Portál VŠČíselníky

Zdroj: dopísať zdroj číselníka
Aktualizácia: 15.08.2018 09:42:41
Počet záznamov: 144
Počet platných záznamov: 129
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Miesta štúdia

Obsahuje všetky detašované pracoviská
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód školy Škola Kód fakulty Fakulta Názov Skratka Kód mesta Mesto Ulica PSČ Kód štátu Platné od Platné do
701139100 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 701130000 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Detašované pracovisko 927600020 Köln 276 01.01.2010
702060100 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Detašované pracovisko 500011 Nitra 703 01.01.2010
702060200 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Detašované pracovisko 508497 Brezno 703 01.01.2010
702060300 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Detašované pracovisko 513016 Dubnica nad Váhom 703 01.01.2010
702060400 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 702060000 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Detašované pracovisko 501026 Komárno 703 01.01.2010
704060100 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 704060000 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Detašované pracovisko 599981 Košice 703 01.01.2010
705029100 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 705020000 Drevárska fakulta Detašované pracovisko 920300120 Volyně 203 01.01.2010
710010100 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 710010000 Fakulta bezpečnostného inžinierstva Detašované pracovisko 599981 Košice 703 01.01.2010
710030100 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 710030000 Strojnícka fakulta Detašované pracovisko 512842 Považská Bystrica 703 01.01.2010
710060100 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 710060000 Fakulta riadenia a informatiky Detašované pracovisko 513881 Prievidza 703 01.01.2010
710060200 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 710060000 Fakulta riadenia a informatiky Detašované pracovisko 510998 Ružomberok 703 01.01.2010
710070100 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 710070000 Fakulta humanitných vied Detašované pracovisko 510262 Liptovský Mikuláš 703 01.01.2010
710070200 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 710070000 Fakulta humanitných vied Detašované pracovisko 512036 Martin 703 01.01.2010
713030100 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 508101 Modra 703 01.01.2010
713030200 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 522279 Michalovce 703 01.01.2010
713030300 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 526355 Spišská Nová Ves 703 01.01.2010
713030400 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 524123 Žakovce 703 01.01.2010
713030500 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 519006 Bardejov 703 01.01.2010
713039100 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 940400001 Nairobi 404 01.01.2010
713039200 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 911600001 Phnom Penh 116 01.01.2010
713039300 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 973600001 Mapuordit 728 01.01.2010
713039400 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 964300001 Moskva 643 01.01.2010
713039500 713000000 Trnavská univerzita v Trnave 713030000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Detašované pracovisko 964300014 Anapskaje 643 01.01.2010
714020100 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 714020000 Ekonomická fakulta Detašované pracovisko 523381 Poprad 703 01.01.2010
714020200 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 714020000 Ekonomická fakulta Detašované pracovisko 526355 Spišská Nová Ves 703 01.01.2010
717019100 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 717010000 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Detašované pracovisko 920300051 Olomouc 203 01.01.2010
719010100 719000000 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 719010000 Fakulta priemyselných technológií v Púchove Detašované pracovisko 510998 Ružomberok 703 01.01.2010
721000100 721000000 Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Detašované pracovisko 582000 Bratislava 703 01.01.2010
721000200 721000000 Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Detašované pracovisko 523381 Poprad 703 01.01.2010
722019100 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722010000 Filozofická fakulta Detašované pracovisko 934800011 Ostrihom 348 01.01.2010
722020200 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722020000 Pedagogická fakulta Detašované pracovisko 543292 Levoča 703 01.01.2010
722026400 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722020000 Pedagogická fakulta Detašované pracovisko 509540 Dolný Kubín 703 01.01.2010
725010100 725000000 Univerzita J. Selyeho 725010000 Ekonomická fakulta Detašované pracovisko 528447 Kráľovský Chlmec 703 01.01.2010
725020100 725000000 Univerzita J. Selyeho 725020000 Pedagogická fakulta Detašované pracovisko 511218 Lučenec 703 01.01.2010
728010100 728000000 Vysoká škola Danubius 728010000 Fakulta práva Janka Jesenského Detašované pracovisko 582000 Bratislava 703 01.01.2010
728019100 728000000 Vysoká škola Danubius 728010000 Fakulta práva Janka Jesenského Detašované pracovisko 920300010 Brno 203 01.01.2010
728019200 728000000 Vysoká škola Danubius 728010000 Fakulta práva Janka Jesenského Detašované pracovisko 920300019 Praha 203 01.01.2010
728020100 728000000 Vysoká škola Danubius 728020000 Fakulta sociálnych štúdií Detašované pracovisko 557358 Vrútky 703 01.01.2010
703030100 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703030000 Národohospodárska fakulta Detašované pracovisko (Martin) 512036 Martin 703 01.01.2010
703010100 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703010000 Obchodná fakulta Detašované pracovisko (Nové Zámky) 503011 Nové Zámky 703 01.01.2010
703040100 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703040000 Fakulta hospodárskej informatiky Detašované pracovisko (Púchov) 513610 Púchov 703 01.01.2010
703040200 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703040000 Fakulta hospodárskej informatiky Detašované pracovisko (Senica) 504203 Senica 703 01.01.2010
703030200 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703030000 Národohospodárska fakulta Detašované pracovisko (Šurany) 503592 Šurany 703 01.01.2010
703010300 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703010000 Obchodná fakulta Detašované pracovisko (Topoľčany) 504998 Topoľčany 703 01.01.2010
703030300 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703030000 Národohospodárska fakulta Detašované pracovisko (Trstená) 510106 Trstená 703 01.01.2010
703040300 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703040000 Fakulta hospodárskej informatiky Detašované pracovisko (Žarnovica) 517381 Žarnovica 703 01.01.2010
703010200 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703010000 Obchodná fakulta Detašované pracovisko /Púchov/ 513610 Púchov 703 01.01.2010
716030300 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 716030000 Filozofická fakulta Detašované pracovisko Lučenec 511218 Lučenec 703 01.07.2012
716030200 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 716030000 Filozofická fakulta Detašované pracovisko Martin 512036 Martin 703 01.07.2012
722020100 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722020000 Pedagogická fakulta Detašované pracovisko Poprad 523381 Poprad 703 01.01.2010
722030100 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722030000 Teologická fakulta v Košiciach Detašované pracovisko Poprad KU, TF, pPP 523381 Poprad 703 24.03.2011
724009500 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko Příbram 920300100 Příbram 203 01.01.2010
724004500 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 724030000 Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. Detašované pracovisko Saleziánum Sv. Don Bosca 517402 Žilina 703 20.01.2011
716040100 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 716040000 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Detašované pracovisko Spišká Nová Ves 526355 Spišská Nová Ves 703 01.01.2010
724000700 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko Sv. Barbory, Rožňava 525529 Rožňava 048 01 703 20.01.2011
724000500 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko Sv. Cyrila a Metoda, Partizánske 505315 Partizánske 958 01 703 20.01.2011
716030100 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 716030000 Filozofická fakulta Detašované pracovisko Trstená 510106 Trstená 703 01.01.2010
724000100 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko, Čadca 509132 Čadca 703 01.01.2010
724000900 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko, Dunajská Streda 501433 Dunajská Streda 703 01.01.2012
724004900 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko, Gabčíkovo 501573 Gabčíkovo 703 01.05.2016
724000400 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko, Michalovce 522279 Michalovce 703 01.01.2010
724000600 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko, Skalica 504815 Skalica 703 01.01.2010
724000200 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko, Spišská Nová Ves 526355 Spišská Nová Ves 703 01.01.2010
714020300 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 714020000 Ekonomická fakulta Detašované pracovisko; Banská Štiavnica 516643 Banská Štiavnica 703 01.01.2005
717077100 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 717070000 Fakulta manažmentu Informačno-konzultačné stredisko 524140 Prešov 703 01.01.2010
717077200 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 717070000 Fakulta manažmentu Informačno-konzultačné stredisko 513016 Dubnica nad Váhom 703 01.01.2010
717077300 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 717070000 Fakulta manažmentu Informačno-konzultačné stredisko 544051 Vranov nad Topľou 703 01.01.2010
710040100 710000000 Žilinská univerzita v Žiline 710040000 Elektrotechnická fakulta Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) 510262 Liptovský Mikuláš ul. kpt. J. Nálepku 1390 031 01 703 01.01.2010
720003100 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany) 507440 Piešťany 703 01.01.2010
724003100 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Inštitút manažmentu Kežmarského regiónu 523585 Kežmarok 703 01.01.2010
722033200 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722030000 Teologická fakulta v Košiciach Inštitút rodiny (Bratislava) 582000 Bratislava 703 01.01.2010
720003200 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Inštitút sociálnych vied (Trnava) 506745 Trnava 91701 703 24.08.2011
724003200 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 524140 Prešov 703 27.01.2011
701113300 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 701110000 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Inštitút sv. Tomáša Akvinského 517402 Žilina 703 01.01.2010
724003300 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava 503011 Nové Zámky 940 52 703 27.01.2011
717066100 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 717060000 Fakulta zdravotníckych odborov Klinické školiace pracovisko, Bardejovské Kúpele 519006 Bardejov 703 01.01.2010
705022100 705000000 Technická univerzita vo Zvolene 705020000 Drevárska fakulta Konzultačné stredisko 544051 Vranov nad Topľou 703 01.01.2010
717037100 717000000 Prešovská univerzita v Prešove 717030000 Pedagogická fakulta Konzultačné stredisko 528099 Trebišov 703 01.01.2010
722047100 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722040000 Fakulta zdravotníctva Konzultačné stredisko 543292 Levoča 703 01.01.2010
722047200 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722040000 Fakulta zdravotníctva Konzultačné stredisko 523381 Poprad 703 01.01.2010
722047300 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722040000 Fakulta zdravotníctva Konzultačné stredisko 599981 Košice 703 01.01.2010
702020100 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 702020000 Strojnícka fakulta Konzultačné stredisko 502863 Tlmače 703 24.01.2011
727039100 727000000 Paneurópska vysoká škola 727030000 Fakulta masmédií Konzultačné stredisko, Praha 920300019 Praha 203 01.01.2010
727010100 727000000 Paneurópska vysoká škola 727010000 Fakulta práva Konzultačné stredisko, Žilina 517402 Žilina 703 01.01.2010
724009400 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Lekárske vzdelávacie centrum 927600019 Weißenfels 276 01.01.2010
714012100 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 714010000 Pedagogická fakulta Pedagogické pracovisko 514462 Rimavská Sobota 703 01.01.2010
714072100 714000000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 714070000 Fakulta prírodných vied Pedagogické pracovisko 516643 Banská Štiavnica 703 01.01.2010
716012100 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 716010000 Pedagogická fakulta Pedagogické pracovisko 526355 Spišská Nová Ves 703 01.01.2010
716042100 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 716040000 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Pedagogické pracovisko 504017 Sládkovičovo 703 01.01.2010
716042200 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 716040000 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Pedagogické pracovisko 500577 Mojmírovce 703 01.01.2010
716042300 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 716040000 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Pedagogické pracovisko 501433 Dunajská Streda 703 01.01.2010
716042400 716000000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 716040000 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Pedagogické pracovisko 511218 Lučenec 703 01.01.2010
703052100 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave 703050000 Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Pedagogické pracovisko Michalovce 522279 Michalovce 703 01.01.2010
720040300 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720040000 Fakulta sociálnych vied pracovisko Banská Štiavnica 516643 Banská Štiavnica 703 01.10.2014
720040100 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720040000 Fakulta sociálnych vied pracovisko Malacky 508063 Malacky 703 01.07.2012
720040200 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720040000 Fakulta sociálnych vied pracovisko Prievidza 513881 Prievidza 703 05.08.2013
729000100 729000000 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove pracovisko Zvolen 518158 Zvolen 703 01.10.2012
704027100 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 704020000 Fakulta ekonomiky a manažmentu Regionálne centrum vzdelávania 511218 Lučenec 703 01.01.2010
704067100 704000000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 704060000 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Regionálne centrum vzdelávania 511218 Lučenec 703 01.01.2010
722026100 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722020000 Pedagogická fakulta Školiace a konzultačné pracovisko 599981 Košice 703 01.01.2010
722026200 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722020000 Pedagogická fakulta Školiace a konzultačné pracovisko 517402 Žilina 703 01.01.2010
722026300 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722020000 Pedagogická fakulta Školiace a konzultačné pracovisko 509132 Čadca 703 01.01.2010
722026400 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722020000 Pedagogická fakulta Školiace a konzultačné pracovisko 526665 Stará Ľubovňa 703 01.01.2010
720016100 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720010000 Fakulta masmediálnej komunikácie Školiace a vzdelávacie pracovisko (Michalovce) 522279 Michalovce 703 01.01.2010
720026100 720000000 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 720020000 Fakulta prírodných vied Školiace a vzdelávacie pracovisko (Michalovce) 522279 Michalovce 703 01.01.2010
702056100 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 702050000 Fakulta architektúry Školiace pracovisko 523381 Poprad 703 01.01.2010
701113100 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 701110000 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Teologický inštitút 500011 Nitra 703 01.01.2010
701113200 701000000 Univerzita Komenského v Bratislave 701110000 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Teologický inštitút 508454 Badín 703 01.01.2010
722033100 722000000 Katolícka univerzita v Ružomberku 722030000 Teologická fakulta v Košiciach Teologický inštitút (Spišské podhradie) 543578 Spišské Podhradie 703 01.01.2010
724004700 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce) 522279 Michalovce 071 01 703 20.01.2011
724004300 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená 510106 Trstená 703 19.01.2011
724004800 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Božieho milosrdenstva 517402 Žilina 010 01 703 20.01.2011
703004200 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave Ústav jazykov 582000 Bratislava 703 01.01.2010
724000300 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Košice Bl. Z. Mallu 599981 Košice 703 19.01.2011
724004100 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja 519006 Bardejov 703 19.01.2011
702004100 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústav manažmentu 582000 Bratislava 703 01.01.2010
703004100 703000000 Ekonomická univerzita v Bratislave Ústav medzinárodných programov 528595 Bratislava-Staré Mesto Konventná 1 703 01.01.2010
724009200 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií 920300019 Praha 203 01.01.2010
717004100 717000000 Prešovská univerzita v Prešove Ústav regionálnych a národnostných štúdií 524140 Prešov 703 01.01.2010
724004600 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica 508438 Banská Bystrica 841 03 703 20.01.2011
724009600 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko 968800004 Bački Petrovac 688 01.01.2010
724009100 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa 940400001 Nairobi 404 01.01.2010
724009300 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža 911600001 Phnom Penh 116 01.01.2010
724004200 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča 524140 Prešov 703 01.01.2010
724004400 724000000 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany 507440 Piešťany 703 19.01.2011
711004200 711000000 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ústav telesnej výchovy a športu 599981 Košice 040 11 703 24.01.2011 31.12.2018
710004100 710000000 Žilinská univerzita v Žiline Výskumný ústav vysokohorskej biológie 580368 Tatranská Javorina 703 01.01.2010
702017100 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 702010000 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Výučbovo - študijné centrum Humenné 520004 Humenné 703 01.01.2004
702050100 702000000 Slovenská technická univerzita v Bratislave 702050000 Fakulta architektúry Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum 516643 Banská Štiavnica 969 01 703 24.01.2011