 7115V00 historické vedy Historical Sciences 3 2019-09-01
3636R00 3636700 3636R00 geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 1 2019-09-01
3636P00 3636700 3636P00 geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 2019-09-01
3636T00 3636800 3636T00 geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 2 2019-09-01
3636V00 3636900 3636V00 geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 3 2019-09-01
1160R00 1160700 1160R00 fyzika Physics 1 2019-09-01
1160P00 1160700 1160P00 fyzika Physics 5 2019-09-01
1160T00 1160800 1160T00 fyzika Physics 2 2019-09-01
1160V00 1160900 1160V00 fyzika Physics 3 2019-09-01
6107R00 6107700 6107R00 filozofia Philosophy 1 2019-09-01
6107P00 6107700 6107P00 filozofia Philosophy 5 2019-09-01
6107T00 6107800 6107T00 filozofia Philosophy 2 2019-09-01
6107V00 6107900 6107V00 filozofia Philosophy 3 2019-09-01
7320R00 7320700 7320R00 filológia Philology 1 2019-09-01
7320P00 7320700 7320P00 filológia Philology 5 2019-09-01
7320T00 7320800 7320T00 filológia Philology 2 2019-09-01
7320V00 7320900 7320V00 filológia Philology 3 2019-09-01
5214S00 5214800 5214S00 farmácia Pharmacy 4 2019-09-01
5214V00 5214900 5214V00 farmácia Pharmacy 3 2019-09-01
2675R00 2675700 2675R00 elektrotechnika Electrical and Electronics Engineering 1 2019-09-01
2675P00 2675700 2675P00 elektrotechnika Electrical and Electronics Engineering 5 2019-09-01
2675T00 2675800 2675T00 elektrotechnika Electrical and Electronics Engineering 2 2019-09-01
2675V00 2675900 2675V00 elektrotechnika Electrical and Electronics Engineering 3 2019-09-01
6213R00 6213700 6213R00 ekonómia a manažment Economics and Management 1 2019-09-01
6213P00 6213700 6213P00 ekonómia a manažment Economics and Management 5 2019-09-01
6213T00 6213800 6213T00 ekonómia a manažment Economics and Management 2 2019-09-01
6213V00 6213900 6213V00 ekonómia a manažment Economics and Management 3 2019-09-01
1610R00 1610700 1610R00 ekologické a environmentálne vedy Ecological and Environmental Sciences 1 2019-09-01
1610P00 1610700 1610P00 ekologické a environmentálne vedy Ecological and Environmental Sciences 5 2019-09-01
1610T00 1610800 1610T00 ekologické a environmentálne vedy Ecological and Environmental Sciences 2 2019-09-01
1610V00 1610900 1610V00 ekologické a environmentálne vedy Ecological and Environmental Sciences 3 2019-09-01
3331R00 3331700 3331R00 drevárstvo Wood Science and Technology 1 2019-09-01
3331P00 3331700 3331P00 drevárstvo Wood Science and Technology 5 2019-09-01
3331T00 3331800 3331T00 drevárstvo Wood Science and Technology 2 2019-09-01
3331V00 3331900 3331V00 drevárstvo Wood Science and Technology 3 2019-09-01
3772R00 3772700 3772R00 doprava Transport 1 2019-09-01
3772P00 3772700 3772P00 doprava Transport 5 2019-09-01
3772T00 3772800 3772T00 doprava Transport 2 2019-09-01
3772V00 3772900 3772V00 doprava Transport 3 2019-09-01
2820R00 2820700 2820R00 chemické inžinierstvo a technológie Chemical Engineering and Technology 1 2019-09-01
2820P00 2820700 2820P00 chemické inžinierstvo a technológie Chemical Engineering and Technology 5 2019-09-01
2820T00 2820800 2820T00 chemické inžinierstvo a technológie Chemical Engineering and Technology 2 2019-09-01
2820V00 2820900 2820V00 chemické inžinierstvo a technológie Chemical Engineering and Technology 3 2019-09-01
1420R00 1420700 1420R00 chémia Chemistry 1 2019-09-01
1420P00 1420700 1420P00 chémia Chemistry 5 2019-09-01
1420T00 1420800 1420T00 chémia Chemistry 2 2019-09-01
1420V00 1420900 1420V00 chémia Chemistry 3 2019-09-01
2908R00 2908700 2908R00 biotechnológie Biotechnology 1 2019-09-01
2908P00 2908700 2908P00 biotechnológie Biotechnology 5 2019-09-01
2908T00 2908800 2908T00 biotechnológie Biotechnology 2 2019-09-01
2908V00 2908900 2908V00 biotechnológie Biotechnology 3 2019-09-01
1536R00 1536700 1536R00 biológia Biology 1 2019-09-01
1536P00 1536700 1536P00 biológia Biology 5 2019-09-01
1536T00 1536800 1536T00 biológia Biology 2 2019-09-01
1536V00 1536900 1536V00 biológia Biology 3 2019-09-01
9205R00 9205700 9205R00 bezpečnostné vedy Safety and Security Sciences 1 2019-09-01
9205P00 9205700 9205P00 bezpečnostné vedy Safety and Security Sciences 5 2019-09-01
9205T00 9205800 9205T00 bezpečnostné vedy Safety and Security Sciences 2 2019-09-01
9205V00 9205900 9205V00 bezpečnostné vedy Safety and Security Sciences 3 2019-09-01
3507R00 3507700 3507R00 architektúra a urbanizmus Architecture and Urbanism 1 2019-09-01
3507T00 3507800 3507T00 architektúra a urbanizmus Architecture and Urbanism 2 2019-09-01
3507V00 3507900 3507V00 architektúra a urbanizmus Architecture and Urbanism 3 2019-09-01