Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 01.02.2018 09:13:31
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Skupina Kód podskupiny Podskupina Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Oblasť výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
601181 4135700 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
601182 4135800 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 5 2 najmenej 1 a najviac 3 akademické roky 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy najmenej 2 a najviac 4 akademické roky 20.12.2013
601183 4135900 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 19 3 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
601083 4103900 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 19 3 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 5 16.12.2002
901033 1102900 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 901 matematika a štatistika 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. matematika a štatistika 01.12.2002
401173 1403900 Analytická chémia Analytical Chemistry 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 5 16.12.2002
701023 5153900 701023 Anatómia, histológia a embryológia 7 zdravotníctvo 701 lekárske vedy 18 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 16.12.2002
101091 7522700 Andragogika Andragogy 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 1 3 1. pedagogické vedy 15.04.2005
101092 7522800 Andragogika Andragogy 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. pedagogické vedy 16.12.2002
101093 7522900 Andragogika Andragogy 1 výchova a vzdelávanie 101 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 20 3 1. pedagogické vedy 16.12.2002
701203 5149900 Anesteziológia a resuscitácia Anaesthesiology and Intensive Care Medicine 7 zdravotníctvo 701 lekárske vedy 18 3 najviac 5 rokov 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy najviac 5 rokov 16.12.2002
401153 1401900 Anorganická chémia Inorganic Chemistry 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 5 16.12.2002
502193 2802900 Anorganická technológia a materiály Inorganic Technology and Materials 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
402083 1516900 Antropológia Antropology 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 19 3 3 13. vedy o živej prírode 5 01.12.2002
401303 1211900 Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 9.2 vedy o Zemi a vesmíre 5 16.12.2002
902091 2511700 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
902092 2511800 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
902093 2511900 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 902 informatické vedy, informačné a komunikačné technológie 19 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
901091 1114700 901091 Aplikovaná matematika 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 901 matematika a štatistika 8 1 24. matematika a štatistika 16.12.2002
901092 1114800 901092 Aplikovaná matematika 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 901 matematika a štatistika 8 2 24. matematika a štatistika 16.12.2002
901093 1114900 901093 Aplikovaná matematika 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 901 matematika a štatistika 19 3 24. matematika a štatistika 16.12.2002
501071 3901700 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 4 06.08.2014
501072 3901800 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 3 06.08.2014
501073 3901900 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo najmenej 4 a najviac 5 rokov 06.08.2014
201251 7103700 Archeológia Archaeology 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 3. historické vedy a etnológia 01.12.2002
201252 7103800 Archeológia Archaeology 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 3. historické vedy a etnológia 16.12.2002
201253 7103900 Archeológia Archaeology 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 20 3 3. historické vedy a etnológia 16.12.2002
202071 8215700 Architektonická tvorba Architectural Design 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 3 alebo 4 roky 4. umenie 25.11.2013
202072 8215800 Architektonická tvorba Architectural Design 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 2 2 alebo 3 roky 4. umenie 25.11.2013
202073 8215900 Architektonická tvorba Architectural Design 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 20 3 3 roky 4. umenie 4 alebo 5 rokov 25.11.2013
501011 3507700 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 07.05.2014
501013 3507900 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 19 3 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 4 07.05.2014
501012 3507800 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 2 najmenej 2 akademické roky a najviac 3 akademické 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 07.05.2014
201101 7120700 Archívnictvo Archives 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 4 3. historické vedy a etnológia 16.12.2002
201102 7120800 Archívnictvo Archives 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 1 3. historické vedy a etnológia 16.12.2002
401083 1141900 Astrofyzika Astrophysics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 9.1 fyzika 5 16.12.2002
401073 1140900 Astronómia Astronomy 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 9.1 fyzika 5 16.12.2002
502141 2621700 Automatizácia Automation 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
502142 2621800 Automatizácia Automation 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
502143 2621900 Automatizácia Automation 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 16.12.2002
502321 2153700 Baníctvo Mining 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
502322 2153800 Baníctvo Mining 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
502323 2153900 Baníctvo Mining 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
502351 2121700 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
502352 2121800 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
502353 2121900 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 11. metalurgické a montánne vedy 16.12.2002
502363 2106900 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 3 11. metalurgické a montánne vedy 5 16.12.2002
502333 2102900 Banské meračstvo a geodézia Mine Surveying and Geodesy 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 11. metalurgické a montánne vedy najviac 5 rokov 16.12.2002
803051 3965700 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 1 3 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
803052 3965800 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 2 2 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
803053 3965900 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 služby 803 bezpečnostné služby 19 3 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
502562 2352800 Bezpečnosť technických systémov 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
502563 2352900 Bezpečnosť technických systémov 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
803021 9216700 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 1 3 23. bezpečnostné služby 16.06.2016
803022 9216800 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 služby 803 bezpečnostné služby 4 2 2 23. bezpečnostné služby 16.06.2016
803023 9216900 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 služby 803 bezpečnostné služby 19 3 3 23. bezpečnostné služby 5 16.06.2016
401123 1157900 Biofyzika Biophysics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 minimálne 3 roky a najviac 4 roky 9.1 fyzika 5 01.12.2002
401223 1410900 Biochémia Biochemistry 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 5 01.12.2002
402011 1536700 Biológia Biology 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 4 1 3 13. vedy o živej prírode 16.12.2002
402012 1536800 Biológia Biology 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 4 2 2 13. vedy o živej prírode 16.12.2002
502471 2664700 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 17. inžinierstvo a technológie 4 25.11.2013
502472 2664800 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 17. inžinierstvo a technológie 3 25.11.2013
502473 2664900 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 4 17. inžinierstvo a technológie 5 25.11.2013
402113 3952900 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 19 3 3 13. vedy o živej prírode 5 01.12.2002
502251 2908700 Biotechnológie Biotechnology 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
502252 2908800 Biotechnológie Biotechnology 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
502253 2908900 Biotechnológie Biotechnology 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 16.12.2002
402063 1507900 Botanika Botany 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 19 3 3 13. vedy o živej prírode 5 16.12.2002
801011 6314700 Cestovný ruch Tourism 8 služby 801 osobné služby 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
801012 6314800 Cestovný ruch Tourism 8 služby 801 osobné služby 9 2 2 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
801013 6314900 Cestovný ruch Tourism 8 služby 801 osobné služby 20 3 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
201321 7357700 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 9 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
201322 7357800 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 9 2 2 2. humanitné vedy 16.12.2002
201323 7357900 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 20 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
502053 2301900 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 14. strojárstvo 16.12.2002
201191 8126700 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 4 14.01.2013
201192 8126800 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2 2. humanitné vedy 3 14.01.2013
201193 8126900 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 20 3 3 2. humanitné vedy 5 14.01.2013
201201 8116700 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 4 11.01.2013
201202 8116800 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2 2. humanitné vedy 3 11.01.2013
201203 8116900 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 20 3 3 2. humanitné vedy 5 11.01.2013
201171 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 21.03.2017
201172 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. humanitné vedy 21.03.2017
201173 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 3 3 alebo 4 2. humanitné vedy 4 alebo 5 21.03.2017
201181 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 1 3 2. humanitné vedy 21.03.2017
201182 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. humanitné vedy 21.03.2017
201183 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 20 3 3 alebo 4 2. humanitné vedy 4 alebo 5 21.03.2017
201033 6102900 Dejiny filozofie History of Philosophy 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 20 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
303023 6205900 Dejiny národného hospodárstva The History of the National Economy 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 20 3 3 8. ekonómia a manažment 5 16.12.2002
704091 5626700 Dentálna hygiena Dental Hygiene 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 1 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 3 05.09.2005
701133 5114900 Dermatovenerológia 7 zdravotníctvo 701 lekárske vedy 18 3 5 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 5 16.12.2002
901063 1111900 Diskrétna matematika Discrete Mathematics 9 informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie 901 matematika a štatistika 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. matematika a štatistika 16.12.2002
202041 8213700 Divadelné umenie Drama arts 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 3 4. umenie 16.12.2002
202042 8213800 Divadelné umenie Drama arts 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 2 2 4. umenie 16.12.2002
202043 8213900 Divadelné umenie Drama arts 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 20 3 3 4. umenie 5 16.12.2002
202061 8221700 Dizajn Design 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 4 4. umenie 16.12.2002
202062 8221800 Dizajn Design 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 2 2 (pre uchádzačov s výnimočným talentom, ktorí prv 4. umenie 16.12.2002
202063 8221900 Dizajn Design 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 20 3 3 4. umenie 5 16.12.2002
502591 3772700 Doprava Transport 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 - 4 22. dopravné služby 3 - 5 13.04.2015
502592 3772800 Doprava Transport 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 1 - 3 22. dopravné služby 2 - 4 16.12.2002
502593 3772900 Doprava Transport 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 3 alebo 4 22. dopravné služby 4 alebo 5 13.04.2015
802011 3702700 Dopravné služby Transport Services 8 služby 802 dopravné a poštové služby 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. dopravné služby najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
802012 3702800 Dopravné služby Transport Services 8 služby 802 dopravné a poštové služby 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 22. dopravné služby najmenej 2 a najviac 4 roky 13.04.2015
802013 3702900 Dopravné služby Transport Services 8 služby 802 dopravné a poštové služby 19 3 3 alebo 4 roky 22. dopravné služby 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
502031 2302700 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 14. strojárstvo 16.12.2002
502032 2302800 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 alebo 3 14. strojárstvo 16.12.2002
502033 2302900 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 14. strojárstvo 16.12.2002
502421 3331700 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
502422 3331800 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. inžinierstvo a technológie 16.12.2002
303253 6249900 303253 Ekonometria a operačný výskum 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 20 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303033 6201900 Ekonomická teória Economics 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 20 3 3 8. ekonómia a manažment 5 16.12.2002
804021 9874700 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 služby 804 obrana a vojenstvo 4 1 3-4 23. bezpečnostné služby 16.12.2002
804022 9874800 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 služby 804 obrana a vojenstvo 4 2 1-2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 23. bezpečnostné služby 16.12.2002
804023 9874900 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 služby 804 obrana a vojenstvo 19 3 23. bezpečnostné služby 16.12.2002
303161 6284700 Ekonomika a manažment podniku 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303162 6284800 Ekonomika a manažment podniku 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303163 6284900 Ekonomika a manažment podniku 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 20 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303213 6208900 Ekonomika a riadenie podnikov Economics and Management of Enterprises 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 20 3 36 mesiacov 8. ekonómia a manažment 60 mesiacov 16.12.2002
602083 4193900 Ekosystémové služby lesov Forest ecosystem services 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 602 lesníctvo 19 3 3 4 23.05.2014
502303 2634900 Elektroenergetika Electrical Power Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 3-4 15. elektrotechnika a elektroenergetika 3-5 16.12.2002
502131 2613700 Elektronika Electronics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
502132 2613800 Elektronika Electronics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
502133 2613900 Elektronika Electronics 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
502091 2675700 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3-4 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
502092 2675800 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 1-3 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
502123 2649900 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
502061 2304700 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 a najviac 4 roky 14. strojárstvo 16.12.2002
502062 2304800 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. strojárstvo 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502063 2304900 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 3 a najviac 4 14. strojárstvo 5 16.12.2002
502291 3921700 Energetika Energy Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. strojárstvo 16.12.2002
502292 3921800 Energetika Energy Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 14. strojárstvo 16.12.2002
502293 3921900 Energetika Energy Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. strojárstvo 5 16.12.2002
403021 1612700 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 4 1 3 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
403022 1612800 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
403023 1612900 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 19 3 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
403031 1615700 Environmentálny manažment Environmental Management 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 4 1 3 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
403032 1615800 Environmentálny manažment Environmental Management 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
403033 1615900 Environmentálny manažment Environmental Management 4 prírodné vedy 403 ekologické a environmentálne vedy 19 3 10. environmentalistika a ekológia 16.12.2002
701053 5106900 Epidemiológia Epidemiology 7 zdravotníctvo 701 lekárske vedy 18 3 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 5 16.12.2002
201061 8119700 Estetika Aesthetics 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
201062 8119800 Estetika Aesthetics 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2 2. humanitné vedy 16.12.2002
201063 8119900 Estetika Aesthetics 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 20 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
201051 6131700 Etika Ethics 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
201052 6131800 Etika Ethics 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. humanitné vedy 16.12.2002
201053 6131900 Etika Ethics 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 20 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
301031 7106700 301031 Etnológia Ethnology 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 1 3 3. historické vedy a etnológia 4 16.12.2002
301032 7106800 301032 Etnológia Ethnology 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 10 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 3. historické vedy a etnológia 3 16.12.2002
301033 7106900 301033 Etnológia Ethnology 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 301 spoločenské a behaviorálne vedy 20 3 4 3. historické vedy a etnológia 5 16.12.2002
402123 1526900 Etológia Ethology 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 19 3 3 13. vedy o živej prírode 5 01.12.2002
201141 6163700 201141 Evanjelická teológia 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 2. humanitné vedy 16.12.2002
201142 6163800 201142 Evanjelická teológia 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2. humanitné vedy 16.12.2002
201143 6163900 201143 Evanjelická teológia 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 20 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
703033 5201900 Farmaceutická chémia Pharmaceutical Chemistry 7 zdravotníctvo 703 farmaceutické vedy 19 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
703012 5214800 703012 Farmácia 7 zdravotníctvo 703 farmaceutické vedy 1 2 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
703014 5214800 Farmácia Pharmacy 7 zdravotníctvo 703 farmaceutické vedy 4 5 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
703043 5202900 Farmakognózia Pharmacognosy 7 zdravotníctvo 703 farmaceutické vedy 19 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
703023 5212900 Farmakológia Pharmacology 7 zdravotníctvo 703 farmaceutické vedy 19 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 01.09.2012
202051 8204700 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 1 3 4. umenie 4 07.11.2013
202052 8204800 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 2 2 2 4. umenie 3 07.11.2013
202053 8204900 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 humanitné vedy a umenie 202 umenie 20 3 3 4. umenie 4 alebo 5 07.11.2013
201011 6107700 Filozofia Philosophy 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 1 3 2. humanitné vedy 16.12.2002
201012 6107800 Filozofia Philosophy 2 humanitné vedy a umenie 201 humanitné vedy 10 2 2 2. humanitné vedy 16.12.2002
303073 6235900 Financie Finance 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 20 3 3 8. ekonómia a manažment 5 16.12.2002
303061 6271700 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303062 6271800 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303131 6276700 Finančný manažment Financial Management 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 1 3 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303132 6276800 Finančný manažment Financial Management 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 9 2 2 8. ekonómia a manažment 16.12.2002
303133 6276900 Finančný manažment Financial Management 3 sociálne, ekonomické a právne vedy 303 ekonómia a manažment 20 3 3 8. ekonómia a manažment 5 16.12.2002
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 neznáma 001 študijný odbor zahraničnej vysokej školy 1 01.01.2012
001022 fungujúci (technický ŠO) 0 neznáma 001 študijný odbor zahraničnej vysokej školy 2 01.01.2012
001023 fungujúci (technický ŠO) 0 neznáma 001 študijný odbor zahraničnej vysokej školy 3 01.01.2012
701243 5157900 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Physical Medicine and Rehabilitation 7 zdravotníctvo 701 lekárske vedy 18 3 najviac 5 rokov 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy najviac 5 rokov 16.12.2002
401363 1301900 Fyzická geografia a geoekológia Physical Geography and Geoecology 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 9.2 vedy o Zemi a vesmíre 5 16.12.2002
401011 1160700 Fyzika Physics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 4 1 3 9.1 fyzika 16.12.2002
401012 1160800 Fyzika Physics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 4 2 2 9.1 fyzika 16.12.2002
401033 1122900 Fyzika kondenzovaných látok a akustika Physics of Condensed Matter and Acoustics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 9.1 fyzika 5 16.12.2002
401063 1125900 Fyzika plazmy Plasma Physics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 9.1 fyzika 5 16.12.2002
401183 1404900 Fyzikálna chémia Physical Chemistry 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie 5 16.12.2002
502413 2203900 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 3 11. metalurgické a montánne vedy 01.12.2002
502481 3940700 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 1 3 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
502482 3940800 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
502483 3940900 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 502 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 19 3 15. elektrotechnika a elektroenergetika 16.12.2002
601093 4131900 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 pôdohospodárske a veterinárske vedy 601 poľnohospodárstvo 19 3 3 19. poľnohospodárske a lesnícke vedy 5 16.12.2002
402093 1505900 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 19 3 3 13. vedy o živej prírode 5 16.12.2002
402103 1517900 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 19 3 3 13. vedy o živej prírode 5 01.12.2002
704101 5613700 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 1 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
704071 5611700 Fyzioterapia Physiotherapy 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 1 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 3 05.09.2005
704072 5611800 Fyzioterapia Physiotherapy 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 17 2 2 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 2 05.09.2005
704073 5611900 Fyzioterapia Physiotherapy 7 zdravotníctvo 704 nelekárske zdravotnícke vedy 19 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
703053 5203900 703053 Galenická farmácia 7 zdravotníctvo 703 farmaceutické vedy 19 3 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 05.09.2005
402043 1503900 Genetika Genetics 4 prírodné vedy 402 vedy o živej prírode 19 3 3 13. vedy o živej prírode 5 05.08.2014
501031 3636700 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 1 3-4 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 16.12.2002
501032 3636800 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 6 2 2 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 16.12.2002
501033 3636900 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 501 architektúra a staviteľstvo 19 3 5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 16.12.2002
401093 1145900 Geofyzika Geophysics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 3 9.1 fyzika 5 16.12.2002
401351 1316700 Geografia Geography 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 9 1 3 9.2 vedy o Zemi a vesmíre 16.12.2002
401352 1316800 Geografia Geography 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 9 2 2 9.2 vedy o Zemi a vesmíre 16.12.2002
401283 1205900 Geochémia Geochemistry 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 9.2 vedy o Zemi a vesmíre 5 16.12.2002
401403 1311900 Geoinformatika Geoinformatics 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 19 3 4 9.2 vedy o Zemi a vesmíre 5 01.07.2013
401231 1201700 Geológia Geology 4 prírodné vedy 401 vedy o neživej prírode 4 1 3 9.2 vedy o Zemi a vesmíre 16.12.2002
« 1 2 3 4 »