Portál VŠČíselníky

Zdroj: Slovenská pošta
Aktualizácia: 20.09.2017 00:00:00
Počet záznamov: 3101
Počet platných záznamov: 3101
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

PSČ obcí SR


zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 5 9 12 16 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód obce Obec PSČ Doručovacia pošta Platné od Platné do
511226 Ábelová 98513 Ábelová 01.01.2010
511536 Lentvora 98513 Ábelová 01.01.2010
511757 Polichno 98513 Ábelová 01.01.2010
503673 Abrahám 92545 Abrahám 01.01.2010
503789 Hoste 92545 Abrahám 01.01.2010
500020 Alekšince 95122 Alekšince 01.01.2010
503029 Andovce 94123 Andovce 01.01.2010
503649 Zemné 94123 Andovce 01.01.2010
500046 Báb 95134 Báb 01.01.2010
528111 Bačkov 07661 Bačkov 01.01.2010
528315 Dargov 07661 Bačkov 01.01.2010
528455 Kravany 07661 Bačkov 01.01.2010
543781 Stankovce 07661 Bačkov 01.01.2010
543934 Višňov 07661 Bačkov 01.01.2010
508454 Badín 97632 Badín 01.01.2010
507806 Báhoň 90084 Báhoň 01.01.2010
555487 Igram 90084 Báhoň 01.01.2010
555495 Kaplna 90084 Báhoň 01.01.2010
501034 Bajč 94654 Bajč 01.01.2010
501140 Hurbanovo 94654 Bajč 01.01.2010
524174 Bajerov 08241 Bajerov 01.01.2010
524255 Brežany 08241 Bajerov 01.01.2010
524701 Kvačany 08241 Bajerov 01.01.2010
525111 Rokycany 08241 Bajerov 01.01.2010
525502 Žipov 08241 Bajerov 01.01.2010
501450 Baka 93004 Baka 01.01.2010
501671 Jurová 93004 Baka 01.01.2010
501964 Trstená na Ostrove 93004 Baka 01.01.2010
515868 Balog nad Ipľom 99111 Balog nad Ipľom 01.01.2010
516139 Kosihy nad Ipľom 99111 Balog nad Ipľom 01.01.2010
503045 Bánov 94101 Bánov pri Nových Zámkoch 01.01.2010
505153 Miezgovce 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
505625 Uhrovec 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542652 Bánovce nad Bebravou 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542741 Brezolupy 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542849 Dolné Naštice 95701 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
505056 Ľutov 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
505412 Prusy 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542652 Bánovce nad Bebravou 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542822 Dežerice 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542857 Dubnička 95703 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
542652 Bánovce nad Bebravou 95704 Bánovce nad Bebravou 1 01.01.2010
516627 Banská Belá 96615 Banská Belá 01.01.2010
516643 Banská Štiavnica 96615 Banská Belá 01.01.2010
516953 Kozelník 96615 Banská Belá 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508519 Čerín 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508543 Dolná Mičiná 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508632 Horná Mičiná 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508781 Môlča 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508969 Riečka 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508977 Sebedín-Bečov 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
509019 Staré Hory 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
509035 Špania Dolina 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
557277 Kynceľová 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
557285 Nemce 97401 Banská Bystrica 1 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97411 Banská Bystrica 11 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97404 Banská Bystrica 4 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97405 Banská Bystrica 5 01.01.2010
508454 Badín 97405 Banská Bystrica 5 01.01.2010
508641 Horné Pršany 97405 Banská Bystrica 5 01.01.2010
580244 Malachov 97405 Banská Bystrica 5 01.01.2010
508438 Banská Bystrica 97409 Banská Bystrica 9 01.01.2010
516601 Baďan 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516643 Banská Štiavnica 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516651 Banský Studenec 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516678 Beluj 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516716 Dekýš 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
516856 Ilija 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
517160 Počúvadlo 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
517372 Vysoká 96901 Banská Štiavnica 1 01.01.2010
519006 Bardejov 08501 Bardejov 1 01.01.2010
519766 Richvald 08501 Bardejov 1 01.01.2010
519006 Bardejov 08631 Bardejovské kúpele 01.01.2010
503053 Bardoňovo 94149 Bardoňovo 01.01.2010
520021 Baškovce 06723 Baškovce pri Humennom 01.01.2010
520110 Černina 06723 Baškovce pri Humennom 01.01.2010
520233 Hrubov 06723 Baškovce pri Humennom 01.01.2010
520900 Turcovce 06723 Baškovce pri Humennom 01.01.2010
523402 Batizovce 05935 Batizovce 01.01.2010
514519 Bátka 98021 Bátka 01.01.2010
515698 Tomášovce 98021 Bátka 01.01.2010
515752 Vieska nad Blhom 98021 Bátka 01.01.2010
515841 Žíp 98021 Bátka 01.01.2010
557854 Rakytník 98021 Bátka 01.01.2010
557919 Dulovo 98021 Bátka 01.01.2010
501395 Bátorove Kosihy 94634 Bátorove Kosihy 01.01.2010
502057 Bátovce 93503 Bátovce 01.01.2010
502219 Drženice 93503 Bátovce 01.01.2010
502634 Pečenice 93503 Bátovce 01.01.2010
505846 Beckov 91638 Beckov 01.01.2010
526380 Beharovce 05305 Beharovce 01.01.2010
526495 Dúbrava 05305 Beharovce 01.01.2010
526517 Granč-Petrovce 05305 Beharovce 01.01.2010
526525 Harakovce 05305 Beharovce 01.01.2010
543462 Poľanovce 05305 Beharovce 01.01.2010
543471 Pongrácovce 05305 Beharovce 01.01.2010
581640 Korytné 05305 Beharovce 01.01.2010
519057 Becherov 08635 Becherov 01.01.2010
520039 Belá nad Cirochou 06781 Belá nad Cirochou 01.01.2010
512052 Belá-Dulice 03811 Belá pri Martine 01.01.2010
517429 Belá 01305 Belá pri Varíne 01.01.2010
517763 Lutiše 01305 Belá pri Varíne 01.01.2010
517771 Lysica 01305 Belá pri Varíne 01.01.2010
500062 Beladice 95175 Beladice 01.01.2010
512851 Beluša 01861 Beluša 01.01.2010
513776 Visolaje 01861 Beluša 01.01.2010
508446 Bacúch 97664 Beňuš 01.01.2010
508462 Beňuš 97664 Beňuš 01.01.2010
508489 Braväcovo 97664 Beňuš 01.01.2010
507814 Bernolákovo 90027 Bernolákovo 01.01.2010
502065 Beša 93536 Beša 01.01.2010
556777 Jesenské 93536 Beša 01.01.2010
503070 Bešeňov 94141 Bešeňov 01.01.2010
525545 Betliar 04921 Betliar 01.01.2010
522325 Bežovce 07253 Bežovce 01.01.2010
523330 Záhor 07253 Bežovce 01.01.2010
522180 Vyšná Kamenica 04445 Bidovce 01.01.2010
521141 Bačkovík 04445 Bidovce 01.01.2010
521183 Bidovce 04445 Bidovce 01.01.2010
521281 Čakanovce 04445 Bidovce 01.01.2010
521353 Ďurďošík 04445 Bidovce 01.01.2010
521418 Herľany 04445 Bidovce 01.01.2010
521604 Košický Klečenov 04445 Bidovce 01.01.2010
521728 Nižná Kamenica 04445 Bidovce 01.01.2010
521914 Rankovce 04445 Bidovce 01.01.2010
522040 Svinica 04445 Bidovce 01.01.2010
522091 Trsťany 04445 Bidovce 01.01.2010
528145 Biel 07641 Biel 01.01.2010
528323 Dobrá 07641 Biel 01.01.2010
506745 Trnava 91934 Biely Kostol 01.01.2010
580473 Biely Kostol 91934 Biely Kostol 01.01.2010
526401 Bijacovce 05306 Bijacovce 01.01.2010
543446 Ordzovany 05306 Bijacovce 01.01.2010
503088 Bíňa 94356 Bíňa 01.01.2010
506788 Bíňovce 91907 Bíňovce 01.01.2010
501484 Blahová 93052 Blahová 01.01.2010
501590 Horná Potôň 93052 Blahová 01.01.2010
501859 Orechová Potôň 93052 Blahová 01.01.2010
555517 Bellova Ves 93052 Blahová 01.01.2010
582522 Potônske Lúky 93052 Blahová 01.01.2010
501492 Blatná na Ostrove 93032 Blatná na Ostrove 01.01.2010
501956 Trnávka 93032 Blatná na Ostrove 01.01.2010
555606 Macov 93032 Blatná na Ostrove 01.01.2010
507822 Blatné 90082 Blatné pri Senci 01.01.2010
522333 Blatná Polianka 07244 Blatné Remety 01.01.2010
522341 Blatné Remety 07244 Blatné Remety 01.01.2010
522384 Bunkovce 07244 Blatné Remety 01.01.2010
512079 Blatnica 03815 Blatnica pri Martine 01.01.2010
512346 Karlová 03815 Blatnica pri Martine 01.01.2010
514543 Blhovce 98032 Blhovce 01.01.2010
515060 Konrádovce 98032 Blhovce 01.01.2010
505854 Bobot 91325 Bobot 01.01.2010
509582 Bobrov 02942 Bobrov 01.01.2010
510319 Bobrovček 03221 Bobrovec 01.01.2010
510327 Bobrovec 03221 Bobrovec 01.01.2010
510513 Jalovec 03221 Bobrovec 01.01.2010
510688 Liptovské Beharovce 03221 Bobrovec 01.01.2010
510921 Pavlova Ves 03221 Bobrovec 01.01.2010
511072 Trstené 03221 Bobrovec 01.01.2010
501042 Bodza 94616 Bodza 01.01.2010
580911 Holiare 94616 Bodza 01.01.2010
506796 Bohdanovce nad Trnavou 91909 Bohdanovce nad Trnavou 01.01.2010
556670 Šelpice 91909 Bohdanovce nad Trnavou 01.01.2010
521191 Blažice 04416 Bohdanovce pri Košiciach 01.01.2010
521205 Bohdanovce 04416 Bohdanovce pri Košiciach 01.01.2010
521744 Nižný Čaj 04416 Bohdanovce pri Košiciach 01.01.2010
521906 Rákoš 04416 Bohdanovce pri Košiciach 01.01.2010
522201 Vyšný Čaj 04416 Bohdanovce pri Košiciach 01.01.2010
505021 Lipovník 95601 Bojná 01.01.2010
505676 Veľké Dvorany 95601 Bojná 01.01.2010
542709 Blesovce 95601 Bojná 01.01.2010
542717 Bojná 95601 Bojná 01.01.2010
513903 Bojnice 97201 Bojnice 01.01.2010
514390 Šútovce 97201 Bojnice 01.01.2010
506800 Bojničky 92055 Bojničky 01.01.2010
528161 Boľ 07653 Boľ 01.01.2010
543764 Soľnička 07653 Boľ 01.01.2010
543977 Zatín 07653 Boľ 01.01.2010
506818 Boleráz 91908 Boleráz 01.01.2010
512885 Bolešov 01853 Bolešov 01.01.2010
557391 Borčice 01853 Bolešov 01.01.2010
507831 Borinka 90032 Borinka pri Bratislave 01.01.2010
506834 Borovce 92209 Borovce 01.01.2010
504211 Bílkove Humence 90877 Borský Mikuláš 01.01.2010
504238 Borský Mikuláš 90877 Borský Mikuláš 01.01.2010
504220 Borský Svätý Jur 90879 Borský Svätý Jur 01.01.2010
528129 Bara 07632 Borša 01.01.2010
528170 Borša 07632 Borša 01.01.2010
528269 Černochov 07632 Borša 01.01.2010
505871 Bošáca 91307 Bošáca 01.01.2010
506583 Trenčianske Bohuslavice 91307 Bošáca 01.01.2010
556424 Haluzice 91307 Bošáca 01.01.2010
556441 Zemianske Podhradie 91307 Bošáca 01.01.2010
542733 Bošany 95618 Bošany 01.01.2010
522295 Bánovce nad Ondavou 07205 Bracovce 01.01.2010
522368 Bracovce 07205 Bracovce 01.01.2010
522414 Falkušovce 07205 Bracovce 01.01.2010
522571 Kačanov 07205 Bracovce 01.01.2010
522732 Ložín 07205 Bracovce 01.01.2010
« 1 2 3 4 5 9 12 16 »