Portál VŠČíselníky

Zdroj: CRZ
Aktualizácia: -
Počet záznamov: 8

Garantovanie (C_Garantovanie_Typ)

Pozícia v garantovaní študijného programu a stupeň garantovaného programu
stiahnuť: CSV v UTF-8, CSV v WinLatin 2
Kód Názov
41 Spolugarant ŠP spojeného
31 Spolugarant ŠP 3. stupňa
21 Spolugarant ŠP 2. stupňa
11 Spolugarant ŠP 1. stupňa
40 Garant ŠP spojeného
30 Garant ŠP 3. stupňa
20 Garant ŠP 2. stupňa
10 Garant ŠP 1. stupňa