Funkcie (C_ZamPo)

Zoznam pozícií zamestnanca

Zdroj CRZ
Počet záznamov 13
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Názov
1H Hosťujúci profesor
1P Profesor
2D Docent
3O Odborný asistent
4A Asistent
5L Lektor
6P Výskumný pracovník - pomocný personál
6T Výskumný pracovník - technik
6V Výskumný pracovník - výskumník
9U Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
9V Zamestnanec vykonávajúci činnosti výskum. pracovníka mimo prac. pomeru
ZU Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
ZV Výskumný pracovník v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy