Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 01.02.2018 09:13:31
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
803071 9211700 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
803072 9211800 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
803073 9211900 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 19 3 3 23. 25.05.2004
304113 6817900 304113 Občianske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
303102 6280800 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303103 6280900 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 20 3 8. 16.12.2002
304103 6813900 304103 Obchodné a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
303091 6262700 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
101103 7553900 Odborová didaktika 1 101 20 3 3 1. 5 16.12.2002
303113 6203900 Odvetvové a prierezové ekonomiky Sectoral and Branch Economics 3 303 20 3 18 mesiacov 8. 36 mesiacov 16.12.2002
303201 6259700 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303202 6259800 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303203 6259900 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701143 5116900 Oftalmológia 7 701 18 3 5 18. 16.12.2002
403011 1626700 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
403012 1626800 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 2 2 10. 2 16.12.2002
403013 1626900 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
602053 4138900 Ochrana lesa Forest Protection 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
803011 9245700 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
803012 9245800 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
803013 9245900 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 19 3 3 23. 5 16.06.2016
601153 4137900 Ochrana pôdy Soil Conservation 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601163 4197900 601163 Ochrana rastlín 6 601 19 3 19. 16.12.2002
701153 1514900 Onkológia 7 701 18 3 18. 01.12.2002
804053 9604900 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
401163 1402900 Organická chémia Organic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
502203 2804900 Organická technológia a technológia palív Organic Technology and Technology of fuels 5 502 19 3 12. 16.12.2002
201301 7368700 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 2. 01.06.2014
201302 7368800 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 2 2 2. 01.06.2014
201303 7368900 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 20 3 3 alebo 4 akademické roky 2. 5 01.06.2014
701223 5136900 Ortopédia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
704011 5602700 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 1 3 18. 4 05.09.2005
704012 5602800 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
704013 5602900 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 19 3 18. 05.09.2005
701163 5119900 Otorinolaryngológia 7 701 18 3 najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
401313 1220900 Paleontológia Paleontology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
402143 1512900 Parazitológia Parasitology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
701213 5159900 Patologická anatómia a súdne lekárstvo Pathology and Forensic Medicine 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
301113 7721900 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3 301 20 3 6. 01.12.2002
101041 7501700 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101042 7501800 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 2 2 1. 16.12.2002
101043 7501900 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
701103 5111900 Pediatria Pediatrics 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
401343 1525900 Pedológia Soil Science 4 401 19 3 3 9.2 5 01.12.2002
602023 4107900 Pestovanie lesa Silviculture 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
401323 1225900 Petrológia Petrology 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
902041 2523700 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902042 2523800 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902043 2523900 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
303223 6290900 Podnikový manažment Business Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
303081 6216700 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303082 6216800 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303083 6216900 Poisťovníctvo Insurance 3 303 20 3 8. 16.12.2002
401393 1307900 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
301061 6703700 Politológia Political Sciences 3 301 10 1 3 6. 4 14.05.2014
301062 6703800 Politológia Political Sciences 3 301 10 2 2 6. 3 14.05.2014
301063 6703900 Politológia Political Sciences 3 301 20 3 najmenej 3 roky a najviac 4 roky 6. 5 14.05.2014
502461 4112700 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 1 3 14. 4 29.01.2014
502462 4112800 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 2 2 14. 3 29.01.2014
602061 4168700 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
602062 4168800 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
602063 4168900 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 19 3 19. 16.12.2002
201113 7104900 Pomocné vedy historické Auxiliary historical sciences 2 201 20 3 3 3. 4 16.12.2002
802021 3704700 Poštové služby Postal Services 8 802 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
802022 3704800 Poštové služby Postal Services 8 802 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 22. najmenej 2 a najviac 4 roky 13.04.2015
802023 3704900 Poštové služby Postal Services 8 802 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
502601 3768700 Poštové technológie Postal Technology 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
502602 3768800 Poštové technológie Postal Technology 5 502 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 22. najmenej 2 a najviac 4 roky 13.04.2015
502603 3768900 Poštové technológie Postal Technology 5 502 19 3 3 alebo 4 roky 22. 4 alebo 5 rokov 13.04.2015
502241 2940700 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
502242 2940800 502242 Potravinárstvo 5 502 4 2 12. 16.12.2002
501041 3631700 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 1 4 5. 16.12.2002
501042 3631800 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
501043 3631900 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
704041 5609700 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 1 3 18. 4 05.09.2005
704042 5609800 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 2 2 18. 2 05.09.2005
304063 6806900 304063 Pracovné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
901113 1106900 Pravdepodobnosť a matematická štatistika Probability and Mathematical Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
304011 6835700 Právo Law 3 304 11 1 3 alebo 4 7. 4 alebo 5 27.04.2017
304012 6835800 Právo Law 3 304 11 2 1 alebo 2 7. 2 alebo 3 27.04.2017
304011 6835700 304011 Právo 3 304 11 1 7. 16.12.2002
304012 6835800 304012 Právo 3 304 11 2 7. 16.12.2002
201151 6164700 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
201152 6164800 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201153 6164900 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
101051 7536700 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101052 7536800 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101053 7536900 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
201351 7330700 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 1 3 2. 16.12.2002
201352 7330800 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 2 2 2. 16.12.2002
201353 7330900 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502521 2645700 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502522 2645800 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 2 2 (ak uchádzač o 2. stupeň vysokoškolského štúdia 14. 16.12.2002
502523 2645900 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
501021 3514700 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 1 3 5. 16.12.2002
501022 3514800 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
501023 3514900 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
001012 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001013 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
502491 2354700 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502492 2354800 Procesná technika 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502493 2354900 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
303043 6711900 Prognostika Forecasting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
701123 5113900 Psychiatria Psychiatry 7 701 18 3 4 18. 5 01.07.2013
301091 7701700 301091 Psychológia 3 301 10 1 3 6. 4 16.12.2002
301092 7701800 301092 Psychológia 3 301 10 2 2 6. 3 16.12.2002
704081 5621700 Rádiologická technika Radiology Technology 7 704 4 1 3 18. 3 05.09.2005
601051 4173700 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601052 4173800 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
401383 1303900 Regionálna geografia Regional geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
201161 6741700 Religionistika 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201162 6741800 Religionistika 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201163 6741900 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
202081 8286700 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
202082 8286800 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
202083 8286900 Reštaurovanie Restauration 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
304093 6810900 304093 Rímske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
701083 5109900 Röntgenológia a rádiológia 7 701 18 3 4 5 11.07.2011
401413 sedimentológia Sedimentology 4 401 3 4 5 05.10.2016
502113 2632900 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
201281 7362700 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201282 7362800 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201283 7362900 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
201093 7102900 Slovenské dejiny National History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201271 7304700 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
201272 7304800 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201273 7304900 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
301151 7765700 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
301152 7765800 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
301153 7765900 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 20 3 3 6. 5 01.09.2012
301141 7761700 Sociálna práca Social work science 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
301142 7761800 Sociálna práca Social work science 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
301143 7761900 Sociálna práca Social work science 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301133 7718900 301133 Sociálna psychológia a psychológia práce 3 301 20 3 6. 16.12.2002
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 1 3 6. 4 18.07.2017
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 2 2 6. 3 18.07.2017
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 20 3 najmenej 3 najviac 4 roky 6. najviac 5 rokov 18.07.2017
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 1 6. 01.09.2012
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 2 6. 01.09.2012
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301011 6121700 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
301012 6121800 sociológia 3 301 10 2 2 6. 3 05.09.2016
301013 6121900 sociológia 3 301 20 3 4 6. 5 05.09.2016
902051 2535700 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
902052 2535800 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902053 2535900 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
601131 4170700 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601132 4170800 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601133 4170900 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 22.03.2005
304043 6804900 304043 Správne právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
502081 3659700 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 1 3 5. 4 20.10.2014
502082 3659800 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 2 2 5. 3 20.10.2014
502083 3659900 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
502073 2307900 Strojárske technológie a materiály Mechanical Engineering Technology and Materials 5 502 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 14. 5 16.12.2002
502011 2381700 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502012 2381800 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
603093 4323900 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Forensic and public veterinary medicine 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
502582 3981800 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502583 3981900 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
303193 6204900 Svetová ekonomika World Economy 3 303 20 3 8. 16.12.2002
403051 1624700 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
403052 1624800 Synekológia Synecology 4 403 4 2 2 10. 16.12.2002
403053 1624900 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
201023 6101900 Systematická filozofia Systematic Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
101061 7518700 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101062 7518800 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101063 7518900 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
601073 4177900 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601043 4183900 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
801021 7407700 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
801022 7407800 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
801033 7403900 Športová edukológia Sport Edukology 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801043 7404900 Športová humanistika Sport Humanistics 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801053 7402900 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
901101 6211700 Štatistika Statistics 9 901 8 1 3 24. 16.12.2002
901102 6211800 Štatistika Statistics 9 901 8 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 24. 16.12.2002
901103 6211900 Štatistika Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
502443 3338900 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
202021 8212700 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 18.06.2014
202022 8212800 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 2 2 4. 3 18.06.2014
202023 8212900 Tanečné umenie Dance Art 2 202 20 3 3 4. 4 18.06.2014
502213 2811900 Technológia makromolekulových látok Technology of Macromolecular Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502433 3301900 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
401333 1226900 Tektonika Tectonics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
502151 2627700 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 1 3-4 16. 16.12.2002
502152 2627800 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 2 1-3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16. 16.12.2002
502153 2627900 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 19 3 3 najviac 4 roky 16. 5 16.12.2002
701173 5121900 Telovýchovné lekárstvo Sports Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
201121 6171700 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201122 6171800 Teológia Theology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
201123 6171900 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
401213 2838900 Teoretická a počítačová chémia Theoretical and Computational Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
502103 2602900 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
902023 1180900 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
304023 6831900 304023 Teória a dejiny štátu a práva 3 304 20 3 7. 16.12.2002
302023 7201900 Teória a dejiny žurnalistiky Theory and History of Journalism 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
301043 6701900 Teória a metodológia sociológie 3 301 20 3 3 6. 5 16.12.2002
201213 8122900 Teória hudby Theory of Music 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201233 8105900 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Theory and History of National Language Groups 2 201 20 3 2. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »