Portál VŠČíselníky

Zdroj: Odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia: 02.11.2018 15:37:34
Počet záznamov: 52
Počet platných záznamov: 42
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Vysoké školy

Obsahuje všetky záznamy vysokých škôl, vrátane záznamov po platnosti
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (CRŠ 1) Kód typu VŠ 1 Typ VŠ 1 Kód typu VŠ 2 Typ VŠ 2 Názov Skratka Kód mesta Mesto Ulica PSČ Ico Platné od Platné do
735000000 735000000 3 Odborná vysoká škola 3 Súkromná Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave AMMMK 582000 Bratislava Župné námestie 7 815 68 37924478 11.08.2011
712000000 9200 10 Nezaradená vysoká škola 1 Štátna Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS 510262 Liptovský Mikuláš Demänová 393 031 06 37910337 01.01.2013
715000000 9300 2 Univerzita 1 Štátna Akadémia Policajného zboru APZ 582000 Bratislava Sklabinská 1 835 17 00735779 01.01.2010
718000000 5300 2 Univerzita 2 Verejná Akadémia umení v Banskej Bystrici AU 508438 Banská Bystrica ul. J. Kollára 22 974 01 31094970 01.01.2010
732000000 1000 6 Odborná vysoká škola 3 Súkromná Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií BISLA 582000 Bratislava Grösslingová 53 811 09 37924133 01.01.2010
703000000 3100 2 Univerzita 2 Verejná Ekonomická univerzita v Bratislave EU 582000 Bratislava Dolnozemská cesta 1 852 35 00399957 01.01.2010
794000000 794000000 11 zahraničná vysoká škola 4 zahraničná vysoká škola Hochschule Fresenius gGmbH HFresen 508438 Banská Bystrica Cesta na štadión 7 974 04 47256192 20.08.2014
734000000 734000000 3 Odborná vysoká škola 3 Súkromná Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká škola HUAJA 516643 Banská Štiavnica Botanická 2 969 01 44479611 20.01.2011
795000000 795000000 11 zahraničná vysoká škola 4 zahraničná vysoká škola INSTITUT SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ DE LA MODE (MOD´SPÉ Paris) MOD´SPÉ Paris 528595 Bratislava-Staré Mesto Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 47230797 24.07.2015
722000000 0700 2 Univerzita 2 Verejná Katolícka univerzita v Ružomberku KU 510998 Ružomberok Hrabovská cesta 1A 034 01 37801279 01.01.2010
727000000 1300 10 Nezaradená vysoká škola 3 Súkromná Paneurópska vysoká škola PEVŠ 582000 Bratislava Tomášikova 20 821 02 36077429 27.01.2011
717000000 0500 2 Univerzita 2 Verejná Prešovská univerzita v Prešove PU 524140 Prešov Ul. 17. novembra 15 080 01 17070775 01.01.2010
704000000 4100 2 Univerzita 2 Verejná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SPU 500011 Nitra Tr. A. Hlinku 2 949 76 00397482 01.01.2010
702000000 2100 2 Univerzita 2 Verejná Slovenská technická univerzita v Bratislave STU 582000 Bratislava Vazovova 5 812 43 00397687 01.01.2010
723000000 1400 8 Univerzitná 1 Štátna Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave SZU 582000 Bratislava Vazovova 5 833 03 00165361 01.01.2010
796000000 796000000 11 zahraničná vysoká škola 4 zahraničná vysoká škola Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach SPSWK 524140 Prešov Pod Kalváriou 36 080 01 24.10.2016
730000000 3600 10 Nezaradená vysoká škola 3 Súkromná Stredoeurópska vysoká škola v Skalici SEVŠ 504815 Skalica Kráľovská 386/11 909 01 36077631 01.01.2010
797000000 797000000 11 zahraničná vysoká škola 4 zahraničná vysoká škola Szent István Egyetem SIE 501026 Komárno Dunajské nábrežie 12 945 01 24.10.2017
709000000 2400 2 Univerzita 2 Verejná Technická univerzita v Košiciach TUKE 599981 Košice Letná 9 042 00 00397610 01.01.2010
705000000 4500 2 Univerzita 2 Verejná Technická univerzita vo Zvolene TU Z 518158 Zvolen Ul. T. G. Masaryka 24 960 53 00397440 01.01.2010
719000000 2900 2 Univerzita 2 Verejná Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TnUAD 505820 Trenčín Študentská 2 911 50 31118259 01.01.2010
713000000 1900 2 Univerzita 2 Verejná Trnavská univerzita v Trnave TTU 506745 Trnava Hornopotočná 23 918 43 31825249 01.01.2010
725000000 1100 2 Univerzita 2 Verejná Univerzita J. Selyeho UJS 501026 Komárno Bratislavská cesta 3322 945 01 37961632 01.01.2010
701000000 0100 2 Univerzita 2 Verejná Univerzita Komenského v Bratislave UK 582000 Bratislava Šafárikovo námestie 6 814 99 00397865 01.01.2010
716000000 1700 2 Univerzita 2 Verejná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre UKF 500011 Nitra Tr. A. Hlinku 1 949 74 00157716 01.01.2010
714000000 1800 2 Univerzita 2 Verejná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 508438 Banská Bystrica Národná 12 974 01 30232295 01.01.2010
792000000 792000000 11 zahraničná vysoká škola 4 zahraničná vysoká škola Univerzita Palackého v Olomouci UP 920300051 Olomouc 61989592 01.01.2012
711000000 0400 2 Univerzita 2 Verejná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach UPJŠ 599981 Košice Šrobárova 2 041 80 00397768 01.01.2010
720000000 0600 2 Univerzita 2 Verejná Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave UCM 506745 Trnava Námestie J. Herdu 2 917 01 36078913 01.01.2010
708000000 1600 2 Univerzita 2 Verejná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach UVLF 599981 Košice Komenského 73 041 81 00397474 01.01.2010
733000000 9600 7 Nezaradená vysoká škola 3 Súkromná Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach VŠBM 599981 Košice Kukučínova 17 040 01 36595896 01.01.2010
728000000 1200 10 Nezaradená vysoká škola 3 Súkromná Vysoká škola Danubius VŠDan 504017 Sládkovičovo Richterova ul. 1171 925 21 36264113 13.03.2014
731000000 2700 6 Odborná vysoká škola 3 Súkromná Vysoká škola DTI VŠDTI 513016 Dubnica nad Váhom Ul. Sládkovičova 533/20 018 41 36342645 04.01.2017
726000000 3400 6 Odborná vysoká škola 3 Súkromná Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave VŠEMVS 582000 Bratislava Furdekova 16 851 04 35847018 01.01.2010
721000000 3500 6 Odborná vysoká škola 3 Súkromná Vysoká škola manažmentu v Trenčíne VŠM 505820 Trenčín Bezručova 64 911 01 36120901 01.01.2010
729000000 3700 6 Odborná vysoká škola 3 Súkromná Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ISM 524140 Prešov Duchnovičovo námestie 1 080 01 36484695 01.01.2010
791000000 791000000 11 zahraničná vysoká škola 4 zahraničná vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s. VŠMVV 920300019 Praha U Santošky 17 150 00 25739018 01.01.2012
707000000 5100 2 Univerzita 2 Verejná Vysoká škola múzických umení v Bratislave VŠMU 582000 Bratislava Ventúrska 3 813 01 00397431 01.01.2010
706000000 5200 2 Univerzita 2 Verejná Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave VŠVU 582000 Bratislava Hviezdoslavovo nám. 18 814 37 00157805 01.01.2010
724000000 1500 6 Odborná vysoká škola 3 Súkromná Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave VŠZaSP 582000 Bratislava Palackého č. 1 810 00 31821979 01.01.2010
710000000 2800 2 Univerzita 2 Verejná Žilinská univerzita v Žiline ŽU 517402 Žilina Univerzitná 8215/1 010 26 00397563 01.01.2010