Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 01.02.2018 09:13:31
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
302011 7222700 Žurnalistika Journalism 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
302012 7222800 Žurnalistika Journalism 3 302 7 2 2 2. 16.12.2002
601021 4179700 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601022 4179800 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
702012 5166800 702012 Zubné lekárstvo 7 702 1 2 18. 05.09.2005
702013 5166900 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
702014 5166700 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
704111 5628700 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
402053 1506900 Zoológia Zoology 4 402 19 3 3-4 13. 5 16.12.2002
502381 2118700 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502382 2118800 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502383 2118900 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 19 3 11. 16.12.2002
704051 5631700 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
803061 9241700 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
803062 9241800 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
803063 9241900 Záchranné služby Rescue Service 8 803 19 3 3 23. 16.12.2002
601101 4142700 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601102 4142800 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601103 4142900 Záhradníctvo Horticulture 6 601 19 3 19. 16.12.2002
603103 4341900 Výživa zvierat a dietetika Animal nutrition and dietetics 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
601121 4188700 Výživa Nutrition 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601122 4188800 Výživa Nutrition 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601123 4188900 Výživa Nutrition 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 25.05.2004
804031 9113700 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
804032 9113800 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
804033 9113900 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
202011 8216700 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 2 1 3 alebo 4 4. 16.12.2002
202012 8216800 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
202013 8216900 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
502511 2305700 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502512 2305800 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502501 2329700 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 1 3 14. 06.08.2014
502502 2329800 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 2 2 14. 06.08.2014
502503 2329900 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
603011 4320700 603011 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 1 20. 16.12.2002
603012 4320800 603012 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 2 20. 16.12.2002
601011 4140700 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601012 4140800 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
701014 5141700 701014 Všeobecné lekárstvo 7 701 4 16.12.2002
701012 5141800 701012 Všeobecné lekárstvo 7 701 1 2 18. 16.12.2002
201083 7101900 Všeobecné dejiny General History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
601033 4133900 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601063 4132900 Všeobecná rastlinná produkcia Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
201333 7301900 Všeobecná jazykoveda General Linguistics 2 201 20 3 3 2. 16.12.2002
401023 1121900 Všeobecná fyzika a matematická fyzika General physics and mathematical physics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
403041 1622700 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
403042 1622800 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
403043 1622900 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
301103 7715900 301103 Všeobecná a experimentálna psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
804061 9109700 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
804062 9109800 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
804063 9109900 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
804073 9110900 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
501061 3629700 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
501062 3629800 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 6 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 5. 3 (v prípade konverzných ŠP až 4 roky) 20.10.2014
501063 3629900 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
604011 3660700 3660900 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 1 3 5. 4 17.10.2017
604012 3660800 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
604013 3660900 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 5. najmenej 4 a najviac 5 rokov 20.10.2014
603043 4314900 Vnútorné choroby zvierat Internal diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
701043 5105900 Vnútorné choroby Internal Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
402133 1511900 Virológia Virology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
603063 4305900 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia Veterinary obstetrics and gynaecology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603033 4309900 Veterinárna morfológia a fyziológia Veterinary morphology and physiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603053 4321900 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia Veterinary surgery, orthopaedics and radiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
704023 5607900 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704021 5607700 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 1 3 18. 4 05.09.2005
704022 5607800 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 18. 05.09.2005
303051 6218700 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
303052 6218800 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 01.12.2002
303053 6218900 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 20 3 8. 01.12.2002
301071 6709700 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
301072 6709800 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 6. 05.10.2011
301073 6709900 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 20 3 3 6. 5 05.10.2011
303231 6252700 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303232 6252800 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303233 6252900 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 20 3 3 -5 8. 16.12.2002
304033 6803900 304033 Ústavné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
701233 5132900 Urológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
704061 5605700 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
902082 2541800 Umelá inteligencia 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902083 2541900 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
502021 2355700 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502022 2355800 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
303121 6209700 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303122 6209800 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303123 6209900 Účtovníctvo Accounting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
101031 7658700 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
101032 7658800 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 25.05.2004
101021 7634700 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 1 3 (pre uchádzačov, ktorí nemajú stredné odborné vz 1. 16.12.2002
101022 7634800 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101011 7656700 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
101012 7656800 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
304073 6808900 304073 Trestné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
701183 5122900 Toxikológia Toxicology 7 701 18 3 18. 01.12.2002
901083 1117900 Teória vyučovania matematiky Education of Mathematics 9 901 20 3 4 1. 5 16.12.2002
902033 1181900 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
401133 1165900 Teória vyučovania fyziky Physics Education 4 401 19 3 3 1. 5 16.12.2002
201223 8145900 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
803033 9201900 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
201233 8105900 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Theory and History of National Language Groups 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201213 8122900 Teória hudby Theory of Music 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
301043 6701900 Teória a metodológia sociológie 3 301 20 3 3 6. 5 16.12.2002
302023 7201900 Teória a dejiny žurnalistiky Theory and History of Journalism 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
304023 6831900 304023 Teória a dejiny štátu a práva 3 304 20 3 7. 16.12.2002
902023 1180900 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
502103 2602900 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
401213 2838900 Teoretická a počítačová chémia Theoretical and Computational Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
201121 6171700 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201122 6171800 Teológia Theology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
201123 6171900 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
701173 5121900 Telovýchovné lekárstvo Sports Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
502151 2627700 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 1 3-4 16. 16.12.2002
502152 2627800 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 2 1-3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16. 16.12.2002
502153 2627900 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 19 3 3 najviac 4 roky 16. 5 16.12.2002
401333 1226900 Tektonika Tectonics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
502433 3301900 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502213 2811900 Technológia makromolekulových látok Technology of Macromolecular Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
202021 8212700 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 18.06.2014
202022 8212800 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 2 2 4. 3 18.06.2014
202023 8212900 Tanečné umenie Dance Art 2 202 20 3 3 4. 4 18.06.2014
502443 3338900 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
901101 6211700 Štatistika Statistics 9 901 8 1 3 24. 16.12.2002
901102 6211800 Štatistika Statistics 9 901 8 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 24. 16.12.2002
901103 6211900 Štatistika Statistics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov zo vzdialenejších odborov 4 roky 24. 5 16.12.2002
801053 7402900 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
801043 7404900 Športová humanistika Sport Humanistics 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801033 7403900 Športová edukológia Sport Edukology 8 801 20 3 3 21. 5 16.12.2002
801021 7407700 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
801022 7407800 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
601043 4183900 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
601073 4177900 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
101061 7518700 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101062 7518800 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101063 7518900 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
201023 6101900 Systematická filozofia Systematic Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403051 1624700 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
403052 1624800 Synekológia Synecology 4 403 4 2 2 10. 16.12.2002
403053 1624900 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
303193 6204900 Svetová ekonomika World Economy 3 303 20 3 8. 16.12.2002
502582 3981800 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502583 3981900 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
603093 4323900 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Forensic and public veterinary medicine 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
502011 2381700 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502012 2381800 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502073 2307900 Strojárske technológie a materiály Mechanical Engineering Technology and Materials 5 502 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 14. 5 16.12.2002
502081 3659700 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 1 3 5. 4 20.10.2014
502082 3659800 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 2 2 5. 3 20.10.2014
502083 3659900 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
304043 6804900 304043 Správne právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
601131 4170700 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601132 4170800 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601133 4170900 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 22.03.2005
902051 2535700 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
902052 2535800 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902053 2535900 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
301011 6121700 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
301012 6121800 sociológia 3 301 10 2 2 6. 3 05.09.2016
301013 6121900 sociológia 3 301 20 3 4 6. 5 05.09.2016
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 1 3 6. 4 18.07.2017
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 2 2 6. 3 18.07.2017
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 20 3 najmenej 3 najviac 4 roky 6. najviac 5 rokov 18.07.2017
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 1 6. 01.09.2012
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 2 6. 01.09.2012
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301133 7718900 301133 Sociálna psychológia a psychológia práce 3 301 20 3 6. 16.12.2002
301141 7761700 Sociálna práca Social work science 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
301142 7761800 Sociálna práca Social work science 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
301143 7761900 Sociálna práca Social work science 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301151 7765700 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
301152 7765800 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
301153 7765900 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 20 3 3 6. 5 01.09.2012
201271 7304700 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
201272 7304800 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201273 7304900 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201093 7102900 Slovenské dejiny National History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201281 7362700 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201282 7362800 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201283 7362900 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502113 2632900 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
401413 sedimentológia Sedimentology 4 401 3 4 5 05.10.2016
701083 5109900 Röntgenológia a rádiológia 7 701 18 3 4 5 11.07.2011
304093 6810900 304093 Rímske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
202081 8286700 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
202082 8286800 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
202083 8286900 Reštaurovanie Restauration 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
201161 6741700 Religionistika 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201162 6741800 Religionistika 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201163 6741900 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
401383 1303900 Regionálna geografia Regional geography 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
601051 4173700 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601052 4173800 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
704081 5621700 Rádiologická technika Radiology Technology 7 704 4 1 3 18. 3 05.09.2005
301091 7701700 301091 Psychológia 3 301 10 1 3 6. 4 16.12.2002
301092 7701800 301092 Psychológia 3 301 10 2 2 6. 3 16.12.2002
701123 5113900 Psychiatria Psychiatry 7 701 18 3 4 18. 5 01.07.2013
303043 6711900 Prognostika Forecasting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
502491 2354700 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502492 2354800 Procesná technika 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502493 2354900 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »