Portál VŠČíselníky

Dôležité informácie o zmenách

Chcem byť informovaný/á o zmenách e-mailom:

rss RSS

Zmena v číselníku "Obce"
Číselník obcí bude rozšírený o stĺpec "Kód ŠÚ". Pre všetky obce v SR bude mať hodnotu z číselníka 0025 Štatistického úradu SR.
Z číselníka bude odstránený stĺpec "PSČ". Zároveň pribudne nový číselník "PSČ", ktorý obsahuje poštové smerovacie čísla a doručovaciu poštu namapované na obce v SR.
Zmeny budú platné od 20.09.2017.