Portál VŠČíselníky

Zdroj: Slovenská pošta
Aktualizácia: 20.09.2017 00:00:00
Počet záznamov: 19395
Počet platných záznamov: 19395
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

PSČ obcí SR


zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 25 49 73 97 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód obce Obec PSČ Doručovacia pošta Platné od Platné do
511226 Ábelová 98513 Ábelová 01.01.2010
511536 Lentvora 98513 Ábelová 01.01.2010
511757 Polichno 98513 Ábelová 01.01.2010
920302116 Horní Blatná 36235 Abertamy 31.07.2018
920304791 Pernink 36235 Abertamy 31.07.2018
920304928 Potůčky 36235 Abertamy 31.07.2018
920302155 Abertamy 36235 Abertamy 31.07.2018
920304928 Potůčky 36235 Abertamy 31.07.2018
920302155 Abertamy 36235 Abertamy 31.07.2018
503673 Abrahám 92545 Abrahám 01.01.2010
503789 Hoste 92545 Abrahám 01.01.2010
920303118 Habrůvka 67904 Adamov 1 31.07.2018
920304667 Olomučany 67904 Adamov 1 31.07.2018
920306392 Adamov 67904 Adamov 1 31.07.2018
920302362 Albrechtice nad Orlicí 51722 Albrechtice nad Orlicí 31.07.2018
920302416 Albrechtice nad Vltavou 39816 Albrechtice nad Vltavou 31.07.2018
920306394 Albrechtice 73543 Albrechtice u Českého Těšína 31.07.2018
920302417 Albrechtice v Jizerských horách 46843 Albrechtice v Jizerských horách 31.07.2018
920303613 Jiřetín pod Bukovou 46843 Albrechtice v Jizerských horách 31.07.2018
920302417 Albrechtice v Jizerských horách 46843 Albrechtice v Jizerských horách 31.07.2018
920302418 Albrechtičky 74255 Albrechtičky 31.07.2018
500020 Alekšince 95122 Alekšince 01.01.2010
503029 Andovce 94123 Andovce 01.01.2010
503649 Zemné 94123 Andovce 01.01.2010
920303062 Dražůvky 69633 Archlebov 31.07.2018
920302113 Archlebov 69633 Archlebov 31.07.2018
920302425 Arnoltice 40714 Arnoltice u Děčína 31.07.2018
920305213 Růžová 40714 Arnoltice u Děčína 31.07.2018
920300075 35201 Aš 1 31.07.2018
920304864 Podhradí 35201 Aš 1 31.07.2018
920301290 Hazlov 35201 Aš 1 31.07.2018
920303874 Krásná 35201 Aš 1 31.07.2018
920300075 35201 Aš 1 31.07.2018
920300075 35201 Aš 1 31.07.2018
920306526 Hranice 35201 Aš 1 31.07.2018
920300075 35201 Aš 1 31.07.2018
920300075 35201 Aš 1 31.07.2018
920306526 Hranice 35201 Aš 1 31.07.2018
920301290 Hazlov 35201 Aš 1 31.07.2018
920303874 Krásná 35201 Aš 1 31.07.2018
920306526 Hranice 35201 Aš 1 31.07.2018
920301290 Hazlov 35201 Aš 1 31.07.2018
920301290 Hazlov 35201 Aš 1 31.07.2018
920300075 35201 Aš 1 31.07.2018
920301290 Hazlov 35201 Aš 1 31.07.2018
920300075 35201 Aš 1 31.07.2018
920300075 35201 Aš 1 31.07.2018
920300075 35201 Aš 1 31.07.2018
500046 Báb 95134 Báb 01.01.2010
920306400 Babice 68703 Babice u Uherského Hradiště 31.07.2018
920300283 Huštěnovice 68703 Babice u Uherského Hradiště 31.07.2018
920303964 Kudlovice 68703 Babice u Uherského Hradiště 31.07.2018
528111 Bačkov 07661 Bačkov 01.01.2010
528315 Dargov 07661 Bačkov 01.01.2010
528455 Kravany 07661 Bačkov 01.01.2010
543781 Stankovce 07661 Bačkov 01.01.2010
543934 Višňov 07661 Bačkov 01.01.2010
508454 Badín 97632 Badín 01.01.2010
507806 Báhoň 90084 Báhoň 01.01.2010
555487 Igram 90084 Báhoň 01.01.2010
555495 Kaplna 90084 Báhoň 01.01.2010
501034 Bajč 94654 Bajč 01.01.2010
501140 Hurbanovo 94654 Bajč 01.01.2010
524174 Bajerov 08241 Bajerov 01.01.2010
524255 Brežany 08241 Bajerov 01.01.2010
524701 Kvačany 08241 Bajerov 01.01.2010
525111 Rokycany 08241 Bajerov 01.01.2010
525502 Žipov 08241 Bajerov 01.01.2010
501450 Baka 93004 Baka 01.01.2010
501671 Jurová 93004 Baka 01.01.2010
501964 Trstená na Ostrove 93004 Baka 01.01.2010
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920305036 Ptýrov 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920304563 Nová Ves u Bakova 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920302526 Bítouchov 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920302526 Bítouchov 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920302526 Bítouchov 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
920300422 Bakov nad Jizerou 29401 Bakov nad Jizerou 31.07.2018
515868 Balog nad Ipľom 99111 Balog nad Ipľom 01.01.2010
516139 Kosihy nad Ipľom 99111 Balog nad Ipľom 01.01.2010
503045 Bánov 94101 Bánov pri Nových Zámkoch 01.01.2010
920300423 Bánov 68754 Bánov u Uherského Brodu 31.07.2018
505153 Miezgovce 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
505625 Uhrovec 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542652 Bánovce nad Bebravou 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542741 Brezolupy 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542849 Dolné Naštice 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
505056 Ľutov 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
505412 Prusy 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542652 Bánovce nad Bebravou 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542822 Dežerice 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542857 Dubnička 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542652 Bánovce nad Bebravou 95704 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
516627 Banská Belá 96615 Banská Belá 01.01.2010
516643 Banská Štiavnica 96615 Banská Belá 01.01.2010
516953 Kozelník 96615 Banská Belá 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508519 Čerín 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508543 Dolná Mičiná 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508632 Horná Mičiná 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508781 Môlča 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508969 Riečka 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508977 Sebedín-Bečov 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
509019 Staré Hory 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
509035 Špania Dolina 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
557277 Kynceľová 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
557285 Nemce 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97411 Banská Bystrica 11 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97404 Banská Bystrica 4 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97405 Banská Bystrica 5 01.01.2010
508454 Badín 97405 Banská Bystrica 5 01.01.2010
508641 Horné Pršany 97405 Banská Bystrica 5 01.01.2010
580244 Malachov 97405 Banská Bystrica 5 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97409 Banská Bystrica 9 01.01.2010
516601 Baďan 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516643 Banská Štiavnica 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516651 Banský Studenec 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516678 Beluj 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516716 Dekýš 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516856 Ilija 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
517160 Počúvadlo 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
517372 Vysoká 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
519006 Bardejov 08501 Bardejov 1 01.01.2010
519766 Richvald 08501 Bardejov 1 01.01.2010
519006 Bardejov 08631 Bardejovské kúpele 01.01.2010
503053 Bardoňovo 94149 Bardoňovo 01.01.2010
920301059 Bartošovice 74254 Bartošovice 31.07.2018
920306828 Staré Město 73901 Baška 31.07.2018
920300384 Baška 73901 Baška 31.07.2018
920300384 Baška 73901 Baška 31.07.2018
920300384 Baška 73901 Baška 31.07.2018
520021 Baškovce 06723 Baškovce pri Humennom 01.01.2010
520110 Černina 06723 Baškovce pri Humennom 01.01.2010
520233 Hrubov 06723 Baškovce pri Humennom 01.01.2010
520900 Turcovce 06723 Baškovce pri Humennom 01.01.2010
920306496 Dvorce 58851 Batelov 31.07.2018
920303642 Kaliště 58851 Batelov 31.07.2018
920301101 Batelov 58851 Batelov 31.07.2018
920303642 Kaliště 58851 Batelov 31.07.2018
920303705 Klatovec 58851 Batelov 31.07.2018
920302766 Cejle 58851 Batelov 31.07.2018
920302766 Cejle 58851 Batelov 31.07.2018
920301101 Batelov 58851 Batelov 31.07.2018
920305152 Rohozná 58851 Batelov 31.07.2018
920303596 Jihlávka 58851 Batelov 31.07.2018
920301236 Dolní Cerekev 58851 Batelov 31.07.2018
920305677 Švábov 58851 Batelov 31.07.2018
920301101 Batelov 58851 Batelov 31.07.2018
920301236 Dolní Cerekev 58851 Batelov 31.07.2018
920303803 Kostelec 58851 Batelov 31.07.2018
920301101 Batelov 58851 Batelov 31.07.2018
920301236 Dolní Cerekev 58851 Batelov 31.07.2018
920301101 Batelov 58851 Batelov 31.07.2018
523402 Batizovce 05935 Batizovce 01.01.2010
514519 Bátka 98021 Bátka 01.01.2010
515698 Tomášovce 98021 Bátka 01.01.2010
515752 Vieska nad Blhom 98021 Bátka 01.01.2010
515841 Žíp 98021 Bátka 01.01.2010
557854 Rakytník 98021 Bátka 01.01.2010
557919 Dulovo 98021 Bátka 01.01.2010
920302447 Batňovice 54237 Batňovice 31.07.2018
501395 Bátorove Kosihy 94634 Bátorove Kosihy 01.01.2010
502057 Bátovce 93503 Bátovce 01.01.2010
502219 Drženice 93503 Bátovce 01.01.2010
502634 Pečenice 93503 Bátovce 01.01.2010
920301102 Bavorov 38773 Bavorov 31.07.2018
920302513 Bílsko 38773 Bavorov 31.07.2018
920305065 Radějovice 38773 Bavorov 31.07.2018
920302513 Bílsko 38773 Bavorov 31.07.2018
920302513 Bílsko 38773 Bavorov 31.07.2018
920301102 Bavorov 38773 Bavorov 31.07.2018
920304825 Pivkovice 38773 Bavorov 31.07.2018
920304825 Pivkovice 38773 Bavorov 31.07.2018
920303861 Krajníčko 38773 Bavorov 31.07.2018
920301102 Bavorov 38773 Bavorov 31.07.2018
920301102 Bavorov 38773 Bavorov 31.07.2018
920304311 Měkynec 38773 Bavorov 31.07.2018
920301102 Bavorov 38773 Bavorov 31.07.2018
920302720 Budyně 38773 Bavorov 31.07.2018
920303128 Hájek 38773 Bavorov 31.07.2018
505846 Beckov 91638 Beckov 01.01.2010
920303449 Chodov 36464 Bečov nad Teplou 31.07.2018
920305704 Teplička 36464 Bečov nad Teplou 31.07.2018
920302455 Bečov nad Teplou 36464 Bečov nad Teplou 31.07.2018
920300093 Karlovy Vary 36464 Bečov nad Teplou 31.07.2018
920302455 Bečov nad Teplou 36464 Bečov nad Teplou 31.07.2018
920304743 Otročín 36464 Bečov nad Teplou 31.07.2018
920302455 Bečov nad Teplou 36464 Bečov nad Teplou 31.07.2018
920306692 Nová Ves 36464 Bečov nad Teplou 31.07.2018
920302454 Bečov 43526 Bečov u Mostu 31.07.2018
« 1 2 3 4 25 49 73 97 »