Portál VŠČíselníky

Dôležité informácie o zmenách

Chcem byť informovaný/á o zmenách e-mailom:

rss RSS

Číselník obcí a okresov
V číselníku obcí aj okresov boli aktualizované české obce (boli doplnené všetky české obce a okresy a zle zaevidovaným obciam bola zrušená platnosť).
Nová položka 'IČO'
V číselníkoch "EVI" a "Vysoké školy" bol pridaný nový stĺpec IČO
Nový číselník "Typ programu"
Do číselníkov bol doplnený nový číselník "Typ programu".
Zmena v číselníkoch "Tituly pred/za menom"
Od 01.11.2017 bude v číselníkoch tituly pred/za menom neplatný kód 999 a nahradí ho kód 911 resp. 921.
Zmena v číselníku "Obce"
Číselník obcí bude rozšírený o stĺpec "Kód ŠÚ". Pre všetky obce v SR bude mať hodnotu z číselníka 0025 Štatistického úradu SR.
Z číselníka bude odstránený stĺpec "PSČ". Zároveň pribudne nový číselník "PSČ", ktorý obsahuje poštové smerovacie čísla a doručovaciu poštu namapované na obce v SR.
Zmeny budú platné od 20.09.2017.