Portál VŠČíselníky

Zdroj: CRZ
Aktualizácia: -
Počet záznamov: 13

Funkcie (C_ZamPo)

Zoznam pozícií zamestnanca
stiahnuť: CSV v UTF-8, CSV v WinLatin 2
Kód Názov
1H Hosťujúci profesor
1P Profesor
2D Docent
3O Odborný asistent
4A Asistent
5L Lektor
6P Výskumný pracovník - pomocný personál
6T Výskumný pracovník - technik
6V Výskumný pracovník - výskumník
9U Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
9V Zamestnanec vykonávajúci činnosti výskum. pracovníka mimo prac. pomeru
ZU Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
ZV Výskumný pracovník v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy