Funkcie (C_ZamPo)

Zoznam pozícií zamestnanca

Zdroj CRZ
Počet záznamov 13
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov
9V Zamestnanec vykonávajúci činnosti výskum. pracovníka mimo prac. pomeru
9U Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
ZU Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
ZV Výskumný pracovník v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
6V Výskumný pracovník - výskumník
6T Výskumný pracovník - technik
6P Výskumný pracovník - pomocný personál
1P Profesor
3O Odborný asistent
5L Lektor
1H Hosťujúci profesor
2D Docent
4A Asistent